Terug terug naar media

Kosten van aanleg, onderhoud en projectbezoeken in groenbeheer

Groenbeheer is essentieel voor het behoud en de ontwikkeling van leefbare en duurzame stedelijke en landelijke gebieden. Gemeenten, groenbeheerders en andere instanties spelen een belangrijke rol in het creëren en onderhouden van groene ruimtes die de kwaliteit van leven verbeteren. Dit is zeker de laatste jaren gegroeid. Hier hangt alleen wel een prijskaartje aan. In deze blog werpen we een blik op de kosten die komen kijken bij het aanleggen, onderhouden en het uitvoeren van projectbezoeken in groenbeheer.

Auteur: Isabelle Horneman

Aanlegkosten groenbeheer

Bij het aanleggen van nieuwe groenprojecten komen diverse kosten kijken. Deze kosten omvatten verschillende aspecten, waaronder de aanschaf van plantmateriaal, aanplantkosten, voorbereiding en planvorming, beheerskosten, eventuele maatregelen en kosten gerelateerd aan aankoop, afwaardering en inkomstenderving. Elke fase van het project brengt specifieke kosten met zich mee. Deze kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals locatie, type groen, doelstellingen en lokale omstandigheden.

Aanschaf van plantmateriaal: Dit is vaak de grootste kostenpost, inclusief de kosten voor laanbomen, bosplantsoen, struiken, enzovoort.

Aanplantkosten: Dit omvat alle kosten gerelateerd aan het daadwerkelijk planten van de groenelementen, inclusief grondbewerking, inboet, en aanplantwerkzaamheden.

Voorbereiding en planvorming: Kosten voor het plannen en voorbereiden van het project, zoals het maken van plannen en directievoering.

Beheerskosten: Dit omvat kosten voor het beheer van het groen na aanleg, zoals snoeien, maaien, inspecties, enzovoort.

Eventuele maatregelen: Extra kosten kunnen ontstaan als er specifieke maatregelen nodig zijn, zoals het plaatsen van rasters ter bescherming tegen wildvraat of het toedienen van nutriënten voor een goede start van de aanplant.

Aankoop, afwaardering en inkomstenderving: Dit zijn kosten die verband houden met het verwerven van grond voor het groenproject, evenals kosten voor waardevermindering van landbouwgrond en inkomstenderving als het land voorheen voor andere doeleinden werd gebruikt.

 

Onderhoudskosten groenbeheer

Het onderhouden van groenvoorzieningen is belangrijk. Hier komen verschillende aspecten bij kijken, waaronder regelmatig onderhoud, irrigatie en waterbeheer, behandelingen voor plagen en ziekten, evenals personeelskosten voor het onderhoudspersoneel.

Regelmatig onderhoud: Kosten voor het maaien van gazons, snoeien van bomen en struiken, verwijderen van onkruid, en algemeen onderhoudswerk.

Irrigatie en waterbeheer: Kosten voor watergebruik, onderhoud van irrigatiesystemen en eventuele waterbehandeling.

Behandelingen: Kosten voor pesticiden, herbiciden, meststoffen en andere chemicaliën die worden gebruikt voor het beheersen van plagen, ziekten en het bevorderen van de groei. 

groenbeheer-kosten-onderhoud

Kosten van projectbezoeken

Het uitvoeren van regelmatige projectbezoeken is essentieel om de voortgang van groenprojecten te controleren en de kwaliteit te waarborgen. Deze kosten omvatten onder andere reiskosten, personeelskosten voor het uitvoerende personeel en administratieve kosten voor planning, organisatie en rapportage.

Reiskosten: Kosten voor brandstof voor het bezoekende personeel.

Administratieve kosten: Kosten voor het plannen, organiseren en documenteren van projectbezoeken, inclusief communicatie en rapportage.

Hoewel groenvoorzieningen enorme voordelen bieden voor gezondheid en het milieu, brengen ze ook aanzienlijke kosten met zich mee voor aanleg, onderhoud en projectbezoeken. Het is belangrijk om deze kosten zorgvuldig te plannen en te beheren. Een efficiënte aanpak van kostenbesparing kan aanzienlijk helpen bij het maximaliseren van de waarde van groenprojecten. Monitoring speelt hierbij een essentiële rol, waardoor het eenvoudiger wordt om kosten te besparen. 

Benieuwd hoeveel kosten je kan besparen door gebruik te maken van ConnectedGreen? Met onze met onze projectkosten tool kunt u binnen drie stappen de geschatte inboet, watergiftrondes en projectkosten van uw groenproject berekenen, waardoor u beter in staat bent om uw groene ruimtes optimaal te benutten binnen het beschikbare budget.

Meer weten

Wilt u meer informatie over ConnectedGreen?

Maak gebruik van het formulier hiernaast en ontvang onze whitepaper. In de whitepaper vind je informatie over wat wij doen en hoe wij verschillende oplossingen aanbieden voor verschillende situaties.

Download onze whitepaper

Op zoek naar meer informatie over ons platform en draadloze sensoren?

Ontvang nu onze whitepaper en leer alles over de voordelen van datagedreven werken en het belang van goed ‘sensor management’.