Werelddag tegen woestijnvorming en droogte

Elk jaar staan we op 17 juni stil bij een van de meest urgente milieuproblemen van onze tijd: verwoestijning en droogte. De Werelddag tegen Woestijnvorming en droogte is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. De dag staat in het teken van het creëren van bewustwording en georganiseerd om acties op te zetten.

Dit fenomeen heeft ingrijpende gevolgen voor zowel het milieu als de mensheid en vereist onze gezamenlijke inspanning om een duurzame toekomst te waarborgen.

Auteur: Tom

Wat is woestijnvorming?

Verwoestijning is het oprukken of uitbreiden van een woestijn en het ontstaan van nieuwe woestijngebieden. Vaak als gevolg van droogte, ontbossing of landbouw.

Het is een ecologisch probleem dat inmiddels het bestaan van miljoenen mensen wereldwijd aantast en bedreigd. Met als gevolg de verslechtering van ecosystemen. Dit wereldwijde probleem wordt elk jaar steeds dringender.

Droogte draagt bij aan verwoestijning door langdurige periodes van weinig tot geen neerslag, waardoor waterbronnen opdrogen en de grond onherstelbaar beschadigd raakt. Deze rampen beïnvloeden regios die afhankelijk zijn van landbouw en veeteelt, waardoor hun bestaansmiddelen in gevaar komen en migratie naar steden vaak de enige uitweg lijkt.

“If not prevented, desertification of the world can one day make the camels as the best and the sole cars of our civilisation!”― Mehmet Murat ildan

De impact op wereldschaal

De gevolgen van verwoestijning en droogte zijn inmiddels wijdverspreid over de wereld. In regio van Afrika, tegen de grens van de Sahara, hebben jaren van droogte geleid tot uitbreiding van de woestijn. Landen zoals Niger, Mali en Burkina Faso zien hun vruchtbare grond steeds sneller verdwijnen. Wat resulteert in voedseltekorten en economische instabiliteit.

In Azië heeft het droogvallen van het Aralmeer, ooit één van de grootste meren ter wereld, geleid tot een ecologische ramp. Dit is het directe gevolg van grootschalige irrigatie van de katoenindustrie tijdens de soviet tijd. Het omliggende gebied is mede hierdoor veranderd in een dorre woestijn.

 

Acties en oplossingen

Wereldwijd worden steeds meer technieken gebruikt en acties opgezet om verwoestijning tegen te gaan. Belangrijke acties die bijdragen aan milieubescherming zijn:

 1. Herbebossing en bosbehoudBomen spelen een cruciale rol in het vasthouden van water en het voorkomen van bodemerosie. Het planten van bomen en het beschermen van bestaande bossen helpen bij het herstel van de bodem en het behoud van biodiversiteit.
 2. Duurzame landbouw: Technieken zoals wisselbouw, boslandbouw en bodembedekking kunnen de bodemgezondheid verbeteren en de landbouwproductiviteit verhogen zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
 3. Efficiënt waterbeheer: Slimme irrigatietechnieken en waterconservering zijn essentieel om waterbronnen te beschermen en duurzaam te gebruiken.

Bij ConnectedGreen geloven we sterk in de kracht van technologie om duurzame veranderingen teweeg te brengen. Onze innovatieve oplossingen helpen steden, gemeentes en bedrijven om groener en duurzamer te worden.

De rol van Innovatie

Innovatie speelt een sleutelrol in het aanpakken van verwoestijning en droogte. Moderne technologieën bieden nieuwe manieren om het probleem te monitoren en te bestrijden.

ConnectedGreen combineert natuur en technologie om groen te versterken. Door het gebruik van draadloze bodemvochtsensoren kunnen we de groeiomstandigheden van planten en bomen optimaliseren en efficiënt waterbeheer bevorderen. Dit leidt niet alleen tot een hogere overlevingskans van beplanting, maar vermindert ook de noodzaak voor frequente projectbezoeken, wat resulteert in tijd- en CO2-besparing.

De Werelddag tegen Woestijnvorming en Droogte herinnert ons eraan dat de bescherming van onze planeet begint met bewuste acties en innovatieve oplossingen. Door samen te werken en gebruik te maken van vooruitstrevende technologieën. kunnen we een veerkrachtige en duurzame toekomst voor onze groene ruimtes en gemeenschappen waarborgen.

‘ConnectedGreen – Samen Nederland groener maken!’

Sinds 1974 organiseren de Verenigde Naties jaarlijks Wereldmilieudag op 5 juni. Op deze dag staan zowel overheden als bevolkingen wereldwijd stil bij ons milieu. Het doel van Wereldmilieudag is om het bewustzijn over milieukwesties te verhogen en mensen te informeren over het belang van het milieu en wat we kunnen doen om het te beschermen. De datum van 5 juni is gekozen omdat op die dag in 1972 de eerste internationale milieuconferentie plaatsvond, een historische gebeurtenis die de basis legde voor het mondiale milieubeleid. 

Auteur: Malon Gerrits

Het belang van Wereldmilieudag

Wereldmilieudag biedt een unieke kans om wereldwijd aandacht te vestigen op de noodzaak van milieubescherming. Activiteiten variëren van schoonmaakacties en boomplantdagen tot educatieve workshops en conferenties. Het doel is om iedereen bewust te maken van de impact die zij hebben op het milieu en te laten zien hoe ze die impact kunnen verminderen. Het is een dag van actie, bewustwording en inspiratie.

“If the environment is happy, people will laugh and your grief will go away.”― Srinivas Mishra

De rol van technologie in milieubescherming

Bij ConnectedGreen geloven we sterk in de kracht van technologie om duurzame veranderingen teweeg te brengen. Onze innovatieve oplossingen helpen steden, gemeentes en bedrijven om groener en duurzamer te worden. Hier zijn enkele manieren waarop ConnectedGreen bijdraagt aan milieubescherming:

 1. Slim groenbeheerOnze geavanceerde systemen maken gebruik van draadloze sensoren en een slimme cloudomgeving om groenprojecten effectief te monitoren. Dit stelt beheerders in staat om waterverbruik te optimaliseren en de gezondheid van planten en bomen te waarborgen, zelfs tijdens extreme weersomstandigheden.
 2. Efficiënt waterbeheer: Door real-time data over bodemvochtigheid en weersomstandigheden te analyseren, kunnen wij irrigatiesystemen nauwkeurig aansturen. Dit voorkomt onnodig waterverbruik en zorgt ervoor dat groenvoorzieningen altijd de juiste hoeveelheid water krijgen.
 3. Data-gedreven beslissingen: Onze gebruiksvriendelijke apps en platforms bieden beheerders de informatie die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. Door datagedreven keuzes te maken, kunnen we de efficiëntie verhogen en de duurzaamheid van groenprojecten verbeteren. Er zijn immers minder projectbezoeken nodig.

ConnectedGreen’s bijdrage aan een duurzamer Nederland

Bij ConnectedGreen zetten we ons in om Nederland duurzamer en groener te maken. We begrijpen dat effectief groenbeheer een cruciale rol speelt in klimaatadaptatie en het creëren van leefbare stedelijke omgevingen. Onze technologieën ondersteunen gemeentes, hoveniers en groenbeheerders in hun missie om een positieve impact op het milieu te hebben.

Samen werken aan een groene toekomst

Wereldmilieudag herinnert ons eraan dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben om ons milieu te beschermen. Bij ConnectedGreen nodigen we je uit om samen met ons te werken aan een duurzamere toekomst. Door slimme technologieën te gebruiken en bewuste keuzes te maken, kunnen we gezamenlijk een verschil maken.
 
Doe met ons mee en draag bij aan een groener en duurzamer Nederland. Laten we samen de kracht van technologie benutten om een schonere, gezondere en veerkrachtigere wereld te creëren.

‘ConnectedGreen – Samen Nederland groener maken!’

Op 14 mei publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport “Klimaatrisico’s in Nederland”. Dit rapport toont aan dat de huidige klimaatrisico’s nu al een aanzienlijke impact hebben op ons dagelijks leven en dat deze risico’s in de toekomst naar verwachting alleen maar groter zullen worden. Voor een toekomstbestendig en leefbaar Nederland moet klimaatadaptatie nu al sturend zijn in ruimtelijk beleid, natuurbeleid en landbouwbeleid. Hoe kun jij met innovatie oplossingen zoals ConnectedGreen hier een bijdrage aanleveren?   

Auteur: Malon Gerrits

Hitte, droogte en wateroverlast: Gevolgen van klimaatverandering

Het Nederlandse klimaat verandert in hoog tempo. Dit gaat gepaard met toenemende temperaturen, hittegolven, zware buien en droogteperiodes. De afgelopen 30 jaar zijn gekenmerkt door een warmer, droger én natter klimaat. Records zoals het hitterecord van meer dan 40 graden in 2019 worden regelmatig verbroken. Deze trends zullen volgens het KNMI in deze eeuw doorgaan, wat de urgentie van klimaatadaptatie onderstreept. 

De impact van klimaatverandering op groenvoorziening

Hitte en droogte hebben directe gevolgen voor hoveniers, groenbeheerders en gemeentes. Groenprojecten lijden onder de extreme weersomstandigheden, wat leidt tot uitval van planten en bomen. Dit verhoogt niet alleen de kosten van onderhoud en vervanging, maar vereist ook meer water voor irrigatie om de groenvoorzieningen in stand te houden. 

Het behoud van biodiversiteit is essentieel voor een veerkrachtige en duurzame omgeving, en het verlies hiervan kan langdurige negatieve effecten hebben op de stedelijke leefomgeving. Maar tijdens droogteperiodes komt de watervoorziening onder druk te staan. Inwoners zullen van gemeentes efficiënt waterbeheer verwachten, en gemeentes zullen dit op hun beurt eisen van hoveniers en groenbeheerders. 

Voor hoveniers en groenbeheerders betekent dit dat ze geconfronteerd worden met meer uitdagingen en hogere kosten om de stedelijke en landelijke groene ruimtes gezond en aantrekkelijk te houden. En dat is hard nodig in de strijd tegen klimaatadaptie. 

Groene infrastructuur vermindert namelijk het hitte-eilandeffect in stedelijke gebieden door schaduw te bieden, verdamping van vocht te bevorderen en wateroverlast te beheersen. 

De rol van groen in klimaatadaptatie

Het stedelijk gebied bestaat voornamelijk uit verharde oppervlakken en bouwmaterialen met een laag Albedo, wat betekent dat ze minder zonlicht reflecteren en meer warmte absorberen. Dit leidt tot hogere oppervlaktetemperaturen en verhoogde luchttemperaturen in steden. Dit effect, bekend als het hitte-eilandeffect, draagt bij aan meer smogvorming en verhindert de instroom van koelere lucht van buiten de stad. 

Bomen en andere groene infrastructuur bieden een natuurlijke oplossing voor dit probleem. Groen heeft een verkoelend effect op het stadsklimaat door schaduw te bieden en door de verdamping van vocht uit bladeren, wat de oppervlaktetemperatuur verlaagt. Uit onderzoek blijkt dat in de zomer slechts 10% tot 30% van het zonlicht de grond in de schaduw van een boom bereikt. Dit leidt tot aanzienlijk koelere oppervlakken en omgevingen. 

Daarnaast blijkt uit de studie “De Hittebestendige Stad” van de Hogeschool van Amsterdam dat 10% meer vergroening leidt tot een halve graad minder hitte in de stad. Groenvoorzieningen zorgen niet alleen voor verkoeling, maar helpen ook bij het beheersen van wateroverlast. Groene oppervlakken verminderen de piekafvoer bij neerslag doordat water wordt vastgehouden door bladeren en takken voordat het naar de bodem sijpelt en uiteindelijk verdampt. Dit zorgt voor een vertraagde afvoer naar het riool en minder wateroverlast. 

ConnectedGreen: Innovatie in groenbeheer

De uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt, vragen om tijdige en doeltreffende keuzes. Om de negatieve gevolgen van droogte en watertekort te beperken, is het cruciaal om innovatieve oplossingen toe te passen.  

ConnectedGreen is zo’n innovatie oplossing en speelt een cruciale rol in het effectief beheren van stedelijk groen. Het systeem combineert draadloze sensoren, een slimme cloudomgeving en gebruiksvriendelijke apps om groenprojecten, bomen, vakken, bakken, gazons en dak- en gevelgroen op afstand te monitoren. Dit innovatieve systeem helpt groenvoorzieners, gemeenten, hoveniers, provincies, kwekers en waterschappen om slimmer en efficiënter te werken door datagedreven beslissingen te nemen. 

In Amsterdam kreeg Henk Werner van Pius Floris een aantal jaar geleden de opdracht om midden in de zomer, bij temperaturen van 35 graden, ongeveer 100 bomen te vervangen door grote, volgroeide bomen. Dit project, dat in eerste instantie onmogelijk leek, werd een groot succes dankzij de technologie van ConnectedGreen. Werner en zijn team gebruikten bodemvochtsensoren van ConnectedGreen om de vochtigheid van de bodem constant te monitoren en de bomen optimaal te verzorgen. Deze aanpak zorgde ervoor dat geen enkele boom verloren ging aan droogtestress. 

De voordelen van vergroening

 1. Verkoeling van de stad: Bomen en groenvoorzieningen verlagen de oppervlaktetemperatuur en bieden schaduw, wat het hitte-eilandeffect vermindert. 
 2. Verbetering van luchtkwaliteit: Groen vangt stof en andere verontreinigingen op, en door CO2 om te zetten in zuurstof via fotosynthese wat de luchtkwaliteit verbetert. 
 3. Waterbeheer: Groene oppervlakken houden regenwater vast en vertragen de afvoer, wat wateroverlast vermindert. 
 4. Verhoging van biodiversiteit: Gezond groen biedt een habitat voor verschillende planten- en diersoorten, wat de biodiversiteit vergroot. 
 5. Leefkwaliteit: Meer groen in stedelijke gebieden verhoogt de leefkwaliteit door natuurlijke schoonheid en recreatiemogelijkheden te bieden. 

Onvoldoende monitoring, klimaatrisico’s daarom nog niet geheel in kaart

Voor veel klimaatrisico’s is nog niet precies duidelijk welk deel van de maatschappelijke kosten, schade of impact door klimaatverandering komt. Er is bijvoorbeeld niet genoeg monitoring voor natuurbranden en de risico’s voor cultureel erfgoed. Toch weten we wel welke effecten deels door klimaatverandering worden veroorzaakt. Het is duidelijk dat als Nederland zich niet aanpast aan het veranderende klimaat, de risico’s groter zullen worden.

Toekomstgericht klimaatadaptatiebeleid

Het is urgent om te bedenken hoe we met de klimaatrisico’s willen omgaan. De ambitie is om voor 2030 ongeveer een miljoen woningen te bouwen: waar en hoe willen we bouwen, rekening houdend met overstromingen, wateroverlast en hitte? Hoe staat het met de inrichting van ons landelijk gebied? De rijksoverheid werkt al met het principe ‘water en bodem sturend’. Hoe gaat ons watersysteem eruitzien, rekening houdend met waterverdeling, waterveiligheid en waterkwaliteit? Door klimaatadaptatie leidend en sturend te laten zijn voor het huidige beleid kunnen klimaatrisico’s worden verkleind. 

Conclusie

Het PBL-rapport benadrukt de urgentie van versneld groenbeleid om Nederland weerbaar te maken tegen de toenemende klimaatrisico’s. Door structurele keuzes te maken en technologieën zoals die van ConnectedGreen in te zetten, kunnen we werken aan een toekomstbestendige en leefbare omgeving. Het is tijd om groenvoorziening centraal te stellen in klimaatadaptatiebeleid en zo bij te dragen aan een koelere, gezondere en veerkrachtigere stad. 

Voor meer informatie en om het volledige rapport te lezen, kun je hier de publicatie downloaden. 

‘ConnectedGreen – Samen Nederland groener maken!’

Vochtbeheersing groenbeheer: ConnectedGreen optimaliseert watergebruik met sensoren

Connectedgreen is een platform dat sensoren instelt voor optimale vochtbeheersing in groenbeheer. In januari 2018 presenteerde het bedrijf op de Groene Sector Beurs zijn vochtmonitoringssysteem met draadloze sensoren. De interpretatie van de meetgegevens is inmiddels aangepast aan de behoeften van de grondsoort en de specifieke boom of plant. Alle betrokken partijen konden inloggen.

Auteur: Santi Raats

De verschillen in vochtbehoefte van verschillende boom- en plantensoorten komen tot uiting in het Connectedgreen-systeem met digitale gegevens uit de databases van Boomkwekerij Van den Berk en Griffioen Vaste Planten. Beide bedrijven houden gegevens van vochtbeheersing in groenbeheer bij van respectievelijk bomen en vaste planten en hun vochtvoorkeur. In een simpele interface wordt met verschillende kleuren zichtbaar hoe goed aan de vochtbehoefte is voldaan: groen is goed, oranje is een waarschuwing en rood is een kritische waarschuwing.

Het systeem dat de vochtbehoefte monitort met draadloze IOT-sensoren (IOT staat voor ‘internet of things’) kan worden toegepast in een plantvak of bij bomen en in elke willekeurige grondsoort. Het meten van de vochtbehoefte is mogelijk op verschillende worteldieptes: 15 cm, 30 cm en 60 cm. René Voogt van Connectedgreen: ‘Bij heesters en plantsoen is een sensor van 15 cm effectief, bij bomen past een sensor van 60 cm. Of van 30 cm, want een boom in een normale straat heeft geen kluit van een meter, maar hoogstens van 60 cm. 

De sensor hoeft maar tot halverwege de diepte van de kluit te komen, dus dan volstaat met een sensor van 30 cm diep. Als je wilt weten wat er dieper in de grond speelt, bijvoorbeeld als je vermoedt dat er een verstorende laag is waar vocht in blijft staan, kun je natuurlijk wel een sensor van 60 cm in de grond steken. Bij heel grote bomen met idem kluit is een sensor van 60 cm het beste. Je kunt een sensor het beste aan de zijkant van de boom insteken.’

Iedereen kan meekijken

Het systeem voor vochtbeheersing in groenbeheer biedt mogelijkheden om verschillende partijen te autoriseren om mee te kijken. Voogt: ‘Je kunt de groenvoorziener alleen oranje waarschuwingen laten binnenkrijgen (“die boom heeft water nodig”) en de gemeente enkel rode (kritische) waarschuwingen (“die boom staat ernstig te verdrogen”). Je kunt ook binnen een bedrijf alleen de uitvoerders waarschuwingen laten ontvangen en de bedrijfsleider enkel kritische waarschuwingen.’

Martin Tijdgat van de gemeente Wijdemeren heeft dit jaar tien sensoren van 30 cm geplaatst bij nieuwe aanplant op enkele locaties waar men droogte verwachtte: in lichte gronden, zoals zandige en lichtvenige gronden, en aan oevers. Ook heeft Wijdemeren op twee locaties met meer kleiachtige grond sensoren geplaatst bij nieuwe aanplant. Door de extreem droge zomer werden er bij een normale watergift problemen met het vochtgehalte verwacht.

‘Sensormeting toont aan: kleine beetjes water zijn vaak effectiever dan grote watergift.’

Eerste groeiseizoen vochtgehalte monitoren

De sensoren met het Connectedgreen-systeem staan er de komende twee jaar; daarna wil Tijdgat ze permanent inzetten. ‘Het is fijn dat ik locaties kan uitkiezen waar ik kan controleren of we niet te veel of te weinig water geven. We zetten de sensoren alleen bij bomen in het eerste groeiseizoen. Als het goed is, maken ze in het tweede groeiseizoen al wortels aan naar het grondwater, en dat zit bij ons vaak van 40 tot 80 cm onder het maaiveld.’

