Meer inzicht in groenprojecten: de Besparingstool van ConnectedGreen

Groenprojecten spelen een cruciale rol in het verbeteren van de leefomgeving, het verfraaien van stedelijke gebieden, het bevorderen van biodiversiteit en het creëren van gezonde omgevingen voor mens en dier. Het plannen en uitvoeren van deze projecten, zoals het aanleggen van parken, tuinen of het vergroenen van stadscentra, vereist echter zorgvuldige voorbereiding en planning. Budgetbeheer en risicobeheersing zijn hierbij essentiële aspecten. Gelukkig biedt de Besparingstool van ConnectedGreen een oplossing voor deze uitdagingen.

Auteur: Tom

Wat is de besparingstool?

De tool is bedacht om de kosten en het beheren van groenprojecten inzichtelijker te maken. Met als doel om gemeenten, beleidsmedewerkers en groenvoorzieners te helpen.

De Besparingstool geeft inzicht in de kosten die komen kijken bij het beheren van een groenproject. De tool berekent op basis van drie stappen de geschatte kosten van de watergift, de projectbezoeken en de inboet van een groenproject.

Besparingstool

De drie factoren die meegenomen zijn in de tool:

  1. Watergift: De tool berekent de kosten voor watergift door rekening te houden met het aantal bomen, het aantal jaren nazorg, het aantal watergiftrondes en de kostprijs per watergift.
  2. Projectbezoeken: De kosten voor projectbezoeken worden berekend op basis van het aantal projectbezoeken per jaar en de kosten per projectbezoek.
  3. Inboet: De kosten voor inboet worden berekend door het inboetpercentage en de kostprijs voor vervangend groen mee te nemen.

Deze stappen helpen bij het opstellen van nauwkeurige budgetramingen, wat cruciaal is voor de efficiënte planning en uitvoering van groenprojecten.

Praktische toepassingen van de Besparingstool

De Besparingstool biedt verschillende praktische toepassingen voor groenbedrijven. Deze tool maakt het mogelijk om geschatte kosten maken, wat essentieel is voor het efficiënt beheren van budgetten en het minimaliseren van risico’s omtrent het groenproject.

Kosten inschatting maken van een groenproject

Vaak is niet helemaal duidelijk welke kosten er komen kijken bij het aanleggen en beheren van groenprojecten. De tool zorgt ervoor dat de geschatte kosten al voor de aanleg van het groenproject duidelijk zijn. Vaak zien wij bijvoorbeeld dat de kosten van watergift de grootste kostenpost zijn tijdens de periode van nazorg.

Ontdekken van mogelijke besparingen

Nadat de kosten inzichtelijk zijn kan er ook gericht gekeken worden naar besparingen. In combinatie met het ConnectedGreen platform en bodemvochtsensoren kan er sneller gereageerd worden aan de hand van realtime data:

1. Watergeven wanneer nodig

2. Minder projectbezoeken

3. Inboet verlagen door tijdige signalering

Door de gedetailleerde berekeningen van watergift, projectbezoeken en inboet, kunnen bedrijven hun middelen effectiever inzetten en beter inspelen op onvoorziene omstandigheden. Daarnaast ondersteunt de tool duurzaam beheer door de ecologische impact van projecten te verminderen. Voor groenbedrijven betekent dit niet alleen een hogere kans op succesvolle projecten en een betere onderbouwing van offertes maar ook een verbeterde reputatie als betrouwbare en milieubewuste dienstverleners.

De Besparingstool helpt groenbedrijven om projecten binnen de gestelde tijd en budgetten te voltooien, wat bijdraagt aan de tevreden van klanten en een duurzamere groene omgeving.

Karmijn

Nieuw groenproject? Vul de besparingstool in

De Besparingstool is onmisbaar voor iedereen die betrokken is bij de planning en uitvoering van groenprojecten.

Ben jij benieuwd wat je nieuwe groenproject kan gaan kosten? Wat de verwachte inboet is? Of hoeveel je kan besparen op watergift? Vul de ConnectedGreen Besparingstool in!

In de zoektocht naar efficiënter en effectiever boombeheer hebben gemeenten een schat aan onbenut potentieel. Een inspirerend voorbeeld komt van Martijn en Mathieu van de gemeente Beuningen, die tijdens een interview met ons delen hoe zij dankzij het inzetten van bodemvochtsensoren en het monitoringsplatform van ConnectedGreen veel efficiënter en effectiever te werk gaan bij het beheren van groenvoorzieningen, vooral bomen.  

