Terug terug naar media

Watergift van planten, bomen en gewassen

Watergift is ontzettend belangrijk in het eerste jaar nadat er aangeplant is. In deze fase zijn jonge planten, bomen en gewassen het meest kwetsbaar, waardoor de kans op inboet aanzienlijk is. Het is daarom essentieel dat er voldoende water gegeven wordt. Dit is al helemaal belangrijk in tijden van droogte. Bodemvochtsensoren van ConnectedGreen kunnen hierbij helpen en het juiste inzicht geven bij watergift.

Auteur: Tom

Wat is watergift?

De betekenis van watergift
Watergift is een term die veelvuldig gebruikt wordt door hoveniers, telers en andere groenvoorzieners die werkzaam zijn in de groensector. Waarbij de betekenis geformuleerd kan worden als ‘Het water geven van planten, bomen, gewassen of andere soorten groen’. Watergift verwijst dan ook naar het proces van het geven van water aan beplanting om ervoor te zorgen dat ze voldoende vocht krijgen om te groeien’.

Planten water geven in tijden van droogte

In tijden van droogte vragen planten en bomen om extra aandacht van de groenvoorziener. Het effect van zowel de zon, als het te kort van water kan leiden tot meer inboet. Toch kunnen bepaalde soorten groen beter tegen de droogte dan andere soorten. Denk bijvoorbeeld aan een gazon, deze kan relatief veel droogte hebben. Planten in potten kunnen daarentegen minder goed tegen de droogte. Deze drogen namelijk sneller uit omdat deze minder diep kunnen wortelen. Ze kunnen daardoor minder op zoek naar water. Hetzelfde geldt voor hangplanten.

Een andere kwetsbare groep is nieuwe aanplanting. Nieuwe aanplanting is over het algemeen minder diepgeworteld. Waardoor frequente watergift essentieel is. In de zomermaanden wordt er daarom aangeraden om deze beplanting in de schaduw te zetten en niet te laten uitdrogen.

Daarnaast worden watergeef rondes ook belangrijker voor groenprojecten. Langdurige periodes van droogte kunnen namelijk leiden tot hydrofobe grond. Dit heeft grote invloed op de watergift van verschillende soorten planten en bomen.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 90% van de uitval wordt veroorzaakt door te teveel of juist te weinig water. Met monitoring wordt dit voorkomen.

Beheer van watergift bij groenprojecten

Groenvoorzieners, onderhoudsploegen en hoveniers maken jaarlijks vele watergift rondes om groenprojecten te voorzien wat water, waarbij verschillende soorten groen moeten worden voorzien van watergift; van grote bomen en struiken tot gewassen en kwetsbare nieuwe aanplanting.

Als er geen goede nazorg wordt geleverd aan het groenproject kan de hele investering voor niets zijn geweest. Het gaat dan weleens mis bij de watergift. Wanneer er af en toe te weinig, of juist te veel water wordt gegeven. Extra inzicht is hierbij dus welkom.

Optimaliseren van watergift met bodemvochtsensoren

Water geven aan planten is essentieel. Om inboet te voorkomen dienen planten en bomen op. Het juiste moment te worden voorzien van water. Hierbij is de juist hoeveelheid water van groot belang.

Het optimaliseren van watergift speelt een belangrijke rol. Door te werken met bodemvochtsensoren kunnen groenbedrijven het watergeven beter afstemmen op de daadwerkelijk situatie en behoefte. Zo is dit proces op afstand te overzien en te meten in het platform. Om die reden hoeven projectrondes alleen te worden gemaakt wanneer deze nodig zijn.

Krijg meer inzicht en kom meer te weten over hoe bodemvochtsensoren hierbij kunnen helpen.

Meer weten

Wilt u meer informatie over ConnectedGreen?

Maak gebruik van het formulier hiernaast en ontvang onze whitepaper. In de whitepaper vind je informatie over wat wij doen en hoe wij verschillende oplossingen aanbieden voor verschillende situaties.

Download onze whitepaper

Op zoek naar meer informatie over ons platform en draadloze sensoren?

Ontvang nu onze whitepaper en leer alles over de voordelen van datagedreven werken en het belang van goed ‘sensor management’.