Plaatsing van sensoren

Tijdgat: ‘Het luistert heel nauw waar je de sensoren plaatst. In de kluit kan de grond droger zijn dan net naast de kluit. Ook hebben we meegemaakt dat de sensor in open ruimte naast de kluit zat. Hierdoor was er een slechte verbinding met de sensor. We hadden wel water gegeven, maar zagen dat niet terug in het dashboard. Bij een andere sensor verloren we het contact compleet. Beide sensoren hebben we hergepositioneerd, net buiten de kluit. Daarop was de ontvangst weer vlekkeloos.’

Je ziet op het dashboard niet hoeveel water er is gegeven, maar wel wanneer en welk effect dit heeft op het vochtpercentage. ‘Dit is nauwkeurig tot op de dag en het tijdstip. Je kunt de meetgegevens bekijken per week of per maand. Je kunt ook de gegevens opvragen in een projectenoverzicht, of alleen de projecten opvragen met kritische meldingen, zodat je meteen ziet aan welke bomen of planten je aandacht moet besteden. ‘

De hoeveelheid inboet van dode bomen en struiken kan drastisch omlaag.

Afstelling

Dankzij het fanatisme van sortimentskenner en boombeheerder Martin Tijdgat heeft de gemeente Wijdemeren een grote variatie aan bomen. Als er nieuwe bomen worden aangeplant, zijn dit vaak bijzondere soorten. Het Connectedgreen-systeem maakt weliswaar onderscheid in de vochtbehoefte van verschillende boomsoorten en grondsoorten, maar dit was niet toereikend voor de nieuwe aanplant in Wijdemeren. 

‘Bij veel boomsoorten en ook bij sommige grondsoorten moesten we de waarden handmatig bijstellen, want het Connectedgreen-systeem maakt nog slechts een basisonderscheid in de vochtbehoefte per grondsoort. Het houdt nog geen rekening met de vele bodem- en grondsoorten en granulaten en de mate van verdichting van een grond. Connectedgreen is bezig om het systeem uit te breiden en te verfijnen op dat gebied. Het handmatig bijstellen vormde geen probleem.’

Droge zomer: bestaande bomen lijden eronder

Ondanks het monitoren van de vochthuishouding stond de meter in de gemeente vaak op rood, wat betekent dat er een watertekort was. ‘De zomer was gewoonweg erg droog. We moesten flink extra water geven bij de jonge aanplant.’
Voor sommige bestaande bomen zal de droge zomer wellicht funest zijn. ‘We stoppen altijd per 1 oktober met watergeven om de bomen te laten afharden voor de winter, maar sindsdien heeft het nog steeds niet echt geregend. 

Ondanks het feit dat we een grondwaterprofiel hebben, is de bodem nog steeds veel te droog. We zullen aankomend voorjaar pas kunnen zien wat de directe schade aan de bomen is.’ Een oplossing is om bij risicovolle of waardevolle bestaande bomen sensoren met het Connectedgreen-systeem te plaatsen.

Waterafstotende grond

Dankzij de vochtsensoren heeft de gemeente Wijdemeren de jonge bomen op risicovolle locaties dus extra water gegeven. Dit is echter niet een vanzelfsprekende oplossing. Het is niet altijd effectief, vooral wanneer de groeiplaatsen al uitgedroogd zijn. René Voogt van Connectedgreen benadrukt dat het meer loont om vaker een beetje water te geven dan minder vaak grote hoeveelheden. En soms helpt het om meer tijd aan het watergeven te besteden. 

Tijdgat: ‘In plaats van een grote plens hebben we water gegeven totdat de hydrofobe grond weer wat vocht opnam. Nadat we een rijtje bomen water hadden gegeven, reden we terug om dat nogmaals te doen.’

Ervaring opdoen

Martijn van der Spoel van Arbor Consultancy heeft inmiddels bij meerdere gemeenten sensoren met het Connectedgreen-systeem geplaatst. ‘Soms plaats ik nog een vochtmeter ernaast voor een “second opinion”. In het verleden kreeg ik weleens foutieve informatie van draadloze sensoren door, bijvoorbeeld op daktuinen. Daarom vertrouw ik nog niet blind op wat een sensor mij vertelt. Maar door af en toe de proef op de som te nemen, worden de sensoren steeds betrouwbaarder, zodat je de klant garanties kunt bieden voor het systeem.’

‘Je gaat nooit meer onnodig naar een boom om water te geven.’

Oplossingen voor vochttekort

De doelgroep bestaat uit opdrachtgevers, groenvoorzieners en kwekers. Voogt: ‘Sommige kwekers die garantie geven op hun planten of bomen, willen dat er bijgehouden wordt of ze wel water krijgen, of ze willen proactief zijn. De opdrachtgever of leidinggevende bij een groenvoorziener kan zelf ingrijpen als het tussen twee watergiften in ineens veel te droog wordt bij een boom. 

Het voordeel van het meten van de vochtbehoefte met sensoren is dat je nooit onnodig naar een boom gaat om water te geven en nooit te weinig of te veel water geeft. Je kunt daardoor efficiënter werken en toch een vaste route aanhouden. Algemeen geldt: gedoseerd watergeven is het beste. 

Ook laat dit systeem zien dat er beter moet worden nagedacht over de samenstelling van de groeiplaats. Om een voorbeeld te geven: voor draagkracht is bomenzand goed, maar voor het vasthouden van water niet. Je zou dit probleem kunnen oplossen door de samenstelling van de groeiplaats te veranderen, door deze wat te vermengen met klei of veen.’

Voogt vindt dat er vaak nog te gemakzuchtig wordt gedacht over inboet. ‘Soms hoor je in de markt geluiden als: we vervangen gewoon, maar zeker in tijden van personeelstekort is dat geen optie. Men gaat ervan uit dat de vervangingskosten voor een boom slechts 300 euro bedragen, maar vergeet de bijkomende kosten: een graafmachine huren, de weg afzetten, een gat graven en de oude boom afvoeren. Ook moet de nieuwe boom moet worden opgenomen in de watergeefroutine. Allemaal verspilling van tijd, geld en energie. Bovendien ondersteunt zo’n mentaliteit de circulaire gedachte niet.’

Tijdgat sluit af: ‘De gemeente Wijdemeren heeft al jaren een inboetpercentage van minder dan 1 procent, sinds besloten is om alle jonge bomen consequent twee jaar jeugdzorg te geven. Dit alles onder het motto: een baby zet je ook niet in een badje waarna je vervolgens koffie gaat drinken. Daar blijf je bij, je ondersteunt het hoofdje! 

Elke boom die we niet hoeven in te boeten, bespaart ons 900 tot 1200 euro. Deze sensoren dienen datzelfde doel. Je kunt er jonge bomen mee beheren, zodat ze goed aan de groei gaan en snel in de volgende groeifase komen.’ 

Bron: Stad + Groen

Groenbeheer is essentieel voor het behoud en de ontwikkeling van leefbare en duurzame stedelijke en landelijke gebieden. Gemeenten, groenbeheerders en andere instanties spelen een belangrijke rol in het creëren en onderhouden van groene ruimtes die de kwaliteit van leven verbeteren. Dit is zeker de laatste jaren gegroeid. Hier hangt alleen wel een prijskaartje aan. In deze blog werpen we een blik op de kosten die komen kijken bij het aanleggen, onderhouden en het uitvoeren van projectbezoeken in groenbeheer.

Auteur: Isabelle Horneman

Aanlegkosten groenbeheer

Bij het aanleggen van nieuwe groenprojecten komen diverse kosten kijken. Deze kosten omvatten verschillende aspecten, waaronder de aanschaf van plantmateriaal, aanplantkosten, voorbereiding en planvorming, beheerskosten, eventuele maatregelen en kosten gerelateerd aan aankoop, afwaardering en inkomstenderving. Elke fase van het project brengt specifieke kosten met zich mee. Deze kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals locatie, type groen, doelstellingen en lokale omstandigheden.

Aanschaf van plantmateriaal: Dit is vaak de grootste kostenpost, inclusief de kosten voor laanbomen, bosplantsoen, struiken, enzovoort.

Aanplantkosten: Dit omvat alle kosten gerelateerd aan het daadwerkelijk planten van de groenelementen, inclusief grondbewerking, inboet, en aanplantwerkzaamheden.

Voorbereiding en planvorming: Kosten voor het plannen en voorbereiden van het project, zoals het maken van plannen en directievoering.

Beheerskosten: Dit omvat kosten voor het beheer van het groen na aanleg, zoals snoeien, maaien, inspecties, enzovoort.

Eventuele maatregelen: Extra kosten kunnen ontstaan als er specifieke maatregelen nodig zijn, zoals het plaatsen van rasters ter bescherming tegen wildvraat of het toedienen van nutriënten voor een goede start van de aanplant.

Aankoop, afwaardering en inkomstenderving: Dit zijn kosten die verband houden met het verwerven van grond voor het groenproject, evenals kosten voor waardevermindering van landbouwgrond en inkomstenderving als het land voorheen voor andere doeleinden werd gebruikt.

 

Onderhoudskosten groenbeheer

Het onderhouden van groenvoorzieningen is belangrijk. Hier komen verschillende aspecten bij kijken, waaronder regelmatig onderhoud, irrigatie en waterbeheer, behandelingen voor plagen en ziekten, evenals personeelskosten voor het onderhoudspersoneel.

Regelmatig onderhoud: Kosten voor het maaien van gazons, snoeien van bomen en struiken, verwijderen van onkruid, en algemeen onderhoudswerk.

Irrigatie en waterbeheer: Kosten voor watergebruik, onderhoud van irrigatiesystemen en eventuele waterbehandeling.

Behandelingen: Kosten voor pesticiden, herbiciden, meststoffen en andere chemicaliën die worden gebruikt voor het beheersen van plagen, ziekten en het bevorderen van de groei. 

groenbeheer-kosten-onderhoud

Kosten van projectbezoeken

Het uitvoeren van regelmatige projectbezoeken is essentieel om de voortgang van groenprojecten te controleren en de kwaliteit te waarborgen. Deze kosten omvatten onder andere reiskosten, personeelskosten voor het uitvoerende personeel en administratieve kosten voor planning, organisatie en rapportage.

Reiskosten: Kosten voor brandstof voor het bezoekende personeel.

Administratieve kosten: Kosten voor het plannen, organiseren en documenteren van projectbezoeken, inclusief communicatie en rapportage.

Hoewel groenvoorzieningen enorme voordelen bieden voor gezondheid en het milieu, brengen ze ook aanzienlijke kosten met zich mee voor aanleg, onderhoud en projectbezoeken. Het is belangrijk om deze kosten zorgvuldig te plannen en te beheren. Een efficiënte aanpak van kostenbesparing kan aanzienlijk helpen bij het maximaliseren van de waarde van groenprojecten. Monitoring speelt hierbij een essentiële rol, waardoor het eenvoudiger wordt om kosten te besparen. 

Benieuwd hoeveel kosten je kan besparen door gebruik te maken van ConnectedGreen? Met onze met onze projectkosten tool kunt u binnen drie stappen de geschatte inboet, watergiftrondes en projectkosten van uw groenproject berekenen, waardoor u beter in staat bent om uw groene ruimtes optimaal te benutten binnen het beschikbare budget.

Auteur: Isabelle Horneman

Op 22 april vieren we wereldwijd Earth Day. Een dag gewijd aan het vieren van onze planeet en het bewustmaken van milieukwesties die ons allemaal aangaan. Sinds de oprichting in 1970 is Earth Day uitgegroeid tot een van de grootste milieu-protestbewegingen ter wereld. Waarbij meer dan 1 miljard mensen uit meer dan 190 landen deelnemen aan demonstraties, projecten en initiatieven om de planeet te beschermen. In deze blog leggen we de focus op enkele belangrijke watergerelateerde kwesties. Met een bijzondere nadruk op waterbesparing en de impact ervan op het klimaat.

Waterbesparing voor een duurzamere toekomst

De klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen voor onze planeet. Extreem weer, stijgende temperaturen en veranderende neerslagpatronen zijn enkele van de vele gevolgen van klimaatverandering die een directe impact hebben op ons waterbeheer. Het toenemende risico op wateroverlast, veroorzaakt door hevige regenval en overstromingen, vraagt om actie om onze gemeenschappen en ecosystemen te beschermen. Regen kan dus grote problemen veroorzaken als we er niet verstandig mee omgaan. 

Het opvangen en hergebruiken van regenwater, voor tijden van droogte, is een duurzame aanpak die helpt bij het verminderen van wateroverlast. Maar ook het behoud van kostbare zoetwaterbronnen. Het opgevangen kunnen we gebruiken voor irrigatie en andere niet-drinkwater toepassingen tijdens droogteperiodes. Hierdoor verminderen we onze afhankelijkheid van schaarse zoetwaterbronnen. Tegelijkertijd beschermen we ons milieu.

Een ander belangrijk aspect van duurzaam waterbeheer is de balans tussen zoet en zout water in onze ecosystemen. De menselijke activiteit heeft deze balans verstoord door vervuiling, overexploitatie van zoetwaterbronnen en klimaatverandering. Het behoud van een gezonde waterbalans is essentieel voor het welzijn van zowel menselijke gemeenschappen als het mariene leven.

Nederlandse wateruitdagingen

In Nederland zijn natuurlijke zoet-zoutovergangen vrijwel verdwenen door de aanleg van dammen en waterbouwkundige werken. Hoewel maatregelen worden genomen om deze overgangen te herstellen, kunnen sommige herstelmaatregelen leiden tot verzilting en conflicten tussen verschillende belangen. Zoals landbouw, drinkwatervoorziening en natuurbehoud. Door zuinig om te gaan met ons zoetwater en vervuiling van waterbronnen te verminderen, kunnen we de kwetsbaarheid van zoet-zout overgangen verminderen en de biodiversiteit beschermen.

Elke dag is Earth Day

Earth Day herinnert ons eraan dat elke dag een kans is om onze planeet te eren en te beschermen. Hoewel de officiële dag van de aarde slechts één keer per jaar plaatsvindt, zou het streven naar duurzaamheid en waterbesparing een dagelijkse inspanning moeten zijn. Of het nu gaat om het repareren van lekken, het installeren van waterbesparende apparaten, het promoten van regenwateropvangsystemen of het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Er zijn tal van manieren waarop we ons steentje kunnen bijdragen.

Samenwerken voor een duurzame toekomst

Door gebruik te maken van de bodemvochtsensoren van ConnectedGreen, kunnen groenbeheerders hun waterbronnen beter beheren en tegelijkertijd hun impact op het milieu verminderen. Met deze gegevens kan je precies zien wanneer en hoeveel water je groenprojecten nodig hebben. Waardoor overtollig waterverbruik wordt geminimaliseerd en de groei van gewassen wordt geoptimaliseerd. Dit draagt niet alleen bij aan het behoud van kostbare natuurlijke hulpbronnen, maar zorgt ook voor een duurzamere toekomst voor ons allemaal. Laten we samenwerken om van elke dag Earth Day te maken en ons inzetten voor een gezondere, veerkrachtigere planeet voor toekomstige generaties. 

Bijna zes jaar geleden kreeg Henk Werner van Pius Floris de bijna onmogelijke opdracht om midden in de zomer bij 35 graden ongeveer 100 bomen in Amsterdam te vervangen. En niet zomaar door een aantal nieuwe jonge bomen, maar zoals Henk zei: “Flinke bomen in de maat 25 – 30 cm die al volop in het blad stonden”.  

Auteur: Mariëtte Schaap

Het perfecte recept voor droogtestress zou je zeggen. Maar nu, een aantal jaar verder kunnen we zeggen dat het project volledig geslaagd is: geen enkele boom is dood gegaan! Hoe heeft Henk dit voor elkaar gekregen?  

Een sterke basis om uitval en droogtestress te voorkomen

Allereerst hebben we de beste methode om de bodem voor te bereiden toegepast”, legt Henk uit. “Namelijk door de grond waarin de bomen zouden komen te staan te hergebruiken en deze op te mengen met onze bodemverbeteraar BBV”. Op deze manier heeft Henk met zijn team de perfecte basis gelegd om inboet door droogtestress te voorkomen. 

Om vervolgens het onderhoud optimaal vorm te geven zijn er bodemvochtsensoren van ConnectedGreen op strategische plaatsen bij de bomen geplaatst. De sensoren houden het vochtgehalte van de bodem constant in de gaten. Om de data van de sensoren uit te lezen, zijn de sensoren gekoppeld aan een dashboard. 

Technologie en zomeraanplant: De rol van ConnectedGreen

Middels dit dashboard van ConnectedGreen konden Henk en zijn team op afstand realtime gegevens over het vochtgehalte van de groeiplaats verzamelen en deze in de gaten houden. Niet alleen konden ze hierdoor proactief reageren op veranderingen bij de bomen, ook konden ze tijdig actie ondernemen om de nieuw geplante bomen te beschermen. Dit door water te geven in droge periodes, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid.   

Bodemvochtsensoren bij nieuwe aanplant

Wat eerst leek op een onmogelijk klus, heeft Henk de klus middels deze aanpak met succes weten af te ronden! Door het gebruik van de ConnectedGreen sensoren en het dashboard gedurende de startjaren, hebben de bomen de inboetperiode perfect doorstaan. 

ConnectedGreen

ConnectedGreen is een initiatief van Curious Inc., en is specialist in data en telematica met een passie voor innovatie, data gedreven technologie en duurzaamheid in groensector. Slimme bodemvochtmonitoring zorgt voor optimale watergift, inboetpreventie en minder projectbezoeken. Wij versterken groene ruimtes door natuur en innovatie te verbinden. 

Samen Nederland groener en duurzamer maken, dat is waar ConnectedGreen voor staat.

Hoe watergift en bodemvochtigheid het succes van boomplantprojecten bepalen

Met de komst van het voorjaar krijgen we de kans om onze omgeving te verrijken door het planten van bomen. De lente staat niet alleen symbolisch voor groei en vernieuwing, maar biedt ook de optimale voorwaarden voor jonge bomen om te wortelen en te floreren. Echter, succesvolle boomgroei hangt af van meer dan alleen het planten zelf; de nazorg, vooral gericht op de juiste watergift en bodemvochtigheid, is van cruciale belang. 

Auteur: Malon Gerrits

Het belang van bodemkwaliteit en bodemvochtigheid

Volgens onderzoek van de Universiteit van Wageningen speelt bodemkwaliteit een essentiële rol in het overlevingspercentage en de groei van bomen. De bodem moet niet alleen fysieke ondersteuning bieden, maar ook adequaat water en voedingsstoffen leveren. Onjuiste vochtigheidsniveaus in de bodem kunnen de opname van voedingsstoffen belemmeren. En leiden tot stress bij de boom, wat de groei negatief beïnvloedt. Efficiënt water geven leidt tot dieper groeiende wortels welke beter bestand zijn tegen slecht weer. (Een situatie waar we door klimaatverandering vaker tegenaan zullen lopen.) Niet alleen bespaart dit dus kosten op het gebied van water, maar ook op het herplanten van bomen en maakt het stedelijke gebieden met bomen een stuk veiliger. 