Auteur: Malon Gerrits & Interview: Mariëtte Schaap
Beuningen

De eerste stappen naar datagedreven groenbeheer

Martijn vertelt enthousiast over de eerste kennismaking met deze technologie: “We zijn eigenlijk op de Vakbeurs Openbare Ruimte, volgens mij in 2021, met ConnectedGreen in gesprek geraakt. Ik zie datagericht werken echt als de toekomst. ConnectedGreen is een hele mooie manier om met die sensoren een globaal beeld te krijgen van je toestand”. 

Dit verhaal kan inspirerend zijn voor andere gemeenten om meer datagedreven te gaan werken en daarbij na te denken over de toepassing van deze technologie. 

Start van een innovatieve reis

In het voorjaar van 2022 begon de gemeente Beuningen met vijf sensoren voor het monitoren van nieuwe aanplant. Al snel bleek dat dit niet voldoende was, en daarom volgden er later nog eens vijf. Deze tien sensoren staan verspreid over de hele gemeente, vooral op plekken met veel nieuwe aanplant.  

De sensoren staan verdeeld door de gehele gemeente zodat we een globaal beeld hebben van welke hoeken droog of juist niet droog zijn, met de gedachte dat je dus heel gericht water kunt geven” ― Martijn, gemeente Beuningen

Karmijn

Diverse bodemsoorten en hun uitdagingen

De gemeente Beuningen heeft een grote diversiteit in ondergronden, wat een unieke uitdaging vormt. “Omdat wij langs de rivier liggen, heb je stukken grond met zware klei, maar ook stukken met zand. We hebben met name te maken met hoogteverschil, waardoor bepaalde plekken het hele jaar door nat zijn, terwijl andere plekken heel droog zijn. Ook hebben we vaak te maken met grondwater en kwel dat omhoogkomt”, legt Martijn uit. 

“De bodemsoort heeft een enorme impact op hoe vocht wordt vastgehouden, dat is ook goed terug te zien in de sensoren“, vult Martijn aan. Deze variatie vereist een aanpak op maat. Het juist kalibreren van de sensoren is daarom essentieel. Om dit op de goede manier voor elkaar te krijgen, wordt de gemeente Beuningen hier ook bij geassisteerd door ConnectedGreen.  

Combinatie van technologie en gezond verstand

Dankzij de sensoren kan de gemeente aanzienlijk besparen op watergift en bomen beter verzorgen. “Deels draait het hier om geld, maar het is ook niet goed voor de boom om te vroeg of te laat water te geven. Met de sensoren kun je de watergift heel mooi aan zien komen en gericht water geven”, zegt Martijn. Desondanks benadrukt hij dat een combinatie van monitoring en persoonlijk bezoek noodzakelijk blijft. 

Mathieu legt uit: Een nadeel van de klei ten opzichte van zandgrond is dat de klei snel uitdroogt, dan loopt het water er doorheen. De klei gaat schuren, dus als je te laat bent met water geven, dan loopt het water er direct af of het loopt er dwars doorheen. Dus vandaar dat we ook wel buiten blijven kijken  

Eigenlijk gebruiken wij altijd een combinatie van beiden. Je houdt zelf het weer en de droogte ook in de gaten, maar de waardes zijn natuurlijk wel een mooie indicator. En als je dat combineert, dan kom je er vaak wel uit. Dus het is zeker een bruikbaar hulpmiddel” ― Mathieu, gemeente Beuningen

Watergift en gebruik van aannemers

De gemeente Beuningen besteedt de watergift uit aan een aannemer en roept bij hitte zelfs een extra aannemer op. Ze werken met twee ronden: een grote ronde voor alle jonge bomen en een kleinere ronde voor de allernieuwste aanplant. Welke ronde er wordt gereden, hangt af van de droogteperiode en wat de sensoren aangeven. ‘‘Mocht het dashboard aangeven dat het rondom de jongste aanplant echt kurk- en kurkdroog is, dan weet je dat de rest van de bomen ook water nodig hebben. Je probeert een boom van 2 of 3 jaar oud natuurlijk niet te veel water te geven, want je bent aan het afbouwen. Echter, als het zo droog is, dan is ook voor die boom een extra slok onmisbaar. Zeker vorig jaar hebben we dat wel eens gedaan, dan zag je gewoon dat de oudere bomen het ook lastiger kregen’’, legt Martijn uit.  

