Terug terug naar media

Werelddag tegen woestijnvorming en droogte

Elk jaar staan we op 17 juni stil bij een van de meest urgente milieuproblemen van onze tijd: verwoestijning en droogte. De Werelddag tegen Woestijnvorming en droogte is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. De dag staat in het teken van het creëren van bewustwording en georganiseerd om acties op te zetten.

Dit fenomeen heeft ingrijpende gevolgen voor zowel het milieu als de mensheid en vereist onze gezamenlijke inspanning om een duurzame toekomst te waarborgen.

Auteur: Tom

Wat is woestijnvorming?

Verwoestijning is het oprukken of uitbreiden van een woestijn en het ontstaan van nieuwe woestijngebieden. Vaak als gevolg van droogte, ontbossing of landbouw.

Het is een ecologisch probleem dat inmiddels het bestaan van miljoenen mensen wereldwijd aantast en bedreigd. Met als gevolg de verslechtering van ecosystemen. Dit wereldwijde probleem wordt elk jaar steeds dringender.

Droogte draagt bij aan verwoestijning door langdurige periodes van weinig tot geen neerslag, waardoor waterbronnen opdrogen en de grond onherstelbaar beschadigd raakt. Deze rampen beïnvloeden regios die afhankelijk zijn van landbouw en veeteelt, waardoor hun bestaansmiddelen in gevaar komen en migratie naar steden vaak de enige uitweg lijkt.

“If not prevented, desertification of the world can one day make the camels as the best and the sole cars of our civilisation!”― Mehmet Murat ildan

De impact op wereldschaal

De gevolgen van verwoestijning en droogte zijn inmiddels wijdverspreid over de wereld. In regio van Afrika, tegen de grens van de Sahara, hebben jaren van droogte geleid tot uitbreiding van de woestijn. Landen zoals Niger, Mali en Burkina Faso zien hun vruchtbare grond steeds sneller verdwijnen. Wat resulteert in voedseltekorten en economische instabiliteit.

In Azië heeft het droogvallen van het Aralmeer, ooit één van de grootste meren ter wereld, geleid tot een ecologische ramp. Dit is het directe gevolg van grootschalige irrigatie van de katoenindustrie tijdens de soviet tijd. Het omliggende gebied is mede hierdoor veranderd in een dorre woestijn.

 

Acties en oplossingen

Wereldwijd worden steeds meer technieken gebruikt en acties opgezet om verwoestijning tegen te gaan. Belangrijke acties die bijdragen aan milieubescherming zijn:

  1. Herbebossing en bosbehoudBomen spelen een cruciale rol in het vasthouden van water en het voorkomen van bodemerosie. Het planten van bomen en het beschermen van bestaande bossen helpen bij het herstel van de bodem en het behoud van biodiversiteit.
  2. Duurzame landbouw: Technieken zoals wisselbouw, boslandbouw en bodembedekking kunnen de bodemgezondheid verbeteren en de landbouwproductiviteit verhogen zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
  3. Efficiënt waterbeheer: Slimme irrigatietechnieken en waterconservering zijn essentieel om waterbronnen te beschermen en duurzaam te gebruiken.

Bij ConnectedGreen geloven we sterk in de kracht van technologie om duurzame veranderingen teweeg te brengen. Onze innovatieve oplossingen helpen steden, gemeentes en bedrijven om groener en duurzamer te worden.

De rol van Innovatie

Innovatie speelt een sleutelrol in het aanpakken van verwoestijning en droogte. Moderne technologieën bieden nieuwe manieren om het probleem te monitoren en te bestrijden.

ConnectedGreen combineert natuur en technologie om groen te versterken. Door het gebruik van draadloze bodemvochtsensoren kunnen we de groeiomstandigheden van planten en bomen optimaliseren en efficiënt waterbeheer bevorderen. Dit leidt niet alleen tot een hogere overlevingskans van beplanting, maar vermindert ook de noodzaak voor frequente projectbezoeken, wat resulteert in tijd- en CO2-besparing.

De Werelddag tegen Woestijnvorming en Droogte herinnert ons eraan dat de bescherming van onze planeet begint met bewuste acties en innovatieve oplossingen. Door samen te werken en gebruik te maken van vooruitstrevende technologieën. kunnen we een veerkrachtige en duurzame toekomst voor onze groene ruimtes en gemeenschappen waarborgen.

‘ConnectedGreen – Samen Nederland groener maken!’

Meer weten

Wilt u meer informatie over ConnectedGreen?

Maak gebruik van het formulier hiernaast en ontvang onze whitepaper. In de whitepaper vind je informatie over wat wij doen en hoe wij verschillende oplossingen aanbieden voor verschillende situaties.

Download onze whitepaper

Op zoek naar meer informatie over ons platform en draadloze sensoren?

Ontvang nu onze whitepaper en leer alles over de voordelen van datagedreven werken en het belang van goed ‘sensor management’.