De rol van technologie in moderne boomzorg

De inzet van technologie in boomzorg is revolutionair. ConnectedGreen loopt voorop met een platform dat gebruik maakt van bodemvochtsensoren, waarmee real-time data over de bodemvochtigheid wordt verzameld. Dit stelt boomverzorgers in staat om watergift precies af te stemmen op de behoeften van de boom. Studies tonen aan dat gerichte watergift het overlevingspercentage van bomen aanzienlijk kan verhogen. De TUDelft benadrukt dat technologieën zoals bodemvochtsensoren de efficiëntie van watergebruik verbeteren en bijdragen aan de duurzaamheid van stedelijke groenprojecten. 

Besparing op water en tijd

Door het gebruik van het platform van ConnectedGreen kunnen gemeenten en groenbeheerders niet alleen de gezondheid van hun bomen verbeteren, maar ook aanzienlijke besparingen realiseren. Zo ervaart Gemeente Den Haag een vermindering van twee dagen per waterronde. Dit leidt tot een vermindering van de benodigde tijd en middelen voor water geven. Cruciaal gezien de groeiende druk op waterbronnen wereldwijd. 

Watergift

De toekomst van boomplanting en -verzorging

Het inzetten bodemvochtmonitoring is niet alleen een stap vooruit in de efficiënte verzorging van stedelijk groen; het is een investering in de toekomst van onze planeet. De Wageningen Universiteit & Research benadrukt het belang van stedelijke vergroening voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, het bieden van schaduw en het verhogen van de biodiversiteit. 

Ga voor de meest optimale bodemvochtigheid

Kortom, begin dit voorjaar met de voorbereiding op een groene toekomst. Door te kiezen voor slimme boomzorg, gebaseerd op nauwkeurige data en gerichte handelingen, kunnen we samen werken aan een duurzamere wereld. Met ConnectedGreen kunnen jouw bomen (en planten) de best mogelijke start krijgen, wat leidt tot sterkere, gezondere stedelijke groenruimtes voor toekomstige generaties. 

We krijgen steeds meer inzicht in de positieve effecten van groenvoorzieningen in steden. Ze verminderen hittestress, bieden oplossingen voor piekbuien, bevorderen de gezondheid van inwoners en dragen bij aan een verhoogde biodiversiteit. Terwijl de positieve effecten steeds harder nodig zijn, neemt de verstedelijking toe en het groen af. Steden vergroenen is de toekomst, en dit wordt urgenter dan ooit tevoren. In deze blog lees je meer over hoe steden vergroent kunnen worden. 

Auteur: Isabelle Horneman
steden-vergroenen

Stadsnatuur cruciaal voor biodiversiteit en levenskwaliteit

Met de groeiende verstedelijking en het afnemende groen in landbouwgebieden krijgt “stadsnatuur” een steeds belangrijkere rol in het behoud van biodiversiteit. Tuinen, parken, sloten en vijvers fungeren als cruciale schakels in het natuurlijke netwerk. En hebben aanzienlijke invloed op de levenskwaliteit voor mens en dier, evenals op het milieu als geheel. Deze groene ruimtes spelen een belangrijke rol bij het verminderen van luchtvervuiling, het bieden van waterberging, het dempen van geluidshinder en het verkoelen van stedelijke omgevingen tijdens warme periodes. Het is daarom van groot belang dat steden actief investeren in groenvoorzieningen. Het veranderende klimaat brengt extremen met zich mee en leidt tot onvoorspelbare weersomstandigheden. 

Nature based solutions

Verschillende steden komen al met zogeheten ‘nature based solutions’. Nature based solutions houden in dat er met de natuur wordtsamengewerkt, als onderdeel van de natuur, om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en het menselijk welzijn en de biodiversiteit lokaal teondersteunen. Deze aanpak omvat het beschermen, herstellen of beheren van natuurlijke en deels natuurlijkeecosystemen, het duurzaam beheren van waterrijke gebieden en werkplekken, evenals het integreren van natuurlijke elementen in en rond steden.

Een goed voorbeeld hiervan is Deventer. Het nieuwe stadhuis beschikt over een stadstuin met wilde tulpen, aardbeienplanten, kruiden, kers-, appel- en perenbomen. De tuin heeft een grote aantrekkingskracht op insecten en vlinders en ook bevinden er bijenkasten op het dak. Van daken wordt sowieso steeds meer gebruik gemaakt. 

In steden zoals Rotterdam en Amsterdam worden groene daken steeds populairder. Deze daken zijn bedekt met vegetatie en dragen bij aan het verminderen van hittestress, het vasthouden van regenwater en het bevorderen van biodiversiteit.


Een ander praktijkvoorbeeld van vergroenen van steden

Jaarlijks plaatst de gemeente Den Haag honderden bakken met bolbloemen, geraniums en andere seizoensplanten verspreid door het centrum van de stad. Deze kleurrijke toevoegingen aan het stadslandschap zijn niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar ook functioneel. Gevuld met een variatie aan bloemen en planten dragen ze bij aan het verhogen van het groenoppervlak in de stad, wat essentieel is voor het verminderen van hitte-eilandeffecten en het absorberen van regenwater.

Bovendien, door het gebruik van geavanceerde sensortechnologieën om het watergehalte te reguleren, optimaliseren de bloembakken niet alleen het waterverbruik, maar zorgen ze er ook voor dat de planten gedijen zonder overmatig watergebruik. Zo zijn de bloembakken niet alleen een lust voor het oog, maar ook een slimme en effectieve stap naar een groenere en klimaatbestendige stad.

Wil je meer weten over hoe Den Haag technologie inzet om te besparen op inboet, projectbezoeken en water? Lees hier verder en ontdek hoe innovatie de sleutel is tot een duurzamere en veerkrachtigere stad.

Klimaatbestendige tuin

Niet alleen verstedelijking is een oorzaak, ook betegelen steeds meer mensen hun tuinen. Dit belemmert de natuurlijke afvoer van regenwater en draagt bij aan het hitte-eilandeffect. Hitte-eilandeffect verwijst naar de situatie waarin stedelijke gebieden beduidend warmer zijn dan omringende landelijke gebieden, vooral tijdens warme periodes. Daarom is het belangrijk dat ook inwoners van steden attent worden gemaakt op het belang van het klimaatbestendig maken van tuinen. 

De oppervlakte van alle tuinen in Nederland is meer dan tien keer zo groot als die van het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Dus het lijkt misschien dat het klimaatbestendig maken van tuinen een kleine stap is, maar alle beetjes helpen. Er zijn tal van maatregelen die tuineigenaren kunnen nemen om hun tuinen klimaatbestendig te maken. Dit omvat het creëren van koelte door middel van struiken, bomen of groene hagen, het vervangen van tegels door groen, het beter benutten van daken en gevels, en het opvangen van regenwater dat op en rond het huis valt in de eigen tuin.

Gezamenlijke investering in een groenere toekomst

Nu is het moment om te erkennen dat groen in steden cruciaal is. ‘Stadsnatuur’ vormt niet alleen een natuurlijk netwerk maar is het fundament voor een betere levenskwaliteit en een gezonder milieu. Het is nu aan overheden en individuen om te investeren in vergroening en gezamenlijk bij te dragen aan een groenere toekomst. Elke stap telt en gezamenlijke inspanningen zullen ongetwijfeld een groot verschil maken in het creëren van steden die niet alleen welvarend zijn maar ook toegankelijk en duurzaam voor iedereen. Meer groen betekent ook meer onderhoud en beheer. 

Gelukkig maken bodemvochtsensoren van ConnectedGreen dit een stuk makkelijker. Je krijgt duidelijk inzicht in wanneer welk groen water nodig heeft. Zo geef je nooit te veel of te weinig water en ga je efficiënt te werk. Voor meer informatie over de bodemvochtsensoren van ConnectedGreen kan je hier onze whitepaper aanvragen. Hierin lees je alle voordelen van data gedreven werken en het belang hiervan.

Op 21 maart viert de wereld de Internationale Dag van het Bos, een speciale dag die door de Verenigde Naties is uitgeroepen om de onmisbare rol van bossen en bomen in ons leven te erkennen en te vieren. Deze dag is een uitgelezen moment om stil te staan bij hoe cruciaal bossen zijn voor onze planeet, onze samenleving, en voor de toekomstige generaties. Bij ConnectedGreen begrijpen we het belang van deze dag en grijpen we deze gelegenheid aan om het bewustzijn te vergroten over de onmisbare waarde van alle typen bos.

Auteur: Malon Gerrits

Het belang van bos

Bossen bedekken ongeveer 31% van het landoppervlak van de aarde. Ze zijn de levensader van onze planeet, die niet alleen een thuis bieden aan miljoenen soorten fauna en flora, maar ook fundamenteel zijn voor het menselijk welzijn. Bomen spelen een cruciale rol in de zuivering van de lucht die we inademen en het water dat we drinken. Ze zijn onze eerste verdedigingslinie tegen klimaatverandering, door koolstofdioxide te absorberen en als cruciale koolstofputten te fungeren.

Een bos is meer dan alleen een groep bomen

De Internationale Dag van het Bos benadrukt het belang van alle soorten bossen. Van de weelderige tropische regenwouden tot de gematigde bossen, en van de groene mangroves tot de naaldbossen in koude klimaten, elk bos heeft zijn unieke waarde en functie binnen het wereldwijde ecosysteem. Deze diversiteit aan boslandschappen ondersteunt niet alleen een breed scala aan biodiversiteit maar draagt ook bij aan de levens en culturen van lokale gemeenschappen over de hele wereld.

Onze rol en verantwoordelijkheid

Als individuen en als gemeenschap hebben we de verantwoordelijkheid om onze bossen te beschermen en te behouden. Ontbossing, landdegradatie en het verlies aan biodiversiteit vormen serieuze bedreigingen voor de gezondheid van onze planeet. Het is cruciaal dat we werken aan duurzame oplossingen die zowel de natuur beschermen als tegemoetkomen aan menselijke behoeften.

Bij ConnectedGreen zijn we toegewijd aan het implementeren van technologieën en strategieën die de gezondheid van bosgebieden monitoren en verbeteren. We geloven in de kracht van innovatie om een positieve impact te maken. Geavanceerde data-analysetools kunnen bosbeheerders helpen om patronen te identificeren en voorspellend onderhoud uit te voeren. Door trends in bodemvochtigheid, klimaat en andere relevante parameters te analyseren, kunnen bosbeheerders proactief maatregelen nemen om de gezondheid van bossen te behouden en bedreigingen zoals droogte, ziekten en plagen te voorkomen. Real-time monitoring van bodemvochtigheid helpt bosbeheerders waterbronnen efficiënter te beheren en optimaliseren. Dit helpt niet alleen om de gezondheid van bossen te handhaven, maar ook om de watervoorraden in het algemeen te behouden en te beschermen.

 
kinderen bomen planten

Doe ook mee

De Internationale Dag van het Bos is een herinnering aan de schoonheid en het cruciale belang van onze bossen. Maar het herinnert ons er ook aan dat bewustwording en actie niet beperkt moeten blijven tot één dag per jaar. We nodigen je uit om je bij ons aan te sluiten in de beweging voor bosbehoud. Of het nu gaat om het planten van een boom, het ondersteunen van bosbehoudprojecten of simpelweg het verspreiden van het woord, elke actie telt.

Laten we samenwerken om de bossen van onze wereld te beschermen en te koesteren, voor de huidige en toekomstige generaties. Elk bos telt, en samen kunnen we een verschil maken.

Met de komst van de lente op 20 maart ontwaakt de natuur uit haar winterslaap, een seizoen dat nieuw leven en nieuwe beginnen symboliseert. De start van de lente gaat hand in hand met de viering van Boomfeestdag. Een dag die ons eraan herinnert hoe belangrijk bomen zijn voor onze planeet, onze samenlevingen en ons welzijn.

Auteur: Malon Gerrits

Een explosie van kleuren en geuren

De lente brengt een explosie van kleuren en geuren met zich mee. Bloemen beginnen te bloeien, bomen lopen uit, en dieren ontwaken uit hun winterslaap. Het is een tijd van vernieuwing en groei. Een tijd waarin de natuur ons haar veerkracht en schoonheid toont. Deze periode nodigt ons uit om naar buiten te gaan en een frisse neus te halen. 

Boomfeestdag: Een traditie van planten en beschermen

Boomfeestdag, gevierd op 20 maart, valt samen met de start van de lente. Een uitgelezen moment om stil te staan bij het belang van bomen voor ons milieu. Het is een dag waarop jong en oud worden aangemoedigd om bomen te planten en te leren over het cruciale belang van deze groene reuzen. Bomen zijn essentieel voor het opvangen van CO₂. Maar ook het produceren van zuurstof en het bieden van leefgebieden voor talloze soorten. Bovendien spelen ze een sleutelrol in onze stedelijke omgevingen door lucht te zuiveren en hitte te temperen.

Vier boomfeestdag mee

Door stil te staan bij Boomfeestdag en de bewustwording van het groen om ons heen, dragen we bij aan een groenere, gezondere toekomst voor onszelf en volgende generaties. Vier boomfeestdag mee door:

1. Bomen Planten:

Sluit je aan bij lokale boomplantactiviteiten of organiseer zelf een evenement in je buurt. Elke geplante boom draagt bij aan een groenere toekomst.

2. Natuurwandelingen:

Maak een wandeling door de natuur om de lente te ervaren en beleven. Let op de nieuwe bladeren, bloeiende bloemen en terugkerende dieren.

3. Educatieve workshops:

Deelname aan workshops over het belang van bomen en bossen kan inzicht geven in hoe we beter voor onze planeet kunnen zorgen.

4. Kunst en ambachten:

Gebruik de lente als inspiratie voor kunstprojecten, zoals het schilderen van landschappen of het maken van bloemstukken, om de schoonheid van dit seizoen in huis te halen.

5. Een moment van reflectie:

Terwijl we genieten van de hernieuwde energie die de lente met zich meebrengt, biedt Boomfeestdag ons ook een moment van reflectie over onze relatie met de natuur. Het herinnert ons eraan dat het welzijn van onze planeet afhankelijk is van de zorg en respect die wij haar bieden. 

De combinatie van de lente en Boomfeestdag is een krachtige uitnodiging om actief bij te dragen aan de wereld om ons heen. Door samen te komen en bomen te planten, vieren we het leven, de gemeenschap en de hoop op een groenere toekomst. Laten we deze kans met beide handen aangrijpen en samen werken aan een wereld waarin natuur en mensheid in harmonie samenleven.

kinderen bomen planten
In een wereld waar beton vaak de overhand heeft, biedt het NK Tegelwippen 2024, van 21 maart tot en met 31 oktober, een unieke kans om Nederland letterlijk en figuurlijk groener te maken. Dit evenement, waarbij iedereen van particulieren tot gemeenten wordt uitgenodigd om tegels te vervangen door groen, is meer dan een competitie; het is een oproep tot actie tegen klimaatverandering, wateroverlast, en de hitte-eilandeffecten die onze steden plagen.

Auteur: Malon Gerrits

Waarom tegelwippen essentieel is

1. Watermanagement:

Water is onmisbaar voor bomen, vooral in de cruciale stadia na het planten. Te weinig water kan leiden tot droogtestress, terwijl te veel water juist wortelrot kan veroorzaken. Het geheim zit hem in de balans en consistentie. In het voorjaar, wanneer de sapstromen op gang komen en de groei begint, is het essentieel dat bomen voldoende water krijgen om hun nieuwe bladeren en wortels te ontwikkelen.

2. Hittebestrijding:

Tegels en stenen houden warmte vast, waardoor stedelijke gebieden veel warmer zijn dan hun groenere tegenhangers. Planten en bomen zorgen voor verkoeling, wat essentieel is tijdens hittegolven.

3. Biodiversiteit:

Minder tegels betekent meer ruimte voor flora en fauna. Dit is cruciaal voor biodiversiteit en het welzijn van bestuivende insecten, die een sleutelrol spelen in ons ecosysteem en voedselvoorziening.

4. Mentale gezondheid:

Een groenere omgeving heeft een positief effect op onze mentale gezondheid. Het bevordert ontspanning en welzijn en biedt ruimte voor recreatie en sociale interactie.

Dit is waarom jouw tegels goud waard zijn. De waarde van tegels gaat verder dan hun fysieke eigenschappen; ze vertegenwoordigen een kostbare kans voor verandering en verbetering. Door samen grijs te vervangen door groen, kunnen we tegels omzetten in waardevolle bijdragen aan een duurzamere toekomst. 

Bloembakken

Mocht tegelwippen nou echt niet lukken? Kies dan voor een aantal bloembakken. 

Hoe doe je mee?

 Iedereen kan meedoen door tegels te wippen in z’n eigen voor-, achter-, of geveltuin en gemeenten gaan de strijd met elkaar aan. 

1. Kies een locatie:
2. Verwijder de tegels:
3. Bereid de bodem voor:
4. Planten en zaaien:
5. Verzorgen en onderhouden:

Bepaal waar je tegels wilt vervangen. Zorg dat je toestemming hebt en denk na over de licht- en watercondities voor de toekomstige planten.

Gebruik gereedschap om de tegels voorzichtig te wippen, denk hierbij aan een schop. Hergebruik de tegels waar mogelijk of bied ze aan voor hergebruik via lokale netwerken.

Verwijder het (witte)zand en vervang dit door voedzame tuinaarde om een gezonde basis voor je nieuwe planten te creëren.

Kies voor lokale, duurzame plantensoorten die passen bij de condities van de omgeving. Denk aan bloemen, struiken, en zelfs kleine bomen.

Bepaal wie er verantwoordelijk is voor de verzorging en onderhoud. Een handige en effectieve manier om bij te houden of de nieuwe aanplant voldoende bodemvocht heeft, is met bodemvochtsensoren. De juiste hoeveelheid vocht zorgt namelijk voor gezonde groei en geen tot weinig inboet. 

Door het tegelwippen draag je bij aan een veerkrachtiger, gezonder, en mooier Nederland. Elk stukje groen telt, en samen kunnen we het verschil maken. 

Geef een nieuwe bestemming

Heb je oude tegels of zand over? Denk dan aan circulaire oplossingen zoals het bouwen van een insectenhotel, het aanleggen van een pad in een gemeenschapstuin, of het creëren van een unieke terrastafel.  Elk stukje hergebruik draagt bij aan een duurzamere wereld en verrijkt jouw buitenruimte. Ga de uitdaging aan en laat je inspireren door de mogelijkheden van hergebruik!

Start vandaag nog met jouw bijdrage aan een groenere toekomst!

Voor meer informatie en inspiratie, bezoek de website van NK-Tegelwippen en ontdek hoe jij je steentje kunt bijdragen aan een groenere wereld.

 

De lente is de ideale tijd om bomen te planten. Terwijl de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, is het voor tuiniers en stadsplanners het perfecte moment om nieuwe levensvormen te laten wortelen. Maar, zoals elke groenliefhebber weet, is het planten van een boom slechts het begin. Zorgvuldige verzorging, met name op het gebied van watergift en bodemkwaliteit, is essentieel voor de gezondheid en groei van jonge bomen.

Auteur: Malon Gerrits

Zorgvuldige verzorging van jonge bomen begint bij

Watergift: Het levensbloed voor jonge bomen

Water is onmisbaar voor bomen, vooral in de cruciale stadia na het planten. Te weinig water kan leiden tot droogtestress, terwijl te veel water juist wortelrot kan veroorzaken. Het geheim zit hem in de balans en consistentie. In het voorjaar, wanneer de sapstromen op gang komen en de groei begint, is het essentieel dat bomen voldoende water krijgen om hun nieuwe bladeren en wortels te ontwikkelen.