Niet alleen kunnen ze dankzij de sensoren doelgerichter water geven, ook kunnen zij de (extra) aannemer doelgerichter aansturen.  Tevens kan de gemeente op deze manier goed aantonen dat de watergift ook bij hitte niet zomaar gebeurt, maar datagedreven is.  

Het is wachten tot we vragen krijgen van bewoners als er een hittegolf is waarom wij wel mogen sproeien, terwijl de badjes in de tuin niet gevuld mogen worden” ― Martijn, gemeente Beuningen

Efficiëntie en gebruiksgemak van het dashboard

Het monitoren van de sensoren doet Martijn samen met Mathieu, meestal vanachter hun bureaus. Martijn kijkt wekelijks of soms zelfs dagelijks op het dashboard om trends te zien. “De trends kun je natuurlijk wel zien aankomen, vooral als de voorspelling is dat het de komende twee weken droog is en de grafiek er op dit moment nog goed uitziet. Daarbij is het mooi het herstel in zo’n grafiek terug te zien na een watergift. Maar ook hoe snel die dan weer terugloopt. Dat is gewoon ontzettend leuk en interessant om bij te houden”, vertelt hij.  

‘Het is daarnaast ook een mooi hulpmiddel bij hevig weer zoals stortbuien, hagelbuien of een lange periode van regen. Want je denkt al snel dat de bomen genoeg water hebben gehad en dat er geen problemen zijn. Maar juist als je dan net een droge periode ervoor hebt gehad en die klei is gescheurd, dan zie je eigenlijk een hele mooie piek en meteen weer een daling. Dan denk je misschien ik hoef de komende twee weken niks te doen, maar dan zie je toch wel dat die piek vrij snel fors afzakt of verdampt. En moet je alsnog een ronde doen’’, aldus Martijn. 

Door regelmatig de grafieken te bekijken, weten ze inmiddels precies wanneer de piek in waterbehoefte verwacht kan worden, wat zorgt voor tijdige en efficiënte watergift. Dit is niet alleen kosteneffectief, maar ook beter voor de bomen. 

Toekomstvisie en uitbreiding van sensorgebruik

Martijn ziet nog veel potentie voor uitbreiding van het gebruik van sensoren, niet alleen bij bomen maar ook bij beplanting en bloembakken: “Op dit moment doen we dat nog niet, maar het zou een leuke proef zijn om het daar ook voor te gaan gebruiken”. 

Praktische inzet en gebruikersgemak

Het gebruik van de sensoren en het dashboard wordt door de gemeente Beuningen als zeer praktisch en gebruiksvriendelijk ervaren. Zowel voor binnen als buiten op een tablet. “Je moet er een keer goed voor gaan zitten om de medewerkers het te leren, daarna kost het eigenlijk geen moeite meer”, aldus Mathieu.  

Een kind kan de was doen― Martijn, gemeente Beuningen

Een recente toevoeging is de mogelijkheid om foto’s van de sensorlocaties in de applicatie op te nemen, wat helpt bij het terugvinden van sensoren en overdracht van kennis binnen het team.  

Conclusie

De gemeente Beuningen laat zien dat een datagedreven aanpak in het beheer van groenvoorzieningen niet alleen efficiëntie en kostenbesparingen oplevert, maar ook bijdraagt aan de gezondheid en groei van bomen. Door gericht en op het juiste moment water te geven, wordt niet alleen water bespaard, maar ook de vitaliteit van de bomen gewaarborgd. Graag danken we Martijn en Mathieu voor het goede gesprek en hun waardevolle inzichten. En we hopen dat hun verhaal andere gemeenten inspireert om ook meer datagedreven te gaan werken en gebruik te maken van innovatieve technologieën zoals ConnectedGreen. 

Elk jaar staan we op 17 juni stil bij een van de meest urgente milieuproblemen van onze tijd: verwoestijning en droogte. De Werelddag tegen Woestijnvorming en droogte is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. De dag staat in het teken van het creëren van bewustwording en georganiseerd om acties op te zetten.

Dit fenomeen heeft ingrijpende gevolgen voor zowel het milieu als de mensheid en vereist onze gezamenlijke inspanning om een duurzame toekomst te waarborgen.

Auteur: Tom

Wat is woestijnvorming?

Verwoestijning is het oprukken of uitbreiden van een woestijn en het ontstaan van nieuwe woestijngebieden. Vaak als gevolg van droogte, ontbossing of landbouw.

Het is een ecologisch probleem dat inmiddels het bestaan van miljoenen mensen wereldwijd aantast en bedreigd. Met als gevolg de verslechtering van ecosystemen. Dit wereldwijde probleem wordt elk jaar steeds dringender.

Droogte draagt bij aan verwoestijning door langdurige periodes van weinig tot geen neerslag, waardoor waterbronnen opdrogen en de grond onherstelbaar beschadigd raakt. Deze rampen beïnvloeden regios die afhankelijk zijn van landbouw en veeteelt, waardoor hun bestaansmiddelen in gevaar komen en migratie naar steden vaak de enige uitweg lijkt.

“If not prevented, desertification of the world can one day make the camels as the best and the sole cars of our civilisation!”― Mehmet Murat ildan

De impact op wereldschaal

De gevolgen van verwoestijning en droogte zijn inmiddels wijdverspreid over de wereld. In regio van Afrika, tegen de grens van de Sahara, hebben jaren van droogte geleid tot uitbreiding van de woestijn. Landen zoals Niger, Mali en Burkina Faso zien hun vruchtbare grond steeds sneller verdwijnen. Wat resulteert in voedseltekorten en economische instabiliteit.

In Azië heeft het droogvallen van het Aralmeer, ooit één van de grootste meren ter wereld, geleid tot een ecologische ramp. Dit is het directe gevolg van grootschalige irrigatie van de katoenindustrie tijdens de soviet tijd. Het omliggende gebied is mede hierdoor veranderd in een dorre woestijn.

 

Acties en oplossingen

Wereldwijd worden steeds meer technieken gebruikt en acties opgezet om verwoestijning tegen te gaan. Belangrijke acties die bijdragen aan milieubescherming zijn:

  1. Herbebossing en bosbehoudBomen spelen een cruciale rol in het vasthouden van water en het voorkomen van bodemerosie. Het planten van bomen en het beschermen van bestaande bossen helpen bij het herstel van de bodem en het behoud van biodiversiteit.
  2. Duurzame landbouw: Technieken zoals wisselbouw, boslandbouw en bodembedekking kunnen de bodemgezondheid verbeteren en de landbouwproductiviteit verhogen zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
  3. Efficiënt waterbeheer: Slimme irrigatietechnieken en waterconservering zijn essentieel om waterbronnen te beschermen en duurzaam te gebruiken.

Bij ConnectedGreen geloven we sterk in de kracht van technologie om duurzame veranderingen teweeg te brengen. Onze innovatieve oplossingen helpen steden, gemeentes en bedrijven om groener en duurzamer te worden.

De rol van Innovatie

Innovatie speelt een sleutelrol in het aanpakken van verwoestijning en droogte. Moderne technologieën bieden nieuwe manieren om het probleem te monitoren en te bestrijden.

ConnectedGreen combineert natuur en technologie om groen te versterken. Door het gebruik van draadloze bodemvochtsensoren kunnen we de groeiomstandigheden van planten en bomen optimaliseren en efficiënt waterbeheer bevorderen. Dit leidt niet alleen tot een hogere overlevingskans van beplanting, maar vermindert ook de noodzaak voor frequente projectbezoeken, wat resulteert in tijd- en CO2-besparing.

De Werelddag tegen Woestijnvorming en Droogte herinnert ons eraan dat de bescherming van onze planeet begint met bewuste acties en innovatieve oplossingen. Door samen te werken en gebruik te maken van vooruitstrevende technologieën. kunnen we een veerkrachtige en duurzame toekomst voor onze groene ruimtes en gemeenschappen waarborgen.

‘ConnectedGreen – Samen Nederland groener maken!’

Sinds 1974 organiseren de Verenigde Naties jaarlijks Wereldmilieudag op 5 juni. Op deze dag staan zowel overheden als bevolkingen wereldwijd stil bij ons milieu. Het doel van Wereldmilieudag is om het bewustzijn over milieukwesties te verhogen en mensen te informeren over het belang van het milieu en wat we kunnen doen om het te beschermen. De datum van 5 juni is gekozen omdat op die dag in 1972 de eerste internationale milieuconferentie plaatsvond, een historische gebeurtenis die de basis legde voor het mondiale milieubeleid. 