De juiste grond: De fundering voor optimale groei van jonge bomen

Niet alleen de hoeveelheid water telt, maar ook de kwaliteit van de grond waarin de boom staat. De ideale grond voor een boom heeft de juiste vochtbalans en is rijk aan voedingsstoffen. Het moet goed draineren om overtollig water af te voeren en tegelijkertijd voldoende vocht vasthouden voor de wortels van de boom.

Innovatie in monitoring: De sleutel tot gezonde en veerkrachtige bomen

Dit is waar ConnectedGreen het verschil maakt. Ons platform maakt gebruik van geavanceerde bodemvochtsensoren om de vochtigheid van de grond in real-time te monitoren. Deze technologie biedt een ongeëvenaard inzicht in de waterbehoeften van jouw bomen en stelt je in staat om je watergift precies af te stemmen op wat ze nodig hebben.

20230816_151250

ConnectedGreen: Maakt het verschil

Vergoot de impact en effectiviteit van groenprojecten.

Voorkom inboet:
Bespaar water:
Bespaar tijd:

Door constante monitoring verminder je het risico op het verlies van jonge bomen en planten.

Ons systeem optimaliseert de watergift, wat leidt tot een significant lager watergebruik.

Onze klanten melden vaak dat zij 2 tot 3 dagen per water ronde kunnen besparen dankzij het gebruik van ConnectedGreen.

Begin het voorjaar goed en start vandaag nog met de juiste voorbereiding

De lente wacht niet, en nu is het moment om jouw groene projecten te starten. Met ConnectedGreen kan rekenen op gezonde bomen, bloeiende landschappen, en een groenere toekomst. Start vandaag nog met een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen, en maak gebruik van de kracht van slimme monitoring om jouw watergift te optimaliseren, inboet te voorkomen en tijd en middelen te besparen.

Het verzorgen van onze stedelijke en openbare groene ruimtes is nog nooit zo nauwkeurig en efficiënt geweest. Laten we deze lente samen het fundament leggen voor een groenere en duurzamere wereld.

Hoe technologie zorgt voor natuurbehoud

In de wereld van vandaag, waar de strijd tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit steeds urgenter wordt, speelt technologie een cruciale rol in het beschermen van onze planeet. Bij ConnectedGreen erkennen we de onmisbare bijdrage van wilde dieren en planten aan de gezondheid van de aarde en het welzijn van de mensheid. Daarom streven we ernaar het bewustzijn over het belang van biodiversiteit te vergroten. In deze blog laten we je zien hoe de kracht van technologie en innovatie een verschil maken in natuurbehoud.

Auteur: Malon Gerrits
biodiversiteit

Het belang van biodiversiteit

Biodiversiteit, de rijke verscheidenheid aan leven op aarde, is meer dan alleen een esthetische waarde. Het is cruciaal voor het overleven van de mensheid. Van de lucht die we inademen tot het water dat we drinken en het voedsel dat we eten. Alles is afhankelijk van de natuurlijke processen die door biodiversiteit worden ondersteund. Ecosystemen zoals bossen, oceanen, en wetlands spelen een sleutelrol in het reguleren van het klimaat, zuiveren van water en lucht, en bestuiving van gewassen. Zonder een gezonde biodiversiteit zou onze planeet onherkenbaar veranderen, met directe gevolgen voor onze levenskwaliteit.

biodiversiteit-wilde bloemen

De rol van technologie voor natuurbehoud

Bij ConnectedGreen geloven we dat technologie een brug kan slaan tussen menselijke activiteit en natuurbehoud. Door innovatieve oplossingen te ontwikkelen, helpen we de biodiversiteit te beschermen en te herstellen. Hier zijn enkele manieren waarop technologie bijdraagt aan natuurbehoud: 

Sensortechnologie voor monitoring van natuur:

Data-analyse en AI:

GIS en remote sensing:

Een van de meest invloedrijke technologieën in het natuurbehoud is sensortechnologie. Waarbij geavanceerde sensoren worden gebruikt om vitale gegevens over ecosystemen te verzamelen. Deze sensoren kunnen veranderingen in temperatuur, vochtigheid, bodemkwaliteit en waterkwaliteit detecteren. Hierdoor ontstaat er beter inzicht in de gezondheid van een habitat. Deze real-time gegevens helpen ons om snel in te grijpen wanneer een gebied onder druk staat of wanneer bijzondere aandacht vereist is.

Door enorme hoeveelheden milieu- en klimaatgegevens te analyseren, kunnen patronen worden geïdentificeerd, voorspellingen worden gedaan en effectievere natuurbehoud strategieën worden ontwikkeld.

Geografische Informatie Systemen (GIS) en remote sensing-technologieën bieden krachtige tools voor het in kaart brengen en monitoren van habitats op grote schaal. Door bijvoorbeeld satellietbeelden en luchtfoto’s te analyseren, kan veranderingen in landgebruik, ontbossing en grondwaterpeil worden gevolgd. 

20230816_151250

Gegevens platforms en dashboards:

Mobile apps:

Gegevens uitgewerkt in overzichtelijke dashboards verrijken het begrip van biodiversiteit. Bovendien helpen ze bij het opsporen van veranderingen of nieuwe bedreigingen. 

Technologie maakt het mogelijk om het grote publiek te betrekken bij natuurbehoud. Het ontwikkelen van mobiele apps die burgers in staat stellen om waarnemingen van wilde dieren en planten te melden. Deze citizen science-projecten vergroten niet alleen het bewustzijn over het belang van biodiversiteit, maar genereren ook enorme hoeveelheden gegevens die onderzoekers en beleidsmakers kunnen helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen.

Kortom, de relatie tussen technologie en behoud van de natuur is sterker dan ooit tevoren. Door innovatie te omarmen en de krachten van technologie en natuurbehoud te bundelen, kunnen we de prachtige biodiversiteit op onze planeet beschermen en koesteren voor toekomstige generaties.

Actie ondernemen

Het beschermen van biodiversiteit is niet alleen de taak van wetenschappers en natuurbeschermers; het is een verantwoordelijkheid die we allemaal delen. Op deze World Wildlife Day nodigen we je uit om samen met ons het verschil te maken. Hier zijn enkele manieren waarop ook jij eenvoudig en laagdrempelig kunt bijdragen:

Ondersteun natuurbehoudprojecten:

Of het nu gaat om het planten van bomen, het schoonmaken van stranden of het doneren aan organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud, elke actie telt.

Video afspelen

Duurzaam leven:

Educatie:

Maak bewuste keuzes in je dagelijks leven, zoals het verminderen van afval, kiezen voor duurzame producten, en het verminderen van je ecologische voetafdruk.

Deel je kennis en passie voor de natuur met anderen. Bewustwording is de eerste stap naar verandering.

Bij ConnectedGreen zien we het belang van educatie als een kerncomponent van onze missie om bewustwording en passie voor de natuur te verspreiden. Educatie vormt de basis voor verandering door kennis en inzicht over te dragen aan de volgende generaties. Daarom zijn we ontzettend trots op onze recente samenwerking met YUVERTA.

Laten we samenwerken voor een groenere, duurzamere wereld.

Afgelopen november was het moment waarvan we allemaal dachten dat het misschien nooit meer zou komen: het structurele neerslagtekort van de afgelopen jaren was eindelijk verholpen. Zelfs in regio’s met hoge zandgronden, waar droogte vaak lang aanhoudt, was het grondwaterpeil hersteld. Op tal van locaties was de bodem zelfs verzadigd en neemt deze nauwelijks nog extra water op. Dit resulteert in het ontstaan van plassen op lagergelegen gebieden. Toch moeten we alert blijven en voorbereid zijn op droogteperiodes, zegt het KNMI. In dit artikel zullen we de impact van neerslagtekort bespreken en hoe bodemvochtsensoren van ConnectedGreen een effectieve oplossing kunnen zijn.

Auteur: Isabelle Horneman
neerslagtekort

Wat is neerslagtekort?

Neerslagtekort ontstaat wanneer de verdamping groter is dan de neerslag gedurende een bepaalde periode. In Nederland, waar water altijd al een cruciale rol heeft gespeeld, heeft dit fenomeen ernstige gevolgen. Landbouwgronden lijden onder droogte, wat leidt tot lagere opbrengsten en hogere kosten voor boeren. Waterreservoirs raken leeg, waardoor er spanning ontstaat in de watervoorziening voor zowel landbouw als stedelijke gebieden.

Neerslagtekort in Nederland

De opmerkelijk droge zomer van 2018 heeft Nederland met de realiteit geconfronteerd. Vooral in een veranderend klimaat, waarbij de kans op droge zomers toeneemt en winters relatief nat zijn, is het cruciaal om water vast te houden voor droge periodes. Als we dit jaar opnieuw te maken krijgen met een droge en warme zomer, zijn er dan voldoende voorbereidingen getroffen? En kunnen we nu profiteren van de werkelijke aanvulling van het grondwater? Dat is volgens het KNMI niet het geval. In de zomermaanden is de kans er nog steeds dat er een neerslagtekort ontstaat, waardoor de grondwaterstanden weer dalen.

Bodemvochtsensoren als oplossing

Een veelbelovende oplossing voor het monitoren en beheren van bodemvocht is het gebruik van bodemvochtsensoren. Deze technologie stelt gemeentes, hoveniers en groenwerkers in staat om real-time gegevens te verzamelen over de vochtigheidsniveaus in de bodem. Door deze informatie te analyseren, kunnen ze anticiperen op de behoeften van planten, efficiënter watergebruik plannen en de algehele gezondheid van groene gebieden verbeteren. Dit is van essentieel belang in situaties van neerslagtekort. Wanneer de bodem te droog is, bieden bodemvochtsensoren de mogelijkheid voor gemeentes, hoveniers en groenwerkers om direct passende maatregelen te nemen en zo de impact van droogte op groene gebieden te minimaliseren.

Voordelen van ConnectedGreen bodemvochtsensoren

Naast dat deze sensoren helpen bij neerslagtekort en de tijdelijke signalering hiervan, kunnen gemeenten, hoveniers en groenwerkers profiteren van deze technologie op verschillende manieren. 

Weinig tot geen inboet

Bodemvochtsensoren dragen bij aan het minimaliseren van inboet doordat ze vroegtijdig problemen zoals droogtestress of ongunstige groeiomstandigheden detecteren. Deze tijdige waarschuwingen stellen beheerders in staat om gerichte maatregelen te nemen, waardoor het risico van uitval bij nieuwe aanplant wordt geminimaliseerd en de gezondheid van de vegetatie wordt bevorderd.

Op tijd water geven

Bodemvochtsensoren bieden een nauwkeurige meting van de vochtigheid op diverse diepten in de bodem, waardoor overbewatering of onderbewatering wordt voorkomen. Het afstemmen van de watergift op de behoeften van bomen en planten, mogelijk door real-time meetdata, is essentieel om schade te vermijden en resulteert in gezondere planten, bevorderde groei en optimale ontwikkeling. Lees in deze blog hoe de bodemvochtsensoren van ConnectedGreen het Haagse gemeentelijke Groencentrum helpen.

Meer tijdbesparing

Doordat je precies overzicht hebt van wanneer je water moet geven, heb je meer tijd voor andere prioriteiten. Dit wordt gerealiseerd doordat beheerders, met een nauwkeurig overzicht van optimale bewateringstijdstippen, alleen noodzakelijke groenprojecten hoeven te bezoeken. Dit resulteert in een beheerproces waarbij tijd en middelen gericht worden ingezet voor effectief onderhoud en zorg voor groene gebieden.

Alert blijven met ConnectedGreen bodemvochtsensoren

Terwijl we opgelucht ademhalen dat het structurele neerslagtekort eindelijk is verholpen, mogen we niet verslappen in onze waakzaamheid. Het recente herstel van grondwaterpeil en verzadigde bodems biedt zeker verlichting, maar het KNMI waarschuwt ons terecht voor mogelijke droogteperiodes in de toekomst. Om goed voorbereid te zijn op deze droogteperiodes zijn bodemvochtsensoren een effectieve oplossing. Voor meer informatie over de bodemvochtsensoren van ConnectedGreen kan je hier onze whitepaper aanvragen. Hierin lees je alle voordelen van data gedreven werken en het belang hiervan.

Lees alles over de voordelen van datagedreven werken

Whitepaper aanvragen

Het droogteseizoen is van start gegaan en gelukkig lijkt de uitgangspositie gunstig te zijn. Dat is goed nieuws, want in voorgaande jaren heeft de droogte niet alleen grote gevolgen gehad voor onze natuur, landbouw en drinkwater, maar ook voor de economie. Voor dit jaar blijkt het dat er voldoende grondwater en oppervlaktewater is om de droogteperiode goed door te komen. Het grondwaterpeil is op veel plaatsen hoger dan voorgaande jaren.

Auteur: Isabelle Horneman

We moeten wel alert blijven!

We hadden het natuurlijk niet anders verwacht in Nederland, maar het KNMI benadrukt dat we wél alert moeten blijven in deze tijd. In de zomermaanden is de kans er nog steeds dat er een neerslagtekort ontstaat, waardoor de grondwaterstanden weer dalen. Daarnaast kan de verdamping van water door hoge temperaturen en veel zonlicht ervoor zorgen dat de bodem snel uitdroogt. Het is dus belangrijk om niet te snel tevreden te zijn en alert te blijven op de ontwikkelingen in het droogteseizoen. Iets waar we inmiddels gelukkig wel ervaring mee hebben.

Het belang van duurzaam en verantwoord waterbeheer

Naast alert blijven is het ook belangrijk om bewust te blijven van het belang van een duurzaam en verantwoord waterbeheer. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst voldoende water hebben om te kunnen leven en werken. Dat betekent dat we zuinig om moeten gaan met water en moeten investeren in het herstellen van de natuurlijke waterhuishouding. Maar het betekent ook dat we moeten blijven innoveren en nieuwe technologieën moeten ontwikkelen om ons waterbeheer te optimaliseren.

Bewust omgaan met water, niet alleen in droogte seizoen

Het is belangrijk om bewust om te gaan met water. Dit kan voor inwoners van Nederland bijvoorbeeld door zuinig om te gaan met drinkwater, bijvoorbeeld door korter te douchen en de kraan tijdens het tandenpoetsen dicht te draaien. Maar ook landbouwers, tuinders, overheden en waterschappen kunnen hun steentje bijdragen door hun irrigatiesystemen zo in te stellen dat ze water besparen en de bodem niet overmatig nat maken. Groen heeft zelf namelijk ook een watervraag en in tijden van droogte en watertekort kan groen dus ook het probleem vergroten. Dit is waar ConnectedGreen een steentje kan bijdragen. Met de bodemvochtsensoren en het monitoringsplatform van ConnectedGreen is het mogelijk om te meten wanneer je groen water nodig heeft, waardoor je dus nooit meer te veel water geeft en dus ook geen water meer verspilt.

In Nederland hadden we een probleem zoals droogte allemaal niet zien aankomen, maar door de klimaatverandering moeten we er toch aan geloven. Ons regenachtige kikkerlandje verandert in een land wat rekening moet houden met hitte stress. In delen van Twente en Salland heeft waterschap Vechtstromen zelfs een onttrekkingsverbod van grondwater ingesteld voor een deel van deze gebieden. Maar hoe kan een nat land zoals Nederland nou te maken krijgen met zo’n kwestie en moeten delen deze maatregelen treffen?

Auteur: Isabelle Horneman

Water is zo vanzelfsprekend in Nederland, dat we ons een watertekort moeilijk kunnen voorstellen. Toch is het een probleem waar Nederland de laatste jaren steeds meer mee kampt. Dit heeft te maken met de klimaatverandering waardoor de temperaturen stijgen en er meer water verdampt. 

Wanneer er meer water verdampt dan dat er neerslag valt, spreken we van droogte. Ook leidt de opwarming van de aarde in Nederland en omstreken tot een lichte toename van de neerslag. 

De adder onder het gras is dat klimaatverandering daarbij tot veel sterkere variaties leidt. Buien worden zwaarder, waardoor wateroverlast vaker zal voorkomen. Aan de andere kant komen hittegolven vaker voor, duren langer en kunnen nog heter worden. Ook droge periodes kunnen langer duren en meer overlast veroorzaken.

Overlast

Droogte heeft gevolgen voor onder andere landbouw, natuur, scheepvaart, woningen en ons drinkwater. Het Nederlandse waterbeheer is eigenlijk vooral ingericht op het afvoeren van grote hoeveelheden water, zodat bijvoorbeeld de akkers niet overstromen, maar door de droogte moeten we het water nu vooral beter vasthouden. Boeren kunnen hun akkers namelijk niet oneindig besproeien met water uit sloten, rivieren en kanalen, want dan zakt het waterpeil te veel. Dit zorgt weer voor problemen in de scheepvaart, waarbij bijvoorbeeld schepen niet de Maas door kunnen. Dit soort rivieren leveren ook nog eens veel drinkwater; wat dus gevolgen kan hebben voor water uit je kraan. 

Door de droogte daalt de bodem sneller in Nederland. Bodemdaling is een voor Nederland bekend en problematisch proces waarbij het zakken van het niveau van de bodem ten opzichte van een vast referentiepunt plaatsvindt. Dit komt zowel door de winning van meer water, als door het uitdrogen en samendrukken van de klei- en veengronden in warme periodes. Hierdoor zien we steeds meer dijken verschuiven en woningen en straten verzakken. Ook bomen, planten en dieren hebben flink te lijden onder de droogte. Ze komen minder snel aan water en voedsel. 

Kortom: water is een belangrijke grondstof in ons land, dus de focus moet gaan liggen op het vasthouden van het water.

Droogte in Nederland

In Nederland valt niet overal evenveel neerslag, al zijn de verschillen ook weer niet al te groot. Het droogst is het aan de oostgrens, in het oosten van Brabant en vooral in het midden van Limburg. Hier valt in een gemiddeld jaar 750 mm neerslag, terwijl in de natste regio’s ongeveer 950 mm neerslag valt. Zo lang er water via rivieren, zoals de Rijn, Nederland binnenstroomt zal het ook nooit echt droog worden in de kustprovincies. In de noordwestelijke helft van het land zit grondwater namelijk veel hoger dan in het oosten en zuiden. Flinke stukken van bijvoorbeeld Zuid- en Noord-Holland zouden onder water komen te staan als we zouden stoppen met wegpompen van water. 

Langdurige droogte kan in deze gebieden dan wel weer problemen veroorzaken, zoals verzilting (toename van het zoutgehalte) van het grondwater. In het oosten en zuiden van Nederland is dat anders. Zeker op de hogere zandgronden in provincies als Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel zit grondwater vaak meer dan een meter diep en op sommige plekken zelfs meer dan twee meter diep. Na een droog jaar kan het grondwater zomaar een halve meter lager zitten dan gebruikelijk en dit herstelt zich niet met een paar natte dagen.

Maatregelen; onttrekkingsverbod

In Twente en Salland is tijdens de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 gebleken dat er bij neerslagtekort onherstelbare schade wordt aangericht in de natuur. Gezien het neerslagtekort daar dreigt op te lopen naar meer dan 250 millimeter geldt er in een deel van het beheergebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht nu een onttrekkingsverbod. 

Dit onttrekkingsverbod is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 meter rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden. 

Dit verbod is er omdat er geen zicht is op neerslag van enige betekenis in de komende periode. Ook is het belangrijk voor de waterkwaliteit in het gebied. Wanneer de kwaliteit van water door neerslagtekort en warmte achteruitgaat, is er namelijk grote kans op vissterfte door zuurstoftekort, groei van blauwalg en botulisme.