Auteur: Malon Gerrits

Het belang van Wereldmilieudag

Wereldmilieudag biedt een unieke kans om wereldwijd aandacht te vestigen op de noodzaak van milieubescherming. Activiteiten variëren van schoonmaakacties en boomplantdagen tot educatieve workshops en conferenties. Het doel is om iedereen bewust te maken van de impact die zij hebben op het milieu en te laten zien hoe ze die impact kunnen verminderen. Het is een dag van actie, bewustwording en inspiratie.

“If the environment is happy, people will laugh and your grief will go away.”― Srinivas Mishra

De rol van technologie in milieubescherming

Bij ConnectedGreen geloven we sterk in de kracht van technologie om duurzame veranderingen teweeg te brengen. Onze innovatieve oplossingen helpen steden, gemeentes en bedrijven om groener en duurzamer te worden. Hier zijn enkele manieren waarop ConnectedGreen bijdraagt aan milieubescherming:

  1. Slim groenbeheerOnze geavanceerde systemen maken gebruik van draadloze sensoren en een slimme cloudomgeving om groenprojecten effectief te monitoren. Dit stelt beheerders in staat om waterverbruik te optimaliseren en de gezondheid van planten en bomen te waarborgen, zelfs tijdens extreme weersomstandigheden.
  2. Efficiënt waterbeheer: Door real-time data over bodemvochtigheid en weersomstandigheden te analyseren, kunnen wij irrigatiesystemen nauwkeurig aansturen. Dit voorkomt onnodig waterverbruik en zorgt ervoor dat groenvoorzieningen altijd de juiste hoeveelheid water krijgen.
  3. Data-gedreven beslissingen: Onze gebruiksvriendelijke apps en platforms bieden beheerders de informatie die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. Door datagedreven keuzes te maken, kunnen we de efficiëntie verhogen en de duurzaamheid van groenprojecten verbeteren. Er zijn immers minder projectbezoeken nodig.

ConnectedGreen’s bijdrage aan een duurzamer Nederland

Bij ConnectedGreen zetten we ons in om Nederland duurzamer en groener te maken. We begrijpen dat effectief groenbeheer een cruciale rol speelt in klimaatadaptatie en het creëren van leefbare stedelijke omgevingen. Onze technologieën ondersteunen gemeentes, hoveniers en groenbeheerders in hun missie om een positieve impact op het milieu te hebben.

Samen werken aan een groene toekomst

Wereldmilieudag herinnert ons eraan dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben om ons milieu te beschermen. Bij ConnectedGreen nodigen we je uit om samen met ons te werken aan een duurzamere toekomst. Door slimme technologieën te gebruiken en bewuste keuzes te maken, kunnen we gezamenlijk een verschil maken.
 
Doe met ons mee en draag bij aan een groener en duurzamer Nederland. Laten we samen de kracht van technologie benutten om een schonere, gezondere en veerkrachtigere wereld te creëren.

‘ConnectedGreen – Samen Nederland groener maken!’

Bomen behoren tot de essentiële mechanismen uit de natuur. Ze dragen bij aan de biodiversiteit. Nemen zuurstof op, en zuiveren de lucht en water. Daarnaast beïnvloeden bomen de bodemgesteldheid van de grond en zijn daardoor essentieel voor planten, dieren en de mens. Om ervoor te zorgen dat bomen gedijen en gezond blijven, is voldoende water geven essentieel.

In deze Groene Gids delen we 10 waardevolle tips om bomen bewateren op de juiste manier water te geven. Of je nu een tuinliefhebber, een stadsbewoner met een enkele boom of een landschapsarchitect bent, deze tips zullen je helpen om bij te dragen aan de gezondheid van bomen.

Auteur: Tom

Bomen bewateren: Geef extra aandacht aan de boom

watergift nieuwe bomen

1. Begrijp de waterbehoefte van je bomen

Verschillende boomsoorten hebben verschillende waterbehoeften. Het is essentieel om te weten welke boomsoorten je hebt en hoeveel water ze nodig hebben. Raadpleeg een lokale boomexpert of doe wat onderzoek om de specifieke behoeften van je bomen te begrijpen.

2. Water geven op het juiste moment

De beste tijd om bomen water te geven is in de vroege ochtend of late avond, wanneer de temperatuur lager is. Dit minimaliseert verdamping en maximaliseert de opname van water door de wortels.

3. Geef bomen langzaam en diep water

In plaats van het geven van snelle, oppervlakkige sproei, is het beter om langzaam water te geven. Dit helpt het water diep in de grond door te dringen, zodat het de wortels van de boom beter kan bereiken. Het bevordert ook de groei van diepere wortels, wat de stabiliteit van de boom verhoogt.

4. Vermijd over bewatering

Te veel water kan schadelijk zijn voor bomen, net als te weinig water. Overbewatering kan leiden tot wateroverlast, wortelrot en andere gezondheidsproblemen. Controleer altijd de vochtigheid van de grond voordat je besluit water te geven. Een bodemvochtsensor kan hierbij van pas komen.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 90% van de uitval wordt veroorzaakt door te veel of juist te weinig water. Met monitoring wordt dit voorkomen.

5.    Gebruik de juiste irrigatietechnieken

Er zijn verschillende methoden om bomen water te geven, zoals druppelirrigatie, bodembevochtiging en boomdruppelslangen. Kies een methode die het beste past bij de behoeften van je bomen en het landschap waarin ze groeien. Zorg ervoor dat het water gelijkmatig over het wortelgebied wordt verdeeld.

6.    Mulch rondom de boom

Mulch is een laag organisch materiaal dat afkomstig is van planten. Het aanbrengen van een laag mulch rondom de boom helpt de grond vochtig te houden en onkruidgroei te verminderen. Mulch fungeert als een isolator, waardoor de verdamping van water wordt vertraagd en de wortels beschermd worden tegen extreme temperaturen.

7.    Let op weersomstandigheden

Pas je watergeef routine aan op basis van de weersomstandigheden. Tijdens perioden van regenachtig weer hoef je wellicht minder water te geven, terwijl tijdens hete, droge periodes extra water nodig kan zijn. Houd het weer in de gaten en pas je watergift routine hierop aan.

Bomen water geven bij droogte

Tijdens droge periodes hebben bomen extra aandacht nodig. Of het nu gaat om jonge bomen, nieuwe aanwas of volgroeide bomen. Afhankelijk van de droogte worden extra watergift rondes langs groenprojecten aangeraden.

Bomen water geven bij vorst

Tijdens de vorstperiode in de koude maanden wordt het niet aangeraden om bomen te bewateren. Wacht tot de vorst uit de grond is getrokken. Geef vervolgens water waar nodig.  

8.    Nieuwe bomen water geven

Jonge bomen hebben meer zorg en aandacht nodig dan volwassen bomen. Ze hebben vaak vaker water nodig omdat hun wortelsysteem nog niet volledig ontwikkeld is. Besteed extra aandacht aan het water geven van jonge bomen om een gezonde groei te bevorderen.

9.    Hergebruik regenwater

Overweeg het gebruik van regenwater om je bomen water te geven. Het opvangen van regenwater is een duurzame manier om je bomen van vocht te voorzien, en het helpt ook om waterrekeningen te verlagen.

10.    Monitor de gezondheid van je bomen

Blijf alert op tekenen van uitdroging, ziekten of plagen bij je bomen. Gele bladeren, verwelking en verminderde groei kunnen indicatoren zijn van problemen. Door regelmatig de gezondheid van je bomen te controleren, kun je snel ingrijpen en passende maatregelen nemen met behulp van monitoring.

De essentie van het bewateren van bomen

Het water geven van bomen is een belangrijke taak om hun gezondheid te behouden. Met behulp van de hierboven genoemde tips kun je op een effectieve en verantwoorde manier bomen water geven. Of het nu gaat over een tuin, stadspark of groenproject.

Het begrijpen van de behoeften van je bomen, het toepassen van geschikte irrigatietechnieken of het monitoren van hun gezondheid dragen allemaal bij aan het welzijn van de bomen. Laten we samenwerken om onze omgeving levend en groen te houden. Door af en toe iets meer om te kijken naar onze bomen.

Watergift is ontzettend belangrijk in het eerste jaar nadat er aangeplant is. In deze fase zijn jonge planten, bomen en gewassen het meest kwetsbaar, waardoor de kans op inboet aanzienlijk is. Het is daarom essentieel dat er voldoende water gegeven wordt. Dit is al helemaal belangrijk in tijden van droogte. Bodemvochtsensoren van ConnectedGreen kunnen hierbij helpen en het juiste inzicht geven bij watergift.