Steeds meer groen

Gelukkig hebben steeds meer mensen door dat er iets moet gebeuren tegen deze stijgende temperaturen en veranderende weersomstandigheden… Maar wat kunnen we nu doen tegen deze klimaatveranderingen? Nou, het antwoord is simpeler dan je verwacht; meer stedelijk groen! Groen in de stad kan een belangrijke rol spelen in klimaatadaptatie. Het werkt namelijk verkoelend, vermindert wateroverlast en houdt vocht beter vast. Groen heeft zelf natuurlijk ook een watervraag. 

In tijden van droogte en watertekort kan groen dus ook het probleem vergroten. Dit kun je voorkomen door voor groen de juiste plek te kiezen en om groen goed te onderhouden en verzorgen. Laat ConnectedGreen hier nu perfect van pas komen; een juist bodemvochtgehalte draagt namelijk bij aan de gezondheid van de boom of plant. Door dit te monitoren met de sensoren van ConnectedGreen kun je dus niet alleen efficiënter werken, maar bespaar je ook nog eens water en houd je bomen en planten beter in leven! Ontzettend duurzaam, vooral in tijden met een onttrekkingsverbod. 

Extreme kou of hitte, regen, windstoten, hevig onweer, sneeuw, ijzel of lange perioden van droogte… Je hebt het vast zelf al gemerkt, we hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. De maatschappelijke opgave om steden leefbaar te houden betekent dan ook dat we de steden moeten aanpassen aan het veranderende klimaat. Een van de manieren om dat te doen is door groen. Groen is namelijk essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame stadsomgeving. Bomen verkoelen, verminderen wateroverlast en verhogen daarnaast het de infiltratiecapaciteit, dat ook droogte tegengaat. Maar hoe realiseren we groene steden? En hoe zorgen we ervoor de kosten van groenbeheer niet de pan uitrijzen?

Auteur: Malon Gerrits

Verdampingsprocessen hebben een koelend effect op luchttemperatuur en oppervlaktetemperatuur. In een natuurlijke omgeving zorgen de bomen voor schaduw, lagere oppervlaktetemperaturen en luchttemperatuur. Echter, hebben grote percentages bebouwing en andere verharde oppervlakken een geringere verdamping tot gevolg.

Materiaaleigenschappen met betrekking tot het reflecterende en het warmte absorberende vermogen van zonlicht hebben invloed op de oppervlaktetemperatuur, en dus de luchttemperatuur in de stad. Het reflecterende vermogen van zonlicht wordt Albedo genoemd.

Verharding en bouwmaterialen van het stedelijk gebied hebben over het algemeen een lager Albedo dan begroeide oppervlakken. De materialen van het stedelijk gebied reflecteren minder en absorberen meer zonlicht wat tot hogere oppervlakte- en luchttemperaturen leidt. Dat betekent tevens meer smogvorming. Warme lucht neemt namelijk verontreinigingen en stofdeeltjes mee naar hogere luchtlagen waardoor een smogbel ontstaat. Koelere lucht van buiten de stad wordt opgewarmd aan de stadsrand en dringt daardoor niet meer door tot in de stadskern.

De meest effectieve maatregel voor het beperken van oppervlaktetemperaturen is het beperken van het percentage verhard oppervlak.

1 boom verkoeld net zo veel als 10 airco's

Bomen zijn natuurlijke probleemoplossers. Bomen en groen verkoelen. Ze hebben een verkoelend effect op het stadsklimaat doordat er door schaduwvorming minder zonnestraling op het aardoppervlak terechtkomt en door het warmte absorberend effect door de verdamping van vocht uit de bladeren.

Uit onderzoek blijkt zelfs dat in de zomer (afhankelijk van de boomsoort) slechts 10% tot 30% van het zonlicht de grond in de schaduw van een boom bereikt. Verschillende studies in Amerika toonden aan dat muren die in de schaduw van bomen liggen gemiddeld 20°C koeler zijn. Het onderzoek De Hittebestendige Stad van de Hogeschool van Amsterdam beschrijft dat 10% meer vergroening leidt tot een halve graad minder hitte in de stad.

Minder grote afvoerpieken bij neerslag

Vergroening is niet alleen goed voor het beperken van de opwarming, maar biedt ook voordelen voor de wateropgave. Groen zorgt voor minder grote afvoerpieken bij neerslag. In plaats van direct naar het riool te stromen, wordt het water eerst opgeslagen door bladeren of takken. Pas als deze verzadigd raken, loopt het water naar de bodem. Hierdoor bereikt een deel van de neerslag de bodem met vertraging en een ander deel verdampt. Daardoor wordt er minder neerslag tegelijk afgevoerd en krijg je minder wateroverlast.

Het verdampen van water door groen, de grond eronder en er omheen levert een bijdrage aan het beperken van hittestress dankzij een 2°C tot 5°C lagere luchttemperatuur in de directe omgeving. Daarbij verhoogt het de potenties van de biodiversiteit en leefkwaliteit.
Bladerdaken van bomen of pergola’s boven parkeerplekken, pleinen, schoolpleinen en speelplekken helpen de stad dus koeler te houden, maar zorgen er ook voor dat er minder stof en andere verontreinigingen in de lucht zitten, regenwater beter wordt vastgehouden en de leefkwaliteit in het algemeen wordt vergroot. Helaas staat groen in en om de stad nog steeds zwaar onder druk. Nog steeds worden er meer bomen gekapt dan er worden geplant. Daarbij wordt er steeds meer groen bebouwd en verhard dan dat er wordt toegevoegd.

Langzaam komt hier verandering in en zien steeds meer mensen in hoeveel goed groen voor een stad kan doen en zien stadsplanners het belang van investeren in duurzame ontwikkeling in.

Vitaal belang

Bomen zijn dus van vitaal belang, maar dan moeten ze wel gezond en volgroeid zijn.

Groen heeft zelf ook een watervraag. In tijden van droogte en watertekort kan groen dus ook het probleem vergroten. Aandacht is dus belangrijk, wanneer je het aan de boom gaat zien ben je vaak al te laat. Als je de boom te veel water geeft krijg deze weinig tot geen zuurstof meer bij de wortels. Dit maakt de boom niet alleen ‘lui’, waardoor de wortels zich niet kunnen ontwikkelen ten opzichte van de kroon, in het slechtste geval sterft de boom af. Je kunt dat voorkomen door de juiste bomen op de juiste plek te planten, regenwater zoveel mogelijk op te slaan en te bewaren voor droge periodes en door monitoring. Om groen ook te laten groeien op minder natuurlijke plekken zoals in een stadscentrum, op een viaduct of dak, is monitoring simpelweg noodzakelijk.

Kosteneffectief beheer

Het geven van water is maatwerk en afhankelijk van de omstandigheden. Een vaste hoeveelheid en frequentie zijn dan ook niet te geven. Dit maakt monitoren op water extra belangrijk. Daarom helpen wij sinds 2017 groenvoorzieners, gemeenten, hoveniers, provincies, kwekers en waterschappen met slimmer en efficiënter werken. Dit doen wij door het combineren van kennis over bomen en planten met ‘Internet of Nature’.

ConnectedGreen is een slim systeem voor het op afstand monitoren van groenprojecten, bomen, vakken, bakken, gazons en dak- en gevelgroen. Het systeem bestaat uit draadloze sensoren, een slimme cloudomgeving en gebruiksvriendelijke apps voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Hierdoor ontstaat er een betere samenwerking, zijn meetgegevens waardevol om te gebruiken in systemen voor asset management en werkplanning (datagedreven werken). Tegelijkertijd worden er veel kosten bespaard op inboet, watergift en projectbezoeken.

Inmiddels zijn al meer dan 1500 van onze draadloze sensoren geplaatst in projecten door heel Nederland en België.

Grote besparing

In de gemeenten Veldhoven zijn in 2019 zo’n 300 bomen omgewaaid door stormschade. De 70 bomen die daarvoor zijn teruggeplant, worden nu verzorgd op basis van de gegevens van de sensoren. In totaal zijn er 840 nieuwe bomen geplaatst in de gemeente Veldhoven. ‘De investering in de sensoren en het bijbehorende abonnement verdien je snel terug’, aldus groenadviseur Ron Berben. ‘Na drie maanden heb ik het verschil uitgerekend. Als we alle 840 bomen op basis van de vochtsensoren hadden verzorgd, hadden we in drie maanden 20.000 euro bespaard op water-, loon- en materiaalkosten. Ik ben er zelf oprecht verbaasd over. Je verspilt geen water, maar geeft ook niet te weinig, dus de boom wordt optimaal verzorgd. En ritjes tussendoor om de status van de boom en de grond te controleren hoeven ook niet meer. Dat is nog een interne besparing die niet het bedrag zit. Ook kan de uitvoering gecontroleerd worden. De vochtsensoren geven een piek wanneer er water wordt gegeven.’

Scan de QR-code en ga ook aan de slag met kosteneffectief groenbeheer.

Bron: Stad + Groen

De juiste aanpak maakt steden gezonder en plezierig om in te leven, wonen en werken.
Leven in harmonie met de natuur betekent meer biodiversiteit, meer zuurstof en minder stikstof en fijnstof. Dit resulteert in minder verdroging en een koelere stad in de zomer. Dat is vervolgens weer goed voor vermindering van het energieverbruik. Helaas komen lange periodes van droogte steeds vaker voor. Ook blijkt dat binnensteden en bedrijventerreinen soms wel bijna 10 graden warmer zijn dan het buitengebied. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid.
 Implementeren van klimaatadaptatie in steden is daarom essentieel om deze uitdagingen aan te gaan en een evenwichtige, duurzame stedelijke omgeving te creëren. We zullen dus een balans moeten zoeken!

Auteur: Malon Gerrits

Maatregelen om de balans te vinden en de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor het stadsklimaat te beperken

De gevolgen van de klimaatverandering zijn in steden extra voelbaar door het zogeheten -effect (UHI). De temperaturen zijn daar in de nachtelijke uren gemiddeld hoger dan in het buitengebied. Bij helder weer kunnen de verschillen ’s nachts oplopen tot 3 à 5 °C, maar ook verschillen van 8 à 10 °C worden steeds vaker waargenomen.Een significante oorzaak is de sterke opwarming van materialen en oppervlakken in deze stedelijke gebieden. Andere factoren die aan het UHI-effect bijdragen, zijn de warmteproductie door verkeer en bedrijvigheid, verminderde afkoeling doordat vegetatie en open water schaars zijn en de stedelijke geometrie. Deze zorgt namelijk voor een hogere ‘invang’ van zonnestraling, terwijl door de kleinere de thermische uitstraling minder is dan in het open veld. Met oplossingen als meer groen, bijvoorbeeld door groene daken, minder verharding en zelfs een andere materiaalkeuze kunnen wij als groensector die temperaturen aanzienlijk omlaag krijgen als onderdeel van klimaatadaptatie in steden.

Een significante oorzaak is de sterke opwarming van materialen en oppervlakken in deze stedelijke gebieden

Meer groen – groene daken
Daken vormen een aanzienlijk deel van de verharding in een stad en kunnen daarom een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatadaptatie in steden. Groene daken beschermen niet alleen tegen erosie, maar brengen ook een extra isolatielaag aan. Zo bespaar je energie en zorg je voor een betere afvoer van regenwater. Daarnaast biedt een groen dak een prachtig groen uitzicht, heeft de beplanting een luchtzuiverende werking en worden biodiversiteit en warmteregulatie bevorderd.

Met een groen dak werk je dus automatisch mee aan een groene toekomst voor mens en klimaat. Daarom maken groene daken deel uit van klimaatbestendig bouwen. Ook voelen mensen zich veel prettiger in een groene omgeving dan in een grijze.

Meer groen – het vitale belang van bomen
Niet alleen groene daken, ook bomen leveren een belangrijke bijdrage aan klimaatadaptatie in steden. Om te beginnen is het belangrijk om stil te staan bij de verschillende functies die een volwassen boom in de stad heeft.

Bomen voorzien ons van zuurstof, slaan CO₂ op, geven schaduw, houden water vast, verdampen water en fungeren daarmee als airco voor de hete stad. Verder bieden ze een leefomgeving en schuilplaats voor vogels en dieren, doen ze dienst als biotoop voor insecten en hebben ze een positieve impact op de omgeving. Bomen verfraaien de stad met hun verschijningsvormen, verminderen en verstrooien geluid, leveren economische waarde aan volwassen lanen enzovoort. Het lijkt wel een eindeloze opsomming. Steeds meer is men het erover eens: als een boom groeit, groeien de baten, en bomen maken ons gelukkig. Daarom hebben we niet alleen bomen in beboste gebieden, op het platteland en in onze achtertuin, maar ook op plaatsen waar steeds meer mensen opeengepakt zitten, zoals in steden.

'Eén boom verkoelt net zoveel als tien airco's'

Bomen zijn natuurlijke probleemoplossers. Door zuurstof en schaduw te bieden, kunnen ze hittestress bestrijden, als we ze een handje helpen bij hun groei. Grote en gezonde bomen fungeren als natuurlijke airconditioning en kunnen zo helpen om steden toekomstbestendig te maken. Een volgroeide boom kan ongeveer 150 kilo CO2 per jaar absorberen.

Starterskit
In straten waar grote bomen staan, is het gemiddeld 4 graden koeler. Dit verschil kan oplopen tot 8 graden als je de stad uit gaat. Dat heeft verschillende oorzaken. Bomen geven schaduw, wat uiteraard voor verkoeling zorgt. Het gevolg daarvan is dat tegels en asfalt geen hitte kunnen absorberen en afgeven. Ook transpireren bomen via de bladeren (evapotranspiratie), waardoor de temperatuur daalt. De wortels van bomen houden vocht vast, wat de bodem koeler maakt.
Bomen zijn dus van vitaal belang, maar dan moeten ze dus wel gezond en volgroeid zijn. Aandacht is belangrijk, zodat de boom geen vocht tekortkomt. Als je dat aan een boom kunt zien, ben je vaak al te laat. Maar als een boom te veel water krijgt, krijgt hij weinig tot geen zuurstof meer bij de wortels. Dit maakt de boom ‘lui’, waardoor de wortels zich niet kunnen ontwikkelen ten opzichte van de kroon, en in het slechtste geval sterft de boom zelfs af.
Het geven van water is maatwerk en moet worden aangepast aan de omstandigheden. Een vaste hoeveelheid en frequentie zijn dan ook niet te geven. Dit maakt monitoren extra belangrijk.

Bomen zijn van vitaal belang, maar dan moeten ze wel gezond en volgroeid zijn

De toekomst bouwen we samen
De verschuiving naar een groenere omgeving is onvermijdelijk, als we toekomstbestendige steden willen bouwen. En hoewel groen dus onmisbaar is voor het welzijn van mensen en onze planeet, is het niet vanzelfsprekend. Groen moet – in onze ogen onterecht – nog te vaak concurreren met grijs. Om ook groen te laten groeien op minder natuurlijke plaatsen, zoals in een stadscentrum, op een viaduct of op een dak, is monitoring noodzakelijk.


Gelukkig groeit het besef dat groen veel goeds voor een stad kan doen en begrijpen stadsplanners hoe belangrijk investeren in duurzame ontwikkeling is. Wij zien steeds meer groenbedrijven die de kracht van bodemvochtmonitoring inzien en aan de slag gaan met sensormanagement van Connected Green.


Sinds 2017 helpen wij groenvoorzieners, hoveniers, kwekers, provincies, gemeenten en waterschappen om slimmer en efficiënter te werken. Dit doen wij door het combineren van kennis over bomen en planten met het Internet of Nature. Inmiddels zijn er al meer dan 1500 draadloze sensoren van ons geplaatst in projecten in heel Nederland en België.

Bron: Boomzorg

Connectedgreen gaat duurzame samenwerking aan met Curious Inc.

Curious Inc. is een bedrijf dat zich toespitst op de markt van mobiliteit en logistiek met data- en telematicaoplossingen. Zo ontwikkelen zij software ter ondersteuning van een duurzamer en efficiënter wagenparkbeheer (fleetmanagement). Op 8 december 2022 zijn zij een samenwerking aangegaan met ConnectedGreen, een specialist in sensortechnologie. Het streven van de samenwerking is om datagedreven werkprocessen, zoals het onderhoud van het gemeentelijk groen en grijs, tot ultieme transparantie en efficiëntie te perfectioneren door de integratie van fleetmanagement en sensortechnologie.

Auteur: Jeroen Poldermans

Meer dan een samenwerking

‘Je wil niet dat groen en grijs beide hun eigen sensoren, applicaties en workflowondersteuning gaan krijgen. Wat wij graag willen, is dat er één geïntegreerde omgeving komt voor rijrouteoptimalisatie en dat het groen- en grijsbeheer daar een onderdeel van gaat vormen.’ Die ‘wij’ zijn René Voogt (oprichter/eigenaar van ConnectedGreen) en Hans Schaap (oprichter/eigenaar van Curious Inc.). Datagedreven werken heeft de toekomst, dus voor gemeenten en groenbedrijven komt deze match wellicht als de turnkey oplossing waar ze naar zochten. Wat houdt deze duurzame samenwerking precies in?

‘Het groenonderhoud is voor een gemeente geen geïsoleerd werkproces.’

De integratie van fleetmanagement en sensortechnologie

De overeenkomst is meer dan zomaar een samenwerking. Het betekent de volledige integratie fleetmanagement en sensortechnologie ter optimalisatie van datagedreven workflowondersteuning. Aan de ene kant wordt de assetmanagementsoftware van Curious Inc. versterkt met de data en de daaraan gekoppelde domeinkennis en klantkennis van ConnectedGreen. Voor de gebruikers van het ConnectedGreen-platform vindt aan de andere kant een koppeling plaats met efficiënte asset- en fleetmanagementapplicaties. Een ideale match dus, omdat de organisaties die met het ConnectedGreen-platform werken, over het algemeen een wagenpark beheren en Curious Inc. applicaties ontwikkelt voor efficiënter gebruik van voertuigen en optimalisatie van rijritten. The best of both worlds.

Het groenonderhoud is voor een gemeente geen geïsoleerd werkproces, maar wordt doorgaans gecombineerd met andere taken, bijvoorbeeld het legen van prullenbakken. Curious Inc. heeft al een applicatie geschreven voor het grijsonderhoud, waarmee in enkele steden wordt gewerkt. De integratie met de sensortechnologie die het groenonderhoud aanstuurt, is een logische en wellicht cruciale uitbreiding van beide portfolio’s. De samenwerking is niet alleen duurzaam, maar dient ook een gemeenschappelijk duurzaam doel, want de versterkte knowhow levert een enorme besparing aan brandstof op.

Gemeente Enschede als pilot

Curious Inc. vormt een kapstok van drie businessinitiatieven met bijbehorende applicaties. Een daarvan is Grybb, waarmee de planning van het grijsbeheer voor de gemeente Enschede tot in de puntjes wordt verzorgd. ‘Beheren jullie naast de grijze assets toevallig ook de bomen?’ Met deze vraag van de gemeente Enschede in het achterhoofd ging Schaap op zoek naar een bedrijf dat zich met de groene materie bezighield. ‘Zo ben ik in contact gekomen met René Voogt en is de eerste samenwerking als pilotproject in Enschede van start gegaan,’ aldus Schaap. Enschede had al sensoren van ConnectedGreen aangeschaft en Schaap en zijn team hebben daarvan de implementatie en koppeling met de assetmanagementsoftware tot stand gebracht. ‘Deze pilot was een groot succes, want de eerste uitbreidingen zitten eraan te komen. Toen zijn we gaan nadenken over een follow-up die nu officieel contractueel is bezegeld,’ vult Voogt aan.