Auteur: Tom

Wat is watergift?

De betekenis van watergift
Watergift is een term die veelvuldig gebruikt wordt door hoveniers, telers en andere groenvoorzieners die werkzaam zijn in de groensector. Waarbij de betekenis geformuleerd kan worden als ‘Het water geven van planten, bomen, gewassen of andere soorten groen’. Watergift verwijst dan ook naar het proces van het geven van water aan beplanting om ervoor te zorgen dat ze voldoende vocht krijgen om te groeien’.

Planten water geven in tijden van droogte

In tijden van droogte vragen planten en bomen om extra aandacht van de groenvoorziener. Het effect van zowel de zon, als het te kort van water kan leiden tot meer inboet. Toch kunnen bepaalde soorten groen beter tegen de droogte dan andere soorten. Denk bijvoorbeeld aan een gazon, deze kan relatief veel droogte hebben. Planten in potten kunnen daarentegen minder goed tegen de droogte. Deze drogen namelijk sneller uit omdat deze minder diep kunnen wortelen. Ze kunnen daardoor minder op zoek naar water. Hetzelfde geldt voor hangplanten.

Een andere kwetsbare groep is nieuwe aanplanting. Nieuwe aanplanting is over het algemeen minder diepgeworteld. Waardoor frequente watergift essentieel is. In de zomermaanden wordt er daarom aangeraden om deze beplanting in de schaduw te zetten en niet te laten uitdrogen.

Daarnaast worden watergeef rondes ook belangrijker voor groenprojecten. Langdurige periodes van droogte kunnen namelijk leiden tot hydrofobe grond. Dit heeft grote invloed op de watergift van verschillende soorten planten en bomen.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 90% van de uitval wordt veroorzaakt door te teveel of juist te weinig water. Met monitoring wordt dit voorkomen.

Beheer van watergift bij groenprojecten

Groenvoorzieners, onderhoudsploegen en hoveniers maken jaarlijks vele watergift rondes om groenprojecten te voorzien wat water, waarbij verschillende soorten groen moeten worden voorzien van watergift; van grote bomen en struiken tot gewassen en kwetsbare nieuwe aanplanting.

Als er geen goede nazorg wordt geleverd aan het groenproject kan de hele investering voor niets zijn geweest. Het gaat dan weleens mis bij de watergift. Wanneer er af en toe te weinig, of juist te veel water wordt gegeven. Extra inzicht is hierbij dus welkom.

Optimaliseren van watergift met bodemvochtsensoren

Water geven aan planten is essentieel. Om inboet te voorkomen dienen planten en bomen op. Het juiste moment te worden voorzien van water. Hierbij is de juist hoeveelheid water van groot belang.

Het optimaliseren van watergift speelt een belangrijke rol. Door te werken met bodemvochtsensoren kunnen groenbedrijven het watergeven beter afstemmen op de daadwerkelijk situatie en behoefte. Zo is dit proces op afstand te overzien en te meten in het platform. Om die reden hoeven projectrondes alleen te worden gemaakt wanneer deze nodig zijn.

Krijg meer inzicht en kom meer te weten over hoe bodemvochtsensoren hierbij kunnen helpen.

Bereken de geschatte watergift van je groenproject met de Besparingstool

Besparingstool
Ontdek hoe je de geschatte watergift van een groenproject kunt berekenen met onze handige tool. Op basis van het aantal bomen, aantal jaren nazorg, aantal watergiftrondes en kostprijs per watergift bereken je eenvoudig de totale kosten. Daarnaast kun je ook de kosten voor inboet en projectbezoeken berekenen.
 
Ben je nog bezig met een groenproject? Bereken je watergift en wat je kan besparen met de besparingstool

Meer weten

Wilt u meer informatie over ConnectedGreen?

Maak gebruik van het formulier hiernaast en ontvang onze whitepaper. In de whitepaper vind je informatie over wat wij doen en hoe wij verschillende oplossingen aanbieden voor verschillende situaties.

Download onze whitepaper

Op zoek naar meer informatie over ons platform en draadloze sensoren?

Ontvang nu onze whitepaper en leer alles over de voordelen van datagedreven werken en het belang van goed ‘sensor management’.