‘Ook in natte condities leveren de vochtsensoren geld op.’

Deze rij bomen is hoogzomer in de Hemsterhuisbuurt in Amsterdam aangeplant en is het ondanks de hitte en dankzij de sensoren goed gaan doen.

Het belang van sensortechnologie

De vochtsensoren meten het vochtgehalte op wortelniveau en geven daarmee uitsluitsel of jonge bomen en/of beplanting water nodig hebben. Deze informatie wordt verzameld in het ConnectedGreen-platform en vormt daarmee de basis voor onder andere een efficiëntere rijroute en dus een besparing op brandstof, water, personeel en materieel. Maar ook transparantie in de werkprocessen. Facturen worden inzichtelijker dankzij de data-input. Bovendien is er minder inboet van het groenbestand en minder verantwoording van gemeentelijk belastinggeld naar de burgers.

We hebben in 2021 een natte zomer gehad. Waren de vochtsensoren dan nog nuttig?
‘Dat is een logische vraag en het antwoord daarop is: ja! Ook in natte condities leveren de vochtsensoren geld op. Ons gevoel zegt dat het niet hoeft en de sensor beaamt dat het niet hoeft en dus besparen ze. Juist dit jaar, met al die regenval, is er veel geld bespaard door de eenduidige informatie. 

Voor een gemeente is het belangrijk dat alle onduidelijkheden over het nut van beregening worden weggehaald. Er is een personeelstekort, dus je wilt niet dat mensen gaan kijken of een boom überhaupt wel water nodig heeft, of water geven terwijl dat niet nodig is,’ legt Voogt uit. Schaap voegt daaraan toe: ‘Een relatie vertelde dat hij met de sensoren in staat is de inboet van bomen te reduceren. Inboet kost veel geld vanwege het niet aanslaan van die boom, maar ook vanwege de kostenpost die de historie van zo’n boom vertegenwoordigt. Die kosten zijn behoorlijk toegenomen de afgelopen jaren vanwege het toegenomen volume, de arbeidskosten en de logistiek rondom het bomenbeheer.’

Curious Inc.: van studentenstart-up naar nichemarktleider

Hans Schaap heeft zich tijdens zijn technische studie beziggehouden met sensortechnologie om van alles en nog wat te meten. Van luchttemperatuur tot luchtvochtigheid. In die periode ontstond zijn interesse voor het concept IoT (Internet of Things). Het IoT bestaat uit fysieke voorwerpen, zoals auto’s, huishoudelijke apparaten en wearables die met internet zijn verbonden en online gegevens kunnen verzenden. Na zijn studie richtte hij zijn start-upbedrijf GreenStar Logistics op waarmee hij IoT ging toepassen in de markt van de mobiliteit en logistiek. Zo ontstond het idee om voor de mobiliteitsmarkt datagedreven workflowoplossingen te ontwikkelen. 

Een van deze duurzame mobiliteitsconcepten was de Rijgedragcoach. De eerste applicatie die GreenStar Logistics maakte, kreeg de naam Dation en richtte zich op rijscholen. Daarmee zijn ze in die niche de marktleider in Nederland en België geworden. Hun tweede succesvolle applicatie is YesHugo, waarmee duizenden auto’s worden ondersteund op basis van ritregistratie, track-and-trace en voertuigenbewegingen. De derde applicatie is de eerdergenoemde assetmanagementapplicatie Grybb. Uiteindelijk groeide GreenStar Logistics uit tot Curious Inc.

‘Van begin af aan was duurzaamheid het kernidee achter al onze applicaties.’

Duurzaamheid als kernidee

‘Van begin af aan was duurzaamheid het kernidee achter al onze applicaties,’ vervolgt Schaap. ‘De Rijgedragcoach is een module, juist bedoeld om brandstof te besparen. Een ander voorbeeld is de mobiliteitsbattle die we samen met de provincie Overijssel onder de vlag YesHugo hebben georganiseerd. 

Bedrijven en instellingen uit Overijssel kregen een jaar lang rijgedragcoaching en gingen vervolgens een competitie aan met elkaar. Deelnemers moesten zo veel mogelijk brandstof besparen en de spits vermijden. Ze konden punten verdienen door minder hard op te trekken en te remmen, buiten de spits te reizen of de auto helemaal te laten staan. Ik kan meer voorbeelden noemen, maar waar het om gaat is dat onze duurzaamheidsfilosofie en kennis van telematica en mobiliteit naadloos past bij de visie en corebusiness van onze partner ConnectedGreen. Ik denk dat wij samen op dit moment de enigen zijn die het hele spectrum kunnen bieden aan datagedreven workflowoplossingen voor grijs- en groenbeheer.’

In Den Haag zijn sommige routes van groenbedrijven 25% ingekort dankzij de data van de sensoren.

Het succesverhaal van de slimme sensoren

ConnectedGreen is in 2017 opgericht door René Voogt en heeft als missie: met slimme technologie de wereld groener maken. In 2018 stond hij voor het eerst op de Vakbeurs Openbare Ruimte met zijn vochtsensoren. Sinds die tijd heeft zowel het werken met sensoren als het daaraan gelieerde datagedreven werken een vlucht genomen. 

Het ConnectedGreen-platform bestaat uit slimme vochtsensoren, een cloudomgeving en een app voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Sensoren meten het vochtgehalte van de bodem. De informatie van de sensoren komt terecht in een digitaal platform dat onder andere voorzien is van een logboek en een dashboard met de symboliek van het stoplichtsysteem. 

De onderscheidende kracht van ConnectedGreen zit hem in de opgeslagen gegevens over de 2400 meest voorkomende planten en bomen in het stedelijk groen, en in de informatie over de diverse geijkte grondsoorten. Grondsoorten die niet in de database voorkomen, worden in een laboratorium nader onderzocht en alsnog toegevoegd. 

Een van de opdrachtgevers die werken met dit systeem, is de gemeente Den Haag. Daar leverde het werken met sensoren na vier maanden een besparing op van ongeveer 1,2 miljoen liter water en de nodige brandstof en manuren.

Gemeenschappelijk expertisegebied

Datagedreven werken is enorm in opmars omdat opdrachtgevers zo veel mogelijk transparantie in en efficiëntie van hun workflow willen hebben. ‘Ik denk dat de integratie van onze systemen belangrijk is omdat we datagedreven werken niet alleen op het groenbeheer willen toepassen,’ vertelt Voogt. ‘Naast een boom staat misschien wel een prullenbak. Curious Inc. heeft een propositie voor gemeentelijke diensten als “prullenbakken legen”. Zij werken net als wij met sensoren die datagedreven werkprocessen aansturen en voor hen is onze domeinkennis van het stedelijk groen essentieel. 

We houden ons allebei bezig met smartcity-toepassingen en ons expertisegebied kent een grote overlap. Er werken nu meer dan honderdtwintig organisaties met het ConnectedGreen-platform en de integratie fleetmanagement en sensortechnologie is een logische vervolgstap om datagedreven werken breder aan te kunnen bieden.’

‘De integratie fleetmanagement en sensortechnologie is een logische vervolgstap om datagedreven werken breder aan te kunnen bieden.’

Toekomstplannen

De handtekeningen zijn gezet en daarmee neemt Curious Inc. het merk, de software en het personeel van ConnectedGreen over, maar blijft ConnectedGreen als merk bestaan. René Voogt blijft betrokken totdat Curious Inc. alles goed op de rails heeft staan. Voor de relaties van zowel ConnectedGreen als Curious Inc. verandert er niets, behalve dat ze meer mogelijkheden krijgen.


‘Met de uitbreiding van ons portfolio willen we gemeenten die het goede voorbeeld willen geven op het gebied van duurzame oplossingen, nog beter kunnen faciliteren. Ik wil daarom de lezers van Stad + Groen uitnodigen om met ons hierover van gedachten te wisselen en met ons te sparren,’ besluit Schaap.

Bron: Stad + Groen

Connected Green: sensormanagement is een vak apart

De inzet van sensoren voor het meten van bodemvochtigheid is inmiddels een groot succes. Nu is het zaak om de data beter te kunnen interpreteren, zodat er nog meer ‘winst’ wordt geboekt. Connected Green heeft hiervoor zijn platform helemaal state-of-the-art ingericht en leidt momenteel speciale sensormanagers op, die de boomverzorging efficiënter maken. Verschillende groenvoorzieners werken al met een sensormanager. René Voogt (Connected Green), Jan Willem de Groot (Pius Floris Boomverzorging) en Elsemiek van de Kamp (Ter Riele) duiken in de tips en tricks van sensormanagement in de groenvoorziening.

Auteur: Emiel te Walvaart

Connected Green is een platform voor de monitoring van groenvoorzieningen, waarbij sensoren worden ingezet die verbonden zijn met het Internet of Things. Dat de sensoren goed werken staat onderhand buiten kijf. Maar door de gegevens uit die sensor beter op waarde te schatten valt er nog meer uit het systeem te halen. René Voogt (Connected Green): ‘We stellen de sensoren in mensentaal in en geven op een laagdrempelige wijze de status van de sensor weer. Met andere woorden: we voegen domeinkennis toe aan de sensoren. Dat is de toegevoegde waarde. We zorgen ervoor dat de juiste informatie, op het juiste moment, bij de juiste persoon terecht komt. Dit doen we voor veel groenvoorzieners en gemeentes. Inmiddels hebben we in de Benelux meer dan 2000 sensoren in gebruik en zijn er 120 organisaties die gebruikmaken van ons platform.’

Sensormanagement, een apart vakgebied

Er zijn momenteel organisaties en gemeentes die tientallen tot honderden sensoren in gebruiken. Het Connected Green-systeem is flexibel ingericht en de sensoren kunnen tussen verschillende projecten worden verplaatst. In dat geval wordt het steeds belangrijker om de sensoren goed te beheren. ‘Welke sensoren hebben we? Waar staan ze precies? Het management van deze sensoren wordt in feite een apart vakgebied. 

De eerste jaren zijn we vooral bezig geweest met het overtuigen van mensen, hoe het systeem exact werkt en wat de voordelen ervan zijn. Maar nu moeten we gebruikers informeren over de mogelijkheden om de sensoren te verplaatsen van het ene naar het andere project. Om dit in goede banen te leiden moet je aan sensormanagement gaan doen. Een vak apart eigenlijk en hierbij helpen we steeds meer klanten. Daarvoor hebben we de opleiding sensormanagement ontwikkeld Die hebben we voor het eerst bij Pius Floris hebben gegeven, want dit bedrijf heeft in totaal zo’n tweehonderd Connected Green-sensoren.’

Afhankelijk van de nazorgduur die bij projecten is afgesproken, kan de gebruiker sensoren na een bepaalde periode op een andere plek neerzetten. Het hele systeem is hierop ingericht. ‘Begin 2020 kondigden we nieuwe stappen voor ons systeem aan, zoals koppelen, beheren en kalibreren. Deze ontwikkelingen zijn inmiddels allemaal geïntegreerd in ons pakket, zo is er een koppel- en gebruikersbeheermodule. Je merkt dat klanten er nu ook aan toe zijn om zich te verdiepen in het sensor- en gebruikersbeheer. Omdat er steeds meer sensoren en belanghebbenden komen, willen gebruikers graag informatie delen en weten waar welke sensor staat.’

Dit is nog maar het begin

Volgens Voogt staan we nog maar aan het begin. ‘Connected Green groeit hard. De meeste partijen beginnen met een beperkt aantal sensoren om het concept te testen. Dit jaar zetten de grotere klanten sensoren grootschalig in. De vraag naar groen in de openbare ruimte neemt toe. Er is behoefte aan recreatie dichter bij huis als gevolg van de lockdowns. Ook willen mensen dat hun kinderen opgroeien in schonere lucht, en daarnaast zijn natuur inclusief bouwen en stadslandbouw in opkomst. Dit betekent dat er rondom bouwwerken groen wordt aangelegd, maar dat is niet zo natuurlijk als in een bos. Bomen op het dak of balkon, of een groene wand, dat moet je goed monitoren. Als je dat achterwege laat, gaat de boom eraan.’

Voogt wil met Connected Green ook bijdragen aan kennisdeling voor de groensector. Het bedrijf is lid van NL Greenlabel en is het op zoek naar andere partners. ‘Ons platform is sensoronafhankelijk, dus we kunnen elke sensor koppelen. Hoe meer sensordata, hoe beter. Sensorleveranciers moeten platformonafhankelijk zijn en platformleveranciers moeten sensoronafhankelijk zijn.’

Voogt zit niet stil en kijkt graag naar de toekomst. ‘Ik verwacht dat elk bedrijf in onze sector met een sensor- of datamanager gaat werken. Ook denk ik dat prognoses in de toekomst belangrijker worden. Als je de acties kunt afstemmen op wat de sensoren melden, wordt het voorspellende vermogen steeds groter. We hebben bijvoorbeeld naast een rapportagemodule ook een analyse- en voorspellingsmodule in de pijplijn zitten. Die wordt binnenkort onmisbaar en is heel interessant, want deze geeft aan hoeveel liter water je een boom moet geven. Dit wordt gebaseerd op gegevens uit het verleden, in combinatie met de verwachtingen.”

Betere afstemming

Een van de bedrijven die gebruikmaakt van het Connected Green-platform is Pius Floris Boomverzorging uit Veenendaal, al sinds ruim drie jaar. Inmiddels staan er een kleine tweehonderd bodemvochtsensoren op verschillende locaties in Nederland en België. Het boomverzorgingsbedrijf streeft ernaar om zoveel mogelijk uit het platform te halen, zodat de klant nog beter bediend kan worden. Daarom zijn er onlangs vier medewerkers opgeleid tot sensormanager. René Voogt van Connected Green bracht de deelnemers de fijne kneepjes van het werken met bodemvochtsensoren bij, zodat zij in staat zijn om de projecten beter te managen en de data van de vochtsensoren te analyseren. 

‘De aanplant van bomen is bij ons heel belangrijk’, aldus Jan Willem de Groot, franchisemanager bij Pius Floris. ‘Als je geen goede nazorg biedt, is je hele investering eigenlijk tenietgedaan. Vaak gaat het fout met de watergift. Soms te veel, soms te weinig. Met behulp van het platform van Connected Green kan je dit proces beter beheersen. Voordat we hiermee aan de slag gingen, was er eigenlijk maar één mogelijkheid om een boom te monitoren: een fysiek bezoek afleggen. Dan hadden we bijvoorbeeld een schema waarbij we één keer in de week water gaven. Door de sensoren kunnen we het water geven beter afstemmen op de daadwerkelijke situatie en behoefte’, meent De Groot. 

Hij hecht veel belang aan de interpretatie van de sensorgegevens. ‘We willen natuurlijk allemaal graag een apparaat dat ons precies vertelt wat we moeten doen. Toch moet je altijd nog je gezond verstand gebruiken, ook al maak je gebruik van sensoren. Je kunt wel een sensor in de grond plaatsen, maar je moet nog steeds weten hoe de bodemvochthuishouding in zijn werk gaat. Dit kan wel eens een valkuil zijn voor mensen.’

Korte lijnen

Momenteel heeft Pius Floris bij zo’n 45 projecten sensoren geplaatst, gemiddeld drie sensoren per project in Nederland en België. Regelmatig worden die sensoren naar andere projecten verplaatst. De sensormanagers leiden dit proces in goede banen. Zij beheren het systeem aan de achterkant met de juiste instellingen en parameters. Hierdoor neemt het gebruiksgemak binnen een grote organisatie toe volgens De Groot. ‘Je kunt niet van elke medewerker verwachten dat hij meteen met de sensoren om kan gaan. Daarom hebben we deze specialisten opgeleid.’

Eerst lag de verantwoordelijkheid van het sensormanagement bij De Groot zelf, maar omdat er zo veel sensoren in omloop zijn, heeft Pius Floris besloten om een aantal medewerkers hiervoor in te zetten. Zo blijven de lijnen bij de verschillende bedrijven die onder Pius Floris ressorteren kort. De sensormanagers kunnen met de meeste zaken omgaan, alleen voor complexe zaken zouden ze kunnen aankloppen bij De Groot of Voogt van Connected Green. De kennis komt zodoende meer bij de lokale projecten terecht.

De Groot ziet dan ook verschillende voordelen van Connected Green. ‘Zo kun je naar de opdrachtgever met meetwaardes aantonen dat je water hebt gegeven. Bovendien voorkom je dat je te vroeg of te laat water geeft en kun je de watergift veel beter plannen. Daarnaast kun je ook de trend van het vochtgehalte in de bodem eenvoudiger monitoren, waardoor je op water kunt besparen. Als je een keer in het seizoen geen water hoeft te geven, scheelt dat veel. 

Ook kun je de boom op een belangrijk moment water geven, zodat hij toch aanslaat. Toch is mijn ervaring dat je niet blind moet varen op de sensoren, want de kwaliteit van de boom is essentieel. Je moet de boom ook fysiek blijven beoordelen. Al met al is Connected Green een zeer effectieve toevoeging aan de nazorg van bomen.’

Een belangrijk aandachtspunt is de kennis van de bodemvochthuishouding. De Groot: ‘Investeer daarin om te kunnen begrijpen wat je met de data van de sensor kunt doen. Als je dat niet doet, ga je de mist in. Het is echt een kennisinstrument. We hebben tot nu toe veel geleerd van het proces . Iedereen die overweegt om aan de slag te gaan met Connected Green, zou dat in de oren moeten knopen. Je wilt voorkomen dat iemand beweert dat de sensor niet werkt. Dat is niet eerlijk. Als je zonder inhoudelijke kennis met het product aan de gang gaat, kan het tot frustraties en onbegrip leiden. Dat is de valkuil.’

Op afstand monitoren

Een andere partner van Connected Green is hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf Ter Riele B.V. Vorig jaar april zijn de eerste sensoren geplaatst. ‘Een van de redenen was dat 2018 en 2019 heel droge jaren waren en we de watergift beter wilden beheren. Het een behoorlijke afstand als je met de trekker van Klarenbeek naar Winterswijk moet rijden. Je was in die droge periodes veel water aan het geven, maar je kon eigenlijk nooit controleren of het de juiste hoeveelheid op het juiste moment was. Het speelt ook mee dat we op allerlei soorten bodems actief zijn, zoals droge zandgrond of natte klei. Door op afstand te monitoren, kun je gerichter werken en efficiënter met water omgaan’, legt Elsemiek van de Kamp, calculator/werkvoorbereider bij Ter Riele, uit.

Op een groenproject langs de A1, van Deventer tot Azelo, heeft Ter Riele zo’n vijftig sensoren geplaatst om de watergift te stroomlijnen. Ook bij een aanlegproject in Amersfoort is gebruikgemaakt van het platform van Connected Green. Daar is bijvoorbeeld een sensor geplaatst bij een aangeplante grote beuk van 40/45 cm. ‘Het is de laatste jaren gebleken dat de beuk snel uitdroogt en daar staat de boom op de droge zandgrond. Ook hebben we Lumido in de bodem verwerkt tijdens de aanplant, zodat het vocht goed wordt vastgehouden en om de kans op inboet te verkleinen. Door tijdige watergift en de juiste aanplant zorgen we ervoor dat deze beuk aanslaat. We kunnen de watergift met de sensor nu goed monitoren.’

Elsemiek stak veel op van de ins en outs van Connected Green toen René Voogt in het voorjaar assisteerde bij de inregeling van vijftig sensoren bij het A1-project van Ter Riele. ‘Verschillende vragen passeerden de revue. Wat is de juiste plek voor de sensor? Bij welk type boom kun je dat doen? Hoeveel sensoren zet je bij welke aantallen bomen neer? Zijn er verschillende grondslagen? Wat is er aan bodemverbetering gedaan? En zo moet je de minst of meest ideale situatie pakken, afhankelijk van je wensen. Ook moet je de gps-coördinaten goed meegeven als je een sensor hebt geplaatst, zodat je hem terug kan vinden. Dat moet je ook niet vergeten als je de sensor verplaatst naar een ander project.’

Verder is Connected Green handig om de opdrachtgever inzage te geven in een project. ‘Je hebt bijvoorbeeld te maken met de bestekverplichting voor het inboeten van bomen. Mocht een boom niet aanslaan, dan kun je altijd nog via de sensor aantonen dat je hem voldoende water hebt gegeven. Als het bijvoorbeeld heeft geregend, kun je de watergift uitstellen. Op die manier kun je je verantwoorden naar de opdrachtgever.’

Kennis vochthuishouding

Van de Kamp somt graag enkele voordelen van Connected Green op. ‘Omdat je beter weet hoe de bodemconditie is, kun je nu veel efficiënter water gaan geven. Ook kun je de meetgegevens aan de opdrachtgever meegeven.’ Maar het systeem functioneert niet optimaal zonder een goed beheer. ‘De voorbereiding van een project met sensoren is heel belangrijk. Je moet goed weten waar je een sensor plaatst. Ook moet je op de hoogte zijn van de soorten die in een beplantingsplan voorkomen en hun waterbehoefte. Verder moet je een brede kennis van bomen en hun vochthuishouding hebben.’

Ze adviseert nieuwe gebruikers om wel de tijd te nemen voor de inregeling van Connected Green en de sensoren, want het systeem is zeer rendabel. ‘Als je in plaats van tien keer zeven keer per jaar water moet geven, dan heb je de sensor terugverdiend.’ Van de Kamp werkt samen met de uitvoerders van projecten om Connected Green zo goed mogelijk in te zetten. Ook maakt ze gebruik van de Jewel route-app in combinatie met de sensoren om voor de watergift zo efficiënt mogelijk te rijden.

Inboeten bomen case Ter Riele B.V.

Ter Riele zal in de toekomst alleen nog maar meer gebruikmaken van Connected Green. ‘Dat wil niet zeggen dat we het op een project van vijf planten inzetten. We gebruiken het wel als we binnenkort een project met zeventig bomen mogen beheren. Dan zetten we er vier of vijf sensoren neer. Het is projectafhankelijk of we het wel of niet doen.’ 

Al met al is Connected Green een uitstekend systeem, maar volgens Van de Kamp is het essentieel dat het sensormanagement in de groenvoorziening goed op orde is. ‘Want als je met onvolledige data gaat werken, kun je het programma beter niet inzetten.’

Waarom is sensormanagement belangrijk?

 

Als het gaat om het meten van bodemvocht zijn er veel verschillende parameters. Het begint al bij het plaatsen van de sensoren op de juiste plek, diepte en de grondsoort. Ook moet er worden gekeken naar de connectie met het LoRa-netwerk van KPN, de juiste instelling van de app, de sensorindeling in projecten en de locatie op de kaart. Verder dien je de juiste gebruikers te koppelen voor het ontvangen van informatie en moet je de juiste rechten toekennen. En niet te vergeten zal je de app moeten koppelen om de gegevens in andere systemen te gebruiken. 

Het totaalplaatje is sensormanagement. ‘De gebruiker moet zelf Connected Green kunnen beheren en zo min mogelijk een beroep op ons doen’, zegt Voogt. ‘Bedrijven verzamelen meer en meer data en moeten die verwerken en beschikbaar maken. Daarom ontstaan er binnen onze sector ook steeds meer datamanagers. Om die reden hebben we de opleiding sensormanagement gelanceerd. Die kun je in een dagdeel doen.’

 

Deze voordelen maken sensormanagement tot een onmisbare tool voor moderne groenbeheerders, die streven naar optimalisatie van onderhoudsprocessen en het bevorderen van duurzaamheid binnen hun werkzaamheden.

Bron: Stad + Groen

Digitaal platform Werkwijzer wordt verrijkt met watergeefdata van Connected Green

Dit voorjaar zal bij drie launching customers de volledige integratie plaatsvinden van de sensoren en bijbehorende applicatie van Connected Green en het platform Werkwijzer. Het doel van deze samenwerking is het creëren van een verbeterde aansturing van de workflow voor hun afnemers. De integratie komt tot stand dankzij een recent gerealiseerde koppelmodule die data-uitwisseling tussen de systemen mogelijk maakt. Wat houdt dit alles precies in?

Auteur: Jeroen Poldermans

‘Je kunt zeggen: ik ben naar een boom gereden en ik heb water gegeven. Of je zegt: ik ben naar een boom gereden en ik heb water gegeven omdat de sensor aangaf dat dit nodig was. Dat is een heel andere onderbouwing van de inzet van mensen en middelen voor je opdrachtgever’, aldus René Voogt van Connected Green. Dit eenvoudige voorbeeld illustreert prima de essentie van de integratie van beide systemen. Realtime informatie over de input uit het veld, die taken genereert om de workflow te voeden. The best of both worlds!

‘Ik ben naar een boom gereden en ik heb water gegeven omdat de sensor aangaf dat dit nodig was.’

Totstandkoming van de samenwerking

Connected Green en Werkwijzer hebben een gezamenlijke klant: Snoek Puur Groen. Deze kwam met de vraag of de data van de watergeefsensoren niet in Werkwijzer verwerkt konden worden. Die vraag kwam terecht bij Pieter Verloop van Werkwijzer. Verloop: ‘We hebben deze vraag serieus opgepakt, omdat ons platform juist bedoeld is om data te ontsluiten en zodoende de werkprocessen beter aan te sturen. Ik heb toen met René (Voogt) contact opgenomen en daarna is het balletje gaan rollen.

Tijdens onze oriëntaties ontstond het idee om het project Snoek Puur Groen breder te trekken en toekomstbestendig te maken. Dat was de basis voor de integratie van beide systemen.’ Om de gegevens te combineren en daarmee de workflow te optimaliseren, moest er een koppelmodule gebouwd worden die de data van de systemen samenvoegde. Na de release hiervan is Werkwijzer het eerste platform met een koppeling naar Connected Green.

Vochtsensoren van Connected Green

Connected Green is in 2017 opgericht door René Voogt en heeft als missie: met slimme technologie de wereld groener maken. Het vochtregulatiesysteem van Connected Green bestaat uit slimme sensoren, een cloud-omgeving en een app voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Sensoren meten het vochtgehalte van de bodem. De informatie van de sensoren komt terecht in een platform, dat onder andere voorzien is van een logboek en een dashboard dat werkt als een stoplichtsysteem. 

De onderscheidende kracht van Connected Green zit hem in de opgeslagen gegevens over de 2400 meest voorkomende planten en bomen in het stedelijk groen. En in de informatie over de diverse geijkte grondsoorten. Grondsoorten die niet in de database voorkomen, worden in een laboratorium nader onderzocht en alsnog toegevoegd. Eén van de opdrachtgevers die werken met dit systeem, is de gemeente Den Haag. Daar leverde het werken met sensoren na vier maanden een besparing op van ongeveer 1,2 miljoen liter water en de nodige brandstof en manuren.

ConnectedGreen en Werkwijzer versterken elkaars kracht

De integratie is vooral interessant voor grote hoveniers, groenvoorzieners en gemeenten. Met de samenwerking en integratie van beide systemen spelen de partners in op de vraag naar meer data-aangedreven workflow. Verloop: ‘De integratie is een klassiek geval van synergie. Een duidelijke versterking van onze systemen. Het genereren van taken op basis van sensordata is absoluut een meerwaarde die wij de klanten kunnen bieden.’

Voogt: ‘De domeinkennis die wij in Connected Green stoppen, is superrelevant voor de mensen in het veld. Onze app geeft een beeld van een bepaalde veldsituatie en op basis daarvan kun je een actie uitvoeren. Werkwijzer biedt de mogelijkheid om de geïnterpreteerde data (bomen en planten hebben wel/geen water nodig), maar ook de taken die daaruit voortkomen (ga water geven) op een kaart weer te geven en die info te verrijken met bijvoorbeeld een logboek (wie heeft water gegeven, wanneer en hoeveel). 

Dit acteren op een alert gebeurt al in onze app, maar die beheerprocessen worden niet zo slim gedefinieerd als in Werkwijzer. Zij zijn specialisten op het gebied van werkprocessen en wij van sensoren. Wat dat betreft, zal er weinig veranderen. Ieder doet waar hij goed in is. Anders geformuleerd: schoenmaker, blijf bij je leest!’

Voordelen onder de loep

De grote voordelen van het werken met de sensoren en app van Connected Green zijn enorme besparingen op watergift, personeelskosten, projectbezoeken en inboet. Zo leverde het werken met de vochtsensoren in de gemeente Veldhoven in drie maanden tijd een besparing van 20.000 euro op aan water-, loon- en materiaalkosten. 

De grote voordelen van het werken met Werkwijzer zijn realtime inzicht in en controle op de werkzaamheden, meer efficiëntie, het opbouwen van een historie via logbestanden en het genereren van taken op basis van input uit het veld. De integratie van beide systemen levert de perfecte schakel op tussen het buiten- en binnenbeheer. Stel, je stuurt als groenvoorziener een factuur voor het geven van water. Zo’n factuur is transparanter als de watergeefacties zijn gebaseerd op taken die door de sensoren zijn gegenereerd en onderbouwd. De financiële verantwoording levert dus minder discussie op. Dankzij het inzicht in de waterbehoefte kun je mensen en middelen optimaal inzetten.

De opgebouwde historie ondersteunt de gemaakte calculaties en de eventuele nafacturatie. Voor de uitvoerenden is het grote voordeel dat ze een interactieve workchart hebben en op basis van gps kunnen zien waar ze zijn, en dat hun werkzaamheden en rapportages direct zichtbaar zijn op de GIS-kaart. De werkzaamheden binnen en buiten verlopen transparanter, effectiever en gerichter, waardoor de beplanting beter aanslaat – want laten we niet vergeten dat dat het uiteindelijke doel is.

Integratie van systemen in de praktijk

Wat gaan de gebruikers binnen en buiten nu merken van deze integratie? Het platform van Werkwijzer bestaat uit modules die bouwblokken worden genoemd. Connected Green zal een optioneel bouwblok van Werkwijzer worden, dat door opdrachtgevers kan worden geactiveerd. Wanneer dat het geval is, zullen de gebruikers binnen, de managers en planners, gebruik kunnen maken van het dashboard van Connected Green. Een dashboard dat werkt als een stoplichtsysteem. Kleurt de achtergrond rood, dan geeft het systeem aan dat er een watertekort is. Kleurt die oranje, dan heeft een bepaald project aandacht nodig, en bij groen is het waterpeil dik in orde.

De medewerkers in de buitendienst zullen weinig merken van de softwarefusie. Zij melden de taak ‘water geven’ af in het systeem en zien de effecten realtime op hun GIS-kaart. Het gebruiksgemak zal er dus niet onder te lijden hebben.

Digitaal kaartplatform van Werkwijzer

Werkwijzeris een relatief jong en ambitieus bedrijf, dat gespecialiseerd is in het digitaal beheer van werkprocessen. Het gelijknamige digitale platform is gebaseerd op GIS, een geografisch informatiesysteem. Het platform levert alle benodigde informatie voor opdrachtgever en opdrachtnemer. De Werkwijzer-applicatie is ontwikkeld voor met name uitvoerende partijen. Vanuit het oogpunt van de uitvoering van werkzaamheden en het ontsluiten van de juiste veldinformatie voor opdrachtgever en management.

De toekomst

Op het moment dat deze editie van Stad + Groen op de deurmat valt, wordt er hard gewerkt aan de uitrol van de integratie. Voogt: ‘Waarschijnlijk zullen verschillende mensen met verschillende apps gaan werken. Het instellen van de grondsoorten en het monitoren van de bomen zal bijvoorbeeld in de Connected Green-app gebeuren. De taken die voortvloeien uit deze acties worden weer gemonitord in Werkwijzer. Zo zullen in de toekomst ook bepaalde werkzaamheden met elkaar worden gecombineerd, bijvoorbeeld water geven en prullenbakken legen als je toch op die locatie bent.’ Verloop is ambitieus over de verdere toekomstplannen: ‘Op dit moment maken wij dankzij de integratie gebruik van de vochtmeetsensoren, maar ik sluit niet uit dat we in de toekomst ook de data van andere sensoren (licht/temperatuur) van Connected Green zullen integreren. Zo worden we allebei completere datapartners voor onze opdrachtgevers.’

‘Het inplannen van personeel is belangrijk als straks met de droogte ook de hectiek weer losbarst.’

Aftrappen in Emmen

Eén zijn met de natuur, dat is waar Snoek Puur Groen voor staat. Dit grote hoveniersbedrijf uit Grou (met een vestiging in Emmen) wil eigenaren van tuinen en buitenruimtes zoveel mogelijk laten genieten van de geuren, kleuren en geluiden die de natuur te bieden heeft. Eigenaar Douwe Snoek is steeds op zoek naar innovaties voor het groenonderhoud en heeft een voorliefde voor duurzame en liefst circulaire producten. Vanuit hun duurzaamheidsstreven werken ze bij Snoek met de sensoren van Connected Green, zodat ze alleen maar water hoeven te geven als het ook echt nodig is. Voor het monitoren en aansturen van de werkprocessen werken ze met Werkwijzer. 

Snoek Puur Groen had de wens om de data van Connected Green te kunnen integreren in Werkwijzer. Boomtechnisch en klimaatadaptief adviseur Simone Arends legt uit: ‘Onze opdrachtgevers kunnen dankzij Werkwijzer meekijken met de uitvoering van de werkprocessen, waardoor er meer transparantie ontstaat. Ze kunnen bijvoorbeeld in de historie teruglezen wanneer er onderhoud is gepleegd. Bij een grote klant als de gemeente Emmen, met meer dan twintig locaties, is dat ideaal, omdat anders het overzicht verloren gaat. We hebben al sensoren van Connected Green bij diverse opdrachtgevers geplaatst. 

Voor onze werkzaamheden voor de gemeente Emmen zullen we gebruik gaan maken van de volledige integratie van de sensoren en de app van Connected Green in Werkwijzer. De interface is gebruiksvriendelijk. De sensoren kleuren een gebied rood, oranje of groen; zo simpel is het. Dat maakt het werk voor ons overzichtelijk en eenvoudiger. Zo zie je bijvoorbeeld ook waar je niet hoeft te zijn (groen), wat voor ons belangrijk is bij het inplannen van personeel als straks met de droogte ook de hectiek weer losbarst.’

‘Door de integratie wordt de monitoring vereenvoudigd en hebben we ook alle data voor analyse bij elkaar.’

Implementatie in Weert

Attender Groen is een bedrijf met een diversiteit aan talenten en maakt als regionaal betrokken groenbedrijf deel uit van de Vebego Groenbedrijven in Nederland. Er wordt met ruim 300 collega’s gewerkt vanuit drie vestigingen: in Meerssen, Hoensbroek en Nederweert. De opdrachtgevers zijn gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en het bedrijfsleven. Voor de gemeente Weert implementeert Attender Groen de integratie van Connected Green in Werkwijzer.

Regiomanager Tim Schreurs van Attender Groen: ‘We vinden het belangrijk om onze complete opdracht te kunnen monitoren in één systeem. Door de integratie van meerdere verschillende partijen in Werkwijzer wordt dit mogelijk. Verschillende systemen betekent meerdere software-applicaties die gemonitord moeten worden. Door de integratie wordt deze monitoring vereenvoudigd en hebben we ook alle data voor analyse bij elkaar. 

We verwachten in de gemeente Weert een forse besparing op de watergift te kunnen bewerkstelligen door de toevoeging van de Connected Green-sensoren. Door tevens meer te sturen op de waardes die gegeneerd worden door de sensoren, kunnen we ons materieel effectiever inzetten. Uiteindelijk leveren een besparing op de watergift en een efficiëntere inzet van materieel ook een besparing op de CO₂-uitstoot op.’

Bron: Stad + Groen

Koppelen, beheren en kalibreren zijn de nieuwste stappen van data-driven Connected Green

Begin 2017 stond René Voogt met zijn groenbeheer-app ConnectedGreen voor het eerst op de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg. Tussen de ‘groten’ van de groensector presenteerde hij een prototype en werden de eerste pilotprojecten opgetekend. Een jaar later werd het vochtmonitoringssysteem met draadloze sensoren onthuld. Tijdens de beurs van 2020 zocht vakblad Stad + Groen de stand van ConnectedGreen opnieuw op. We spraken Voogt, nu voor de vierde keer op de ruim opgezette beurs, over de nieuwste ontwikkelingen binnen de groenbeheer innovaties. ‘De gesprekken zijn nu heel anders dan in voorgaande jaren.’

Auteur: Karlijn Klei

Groenbeheerplatform ConnectedGreen in paar jaar tijd uitgegroeid tot serieus bedrijf

De leus die ConnectedGreen kenmerkt, is in die jaren overigens niet veranderd: ‘Het gaat niet alleen om de sensor… maar om wat je met de gegevens doet.’ ‘Je moet ConnectedGreen zien als een platform om informatie van sensoren voor (openbaar) groen te interpreteren en te delen’, zo begint Voogt ons gesprek op de beursvloer. Voor het systeem wordt gebruikgemaakt van vakkennis op het gebied van bomen, planten en grondsoorten. De slimme monitoring die met het platform mogelijk is, helpt om duurzamer te werken en te besparen, zowel op water als op projectbezoeken en uitval. Dat drukt de kosten én biedt verlichting met betrekking tot het enorme personeelstekort in de sector.

Water, licht en warmte

‘We hebben nu twee soorten sensoren’, vertelt Voogt. ‘Onze meest verkochte is een watergeefsensor die het bodemvocht meet.’ Die sensoren gaan niet voor niets als de spreekwoordelijke warme broodjes over de toonbank: ‘Pakweg 90 procent van de uitval van planten is namelijk te wijten aan ofwel te veel ofwel te weinig water.’ Omdat het hiervoor essentieel is te meten op de diepte van de wortels en omdat boomwortels dieper de grond in gaan dan bijvoorbeeld wortels van vaste planten, is deze sensor in verschillende lengten beschikbaar.

De andere sensor meet temperatuur en licht. ‘Een stel daarvan is verwerkt in de Klimaatkubus op het Osdorpplein in Amsterdam’, vertelt Voogt. De kubus is een ‘groen-blauwe plek’ waar onder meer de effecten van groen op stadse hittestress worden onderzocht. De sensoren van ConnectedGreen, zowel in de groene kubus als in een stuk ‘grijs’ een eindje verderop, brengen het temperatuurverloop op beide plekken in beeld, en dus het verschil tussen groen en grijs.

Een veelgestelde vraag, merkt Voogt naar aanleiding van dit verhaal op, is hoe dergelijke sensoren onzichtbaar ingebouwd kunnen worden in de openbare ruimte, zoals drukke winkelstraten. Kan een voorbijganger ze niet zomaar uit de grond plukken? Volgens Voogt niet: ‘Sensoren zoals deze zijn makkelijk weg te werken, bijvoorbeeld onder drainagedoppen of eindkappen. Die zitten vaak toch al rond stadse beplanting. Ingebouwd tussen de stenen zitten de sensoren daar veilig.’

Stoplichtsysteem

Maar het gaat dus niet per se om die sensoren, benadrukt Voogt, terwijl hij op het scherm achter zich de ConnectedGreen-webapp opent: dáár gaat het om. Het dashboard lijkt op het eerste gezicht simpel. Eén ding springt eruit: de vuurrode achtergrond. ‘De achtergrondkleur is als een soort stoplicht gekoppeld aan het slechtst lopende project’, legt Voogt uit. ‘Groen staat voor goed, geel voor droog of nat, rood voor te droog of te nat. Zo heb je meteen een visueel overzicht van de stand van zaken.’ 

Het dashboard geeft dus al een interpretatie van de metingen. Voogt: ‘De sensoren zijn natuurlijk belangrijk en moeten goed functioneren, maar dit is uiteindelijk waar het om draait.’ Op het startscherm is een takenlijst te zien van alle projecten die er bij een gemeente, groenonderhouder of particulier lopen. ‘Wanneer er bij een van die projecten iets aan de hand is, genereert het systeem een alarm of taak. Staat er een plant te snakken naar water (lees: staat er een plant te droog), dan kleurt de taak rood.’ Het stoplicht springt pas weer op groen als de sensor meet dat de plant voldoende water gehad heeft. Zo kun je dus geen plant meer vergeten.

Hoe bepaal je of iets te nat of te droog is? ‘Dat is de black magic van ConnectedGreen’, grapt Voogt. ‘De app maakt hiervoor onder meer gebruik van inzichten uit de teelt.’ ConnectedGreen heeft toegang tot de digitale gegevens in de databases van boomkwekerij Van den Berk en Griffioen Vaste Planten. ‘De specifieke behoeften van de 2400 meest gebruikte vaste planten en bomen, zoals water- en lichtbehoefte, vorstgevoeligheid enzovoort, staan dus allemaal in het systeem’, vertelt Voogt. ‘Op basis van de combinatie van de plant en de grondsoort waarin de sensor wordt geplaatst, wordt bepaald wat “goed” (groen) en wat “slecht” (rood is).’

Meer grondsoorten betekent beter meten

De keuze uit grondsoorten is een van de nieuwste groenbeheer innovaties binnen ConnectedGreen. Onlangs is er namelijk een rits nieuwe, in de aanleg veelgebruikte soorten aan het systeem toegevoegd. Voogt: ‘De grond is erg belangrijk voor de nauwkeurigheid van de metingen. Elke grondsoort is namelijk anders. Zo is de ene veel poreuzer dan de andere, dus wordt bijvoorbeeld water ook op een heel andere manier vastgehouden. Zand heeft heel wijde poriën en kan daardoor vochtigheid al vanaf een meting van twee procent aan een plant te geven. Daarom staat het “stoplicht” bij een watergehalte tussen de vier en acht procent op groen.’ Kijk je naar klei, dat veel kleinere poriën heeft dan zand, dan is het verhaal weer heel anders. Boven de tien procent wordt zand overigens weer té nat, en ook dat wil je vermijden. Teveel water gaat namelijk ten koste van het zuurstofgehalte in de grond. En als wortels geen adem kunnen halen, sterven ze af. ‘Vooral in de winter zien we dat planten en bomen vaak langdurig te nat staan’, voegt Voogt toe. ‘Daarom is het belangrijk het hele jaar door te meten.’

Wat het perfecte vochtgehalte voor elke grondsoort is, is bepaald aan de hand van analysen die ConnectedGreen in samenwerking met Eurofins Agro en sensorleverancier Sensoterra deed. Voogt: ‘We hebben van iedere grondsoort een monster van een aantal kilo’s genomen. Met een speciaal procedé hebben we vervolgens per grondsoort bepaald hoe de gemeten sensorwaarden zich verhouden tot het aanwezige bodemvocht in de verschillende monsters. Zo weten we van droge tot natte grond wat het waterpercentage is en wat de sensor daarbij aangeeft.’

Project ‘Spoorzone’ in de gemeente Tilburg. ConnectedGreen-sensoren monitoren de bomen en planten.

IJking essentieel

‘Alleen al het “ijken” van de tien grondsoorten die we nu hebben, heeft al zestig weken meetwerk gekost’, legt Voogt uit. Dat is het overigens wel waard, benadrukt hij. ‘Als je dat als sensorleverancier namelijk niet doet, zeggen je metingen niks.’ Dat is echt geen stoerdoenerij, belooft Voogt. ‘We zien bij veel leveranciers dat hun sensor geen ijking heeft of slechts twee of drie grondsoorten ondersteunt. Maar er is natuurlijk veel meer dan alleen zandgrond en klei.’

Tien geijkte grondsoorten is een flink aantal. Toch kan de grond waarin de sensor komt te staan net even anders zijn dan dat tiental. In dat geval kun je als gebruiker het percentage eenvoudig handmatig aanpassen. ‘Stel, de sensor staat op 8 procent bij bomengrond en geeft aan dat de grond droog is. Maar als je de grond voelt, merk je dat dat niet het geval is. Dan kun je dat in het systeem handmatig bijstellen.’ Die optie is essentieel, benadrukt Voogt. ‘Niet alle bomengrond is immers hetzelfde. En duizend verschillende grondsoorten in het systeem zetten, is natuurlijk ook geen optie. Je kunt dus op basis van waarneming zelf met de hand bijstellen.’

Gebruikers

Ook zijn er nieuwe groenbeheer innovaties voor gebruikers beschikbaar. Klanten bepalen hiermee zelf met wie ze de sensorgegevens delen. ‘Er zijn verschillende types gebruikers’, vertelt Voogt. ‘Sommigen kunnen bij de instellingen, anderen kunnen de projecten alleen bekijken. Dat is essentieel bij samenwerkingen. Stel, een gemeente heeft een aantal sensoren geplaatst. De groenvoorziener mag meekijken, maar mag niet aan de knoppen gaan draaien. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde.’

Het systeem is naar ieders wens aan te passen. ‘Iemand die dicht bij een project zit of verantwoordelijk is voor het watergeven, moet natuurlijk alle meldingen binnenkrijgen. Aan de andere kant heeft een projectleider voldoende aan de rode (kritieke) meldingen.’ Voor kritieke situaties kan hij bijvoorbeeld instellen dat hij direct een e-mail krijgt met informatie over hoe, wat en waar. Hierbij komt ook de compatibiliteit van ConnectedGreen naar voren: open je die e-mail, dan opent automatisch de ConnectedGreen-webapp.

Koppelen

Ook de koppelmodule is nieuw, vertelt Voogt. ‘We zien dat gemeenten die al een reeks systemen hebben opgezet, veel waarde hechten aan het koppelen van die systemen. Vaak heb je in steden een smart city-achtige assetmanagement-omgeving, waarin meerdere elementen worden bijgehouden. Als je die kunt koppelen, kan de gemeente de informatie van de sensoren aan haar boombeheerpakket hangen. Dan weet men bij de gemeente vanuit het al aanwezige groenbestand bijvoorbeeld welke bomen er droog staan.’
‘Als een gemeente een aantal sensoren heeft geplaatst en een groenvoorziener heeft dat in die gemeente ook gedaan, dan kunnen beide partijen met ConnectedGreen alle gegevens inzien met dezelfde inlog.’ Dat kan echter alleen als de sensorleveranciers meewerken, vult Voogt aan. ‘Als de sensorleveranciers de gegevens niet willen koppelen, hou je voor elke sensor een aparte login, wat voor de klant natuurlijk niet prettig werkt.’

ConnectedGreen op de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg

Groenbeheer innovaties: Sensoronafhankelijk

Dat is onhandig en onnodig, vindt Voogt. ‘Dat is een van de redenen dat we sensor-onafhankelijk willen zijn. Als er partijen zijn met andere sensoren, voegen we die graag toe aan het systeem. Dat is echt een verbreding.’ In de praktijk zijn sommige sensorleverancier nog wat terughoudend. Jammer, want hoe meer sensoren ConnectedGreen voor zijn team heeft spelen, hoe meer de focus kan liggen op wat je met de gegevens doet. ‘Je sensor is eigenlijk een hygiënefactor. Hij moet goed zijn. Hij moet bijvoorbeeld in weer en wind buiten kunnen staan, het liefst ook begraven kunnen worden en niet corroderen. De sensoruiteinden moeten na twee jaar nog net zo goed zijn; anders gaat ook de kwaliteit van de metingen achteruit.’ 

Ook moet het niet nodig zijn om de accu’s elk half jaar te vervangen, zeker niet op afgelegen locaties. Dat kost allemaal extra mankracht, werk en tijd, en dat wil ConnectedGreen met het platform juist voorkomen. 

Het is best moeilijk om dit soort hardware goed te maken, geeft Voogt toe. En heel soms valt er weleens een sensor uit: ‘Die wordt natuurlijk direct vervangen, maar het blijft vervelend.’ Aan die kinderziektes ontkom je niet, volgens Voogt. ‘Een nieuwe techniek is nooit meteen helemaal foutloos.’ De meest verkochte sensoren van ConnectedGreen worden overigens wel elk jaar beter. ‘De klant ziet dat niet, maar jaarlijks worden er nieuwe elementen aan de sensoren toegevoegd. Zo komt er dit voorjaar een update voor zowel de antenne als de batterij en de besturing (de firmware).’ Die aanpassingen zijn gedaan op basis van de resultaten van de voorgangers, die al meer dan twee jaar in het veld staan te meten. ‘De updates zijn gebaseerd op ervaringen’, besluit Voogt. ‘Daarmee worden deze sensoren nog beter, en dus ook de metingen.’

De Gouden Gieter voor de beste oplossing tegen klimaatproblemen

Dat ConnectedGreen goed bezig is, bleek ook vorig jaar toen René Voogt op de Vakbeurs Klimaat met onze Gouden Gieter voor het Beste Product naar huis ging. Deze wedstrijd werd in 2019 in het leven geroepen om de beste praktische oplossingen te vinden tegen de gevolgen van klimaatverandering. De leden van de vakjury, onder wie Egbert Roozen, directeur van de VHG, Ben van Ooijen, directeur en eigenaar van de Tuinen van Appeltern en tv-tuinman Lodewijk Hoekstra, oprichter van NL Greenlabel, waren onder de indruk van de manier waarop de slimme, moderne technieken van ConnectedGreen toch eenvoudig toegepast kunnen worden door groenvoorzieners en opdrachtgevers.

Egbert Roozen: ‘Slimme groenbeheer innovaties doen zijn intrede in de hoveniersbranche. Robotmaaiers worden steeds meer toegepast en inmiddels komen er steeds meer technieken met app en domotica op de markt. ConnectedGreen biedt ook zo’n mooie slimme oplossing. Sensoren in de tuin bewaken de watergift; daardoor zijn er minder projectbezoeken en minder inboet nodig. Wat mij betreft, gaan we groen en slimme techniek in de toekomst nog meer met elkaar verbinden.’

Ben van Ooijen: ‘Het is een reeds bestaand systeem dat zijn gelijk inmiddels heeft bewezen. Inzicht in de waterbehoefte en verbetering van de groeiplaats om de watergift te bevorderen, zijn zaken die direct tot besparingen leiden, op water, maar ook op tijd. Tuinbezitters, maar ook veel onderhoudsmensen en parkbeheerders hebben geen idee wat hun beplanting nu eigenlijk nodig heeft.’

Lodewijk Hoekstra: ‘Wat me heel erg aanspreekt, is de manier waarop ConnectedGreen met moderne technieken eenvoudig inzicht geeft in de gesteldheid van de bodem. Dit resulteert in een adequater beheer, waardoor onder meer water en energie worden bespaard en de professional beter kan inspelen op zaken als klimaatverandering.’

Bron: Stad + Groen

Strategieën en oplossingen voor waterafstotende bodems

Door meer periodes van langdurige droogte in ons land, krijgen we steeds vaker te maken met hydrofobe grond. Het probleem is dat het geven van grote hoeveelheden water bij hydrofobe grond juist averechts werkt. Het grootste deel spoelt uit. De oplossing: geef vaker kleinere hoeveelheden. De enige manier om hierop te kunnen sturen is door monitoring.

Auteur: Malon Gerrits

Hydrofobe grond, ook bekend als waterafstotende grond, is een toenemend probleem in gebieden die geconfronteerd worden met langdurige droogteperiodes. Deze grondsoort heeft de eigenschap water af te stoten in plaats van het te absorberen. Dit maakt het moeilijk om planten en bomen effectief te bewateren.

Wat is hydrofobe grond?

In de bodem zitten poriën. De grootte van die poriën kan verschillen. Van grote poriën in zand tot hele kleine in klei. Dat is nuttig, want door deze eigenschap kan de bodem onze bomen en planten van vocht en zuurstof voorzien.

Als de grond echter te ver uitdroogt, zit er veel lucht in de poriën. Deze moeten zich eerst weer volzuigen. Pas daarna kan de grond effectief vocht vasthouden. Dan wordt het vocht ook beschikbaar voor opname door planten en bomen. Bij uitgedroogde grond gebeurt dit normaal gesproken in de winter als er minder verdamping is en meer regen. 

De natuurlijke wassen en vetten die in de grond aanwezig zijn kunnen zich ophopen en de bodemdeeltjes waterafstotend maken. Dit fenomeen is vooral zichtbaar in zandgronden, maar kan ook in andere bodemtypes voorkomen na langdurige droogte.

Door ineens grote hoeveelheden water te geven, heeft uitgedroogde grond onvoldoende tijd om het water op te nemen. Dit is vergelijkbaar met een droge spons of zeem die je onder water probeert te duwen; deze komt gewoon weer bovendrijven, om zich vervolgens geleidelijk vol te zuigen met water. Het werkt dus betere om een droge spons wat langer in een emmer water te leggen, dan het water er ineens overheen te gooien.

Waarom is hydrofobe grond een probleem?

Het grootste probleem met hydrofobe grond is dat het water niet efficiënt wordt gebruikt. Grote hoeveelheden water geven leidt vaak tot uitspoeling. Waarbij het water simpelweg over het oppervlak stroomt of te diep in de grond zakt zonder de wortels van planten te bereiken. Dit resulteert in een verspilling van water en een verminderde groei en gezondheid van de bomen en planten.

Deze grafiek bevestigt dat het effect van een grote watergift zeer beperkt is voor de langere termijn.

Oplossingen voor hydrofobe grond

 1. Kleinere, frequentere watergiften: Het geven van kleinere hoeveelheden water op regelmatige basis helpt de grond geleidelijk te rehydrateren zonder significante uitspoeling. Dit bevordert een diepere en gezondere wortelgroei.
 2. Gebruik van bodemverbeteraars: Producten zoals surfactanten of bodemwettingmiddelen kunnen tijdelijk de oppervlaktespanning van de grond verlagen en de wateropname verbeteren.
 3. Monitoring van bodemvocht: Door het vochtgehalte van de grond te monitoren, kunnen groenvoorzieners beter begrijpen hoe hun waterbeheerstrategieën de grond beïnvloeden. Monitoring is cruciaal om de frequentie en hoeveelheid van bewatering aan te passen naar de behoefte op dat moment voor optimale groei.

Een beter beeld dankzij monitoring

Monitoring helpt om een beeld te krijgen van de uitspoeling. Hoe ‘steiler’ de piek op de vochtgrafiek, hoe meer uitspoeling plaatsvindt. Door hier goed naar te kijken is het mogelijk de optimale hoeveelheid water te vinden om het gemiddelde vochtpercentage op peil te houden. Uit de praktijk blijkt dat dit tot wel 70% van de hoeveelheid water kan schelen. In een middelgrote gemeente kan dat al snel enkele honderdduizenden liters per seizoen schelen.

Deze grafiek bewijst dat kleinere, meer frequente watergiften een veel langduriger effect hebben.

Kortom, de monitoring van hydrofobe grond speelt een belangrijke rol, niet alleen voor het beheersen van waterverbruik, maar ook als essentieel onderdeel van duurzaam beheer in groenprojecten en openbare ruimten. Deze praktijk helpt groenvoorzieners en hoveniers bij het optimaliseren van hun werkmethoden, het verbeteren van de gezondheid van planten en het verminderen van de impact op het milieu. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën en methoden kunnen zij de specifieke uitdagingen van waterafstotende grond effectief aanpakken, waardoor de kwaliteit en duurzaamheid van stedelijk groen wordt verhoogd.

De ‘Gouden Gieter 2019’ voor het beste product op het gebied van klimaatadaptatie.

Houten, 22 november 2019 – Vandaag werd het dan eindelijk bekend gemaakt: wie mag met de felbegeerde Gouden Gieter naar huis? De Vakbeurs Klimaat was de setting voor de feestelijke uitreiking. Niemand minder dan ConnectedGreen en Dionysios Sofronas van Aardoom Hoveniers gingen er met de eer vandoor: De ‘Gouden Gieter 2019’ voor het beste product op het gebied van klimaatadaptatie.

Auteur: Linde Kruese

Klimaatadaptatie

De Gouden Gieter voor het beste product werd in ontvangst genomen door René Voogt van ConnectedGreen. ConnectedGreen helpt groenvoorzieners en opdrachtgevers om te besparen op watergift, projectbezoeken en inboet. Het systeem werkt met draadloze sensoren die op strategische plekken onzichtbaar in groenprojecten worden weggewerkt. Deze sensoren zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes zodat het bodemvocht altijd wordt gemeten op worteldiepte.

Meekijken met gegevens

Binnen ConnectedGreen worden projecten aangemaakt (bijvoorbeeld per groenproject, straat/plein of wijk), die worden verdeeld in verschillende indicatiebomen, -bakken of -vakken met een sensor. De sensoren worden ingesteld op basis van de combinatie van grondsoort en boom/plantsoort. Zowel medewerkers van de opdrachtgever als medewerkers van de groenvoorziener meekijken kunnen met de gegevens meekijken of alerts ontvangen. Dit geldt zowel voor te droge als te natte situaties. ConnectedGreen biedt naast de optimalisatie van watergift ook in inzichten die helpen bij het verbeteren van groeiplaatsen.

De drie finalisten in de categorie Beste Product: Sharell Hoogervorst van Greenmax, René Voogt van Connected Green en Henk Vlijm van Optigrün.

 

De Gouden Gieter

Vakbladen De Hovenier en Stad+Groen gingen dit jaar voor het eerst op zoek naar vakmensen die creatieve, praktische oplossingen hebben bedacht voor alledaagse problemen die veroorzaakt worden door klimaatverandering. Alle inzendingen werden beoordeeld door een gerenommeerde vakjury, bestaande uit Hein van Iersel (hoofdredacteur De Hovenier en Stad+Groen), Lodewijk Hoekstra (tv-tuinman en oprichter NL Greenlabel), Egbert Roozen (directeur VHG), Dick Oosthoek (directeur Stichting Groenkeur), Ben van Ooijen (directeur/eigenaar De Tuinen van Appeltern) en Mathieu Gremmen (heemraad en loco-dijkgraaf van Waterschap Rivierenland). De winnaars werden na de bekendmaking door Lodewijk Hoekstra middels een vlog gefeliciteerd.

Meer weten

Wilt u meer informatie over ConnectedGreen?

Maak gebruik van het formulier hiernaast en ontvang onze whitepaper. In de whitepaper vind je informatie over wat wij doen en hoe wij verschillende oplossingen aanbieden voor verschillende situaties.

Download onze whitepaper

Op zoek naar meer informatie over ons platform en draadloze sensoren?

Ontvang nu onze whitepaper en leer alles over de voordelen van datagedreven werken en het belang van goed ‘sensor management’.