Terug terug naar media

Neerslagtekort eindelijk verholpen, maar we moeten alert blijven

Afgelopen november was het moment waarvan we allemaal dachten dat het misschien nooit meer zou komen: het structurele neerslagtekort van de afgelopen jaren was eindelijk verholpen. Zelfs in regio’s met hoge zandgronden, waar droogte vaak lang aanhoudt, was het grondwaterpeil hersteld. Op tal van locaties was de bodem zelfs verzadigd en neemt deze nauwelijks nog extra water op. Dit resulteert in het ontstaan van plassen op lagergelegen gebieden. Toch moeten we alert blijven en voorbereid zijn op droogteperiodes, zegt het KNMI. In dit artikel zullen we de impact van neerslagtekort bespreken en hoe bodemvochtsensoren van ConnectedGreen een effectieve oplossing kunnen zijn.

Auteur: Isabelle Horneman
neerslagtekort

Wat is neerslagtekort?

Neerslagtekort ontstaat wanneer de verdamping groter is dan de neerslag gedurende een bepaalde periode. In Nederland, waar water altijd al een cruciale rol heeft gespeeld, heeft dit fenomeen ernstige gevolgen. Landbouwgronden lijden onder droogte, wat leidt tot lagere opbrengsten en hogere kosten voor boeren. Waterreservoirs raken leeg, waardoor er spanning ontstaat in de watervoorziening voor zowel landbouw als stedelijke gebieden.

Neerslagtekort in Nederland

De opmerkelijk droge zomer van 2018 heeft Nederland met de realiteit geconfronteerd. Vooral in een veranderend klimaat, waarbij de kans op droge zomers toeneemt en winters relatief nat zijn, is het cruciaal om water vast te houden voor droge periodes. Als we dit jaar opnieuw te maken krijgen met een droge en warme zomer, zijn er dan voldoende voorbereidingen getroffen? En kunnen we nu profiteren van de werkelijke aanvulling van het grondwater? Dat is volgens het KNMI niet het geval. In de zomermaanden is de kans er nog steeds dat er een neerslagtekort ontstaat, waardoor de grondwaterstanden weer dalen.

Bodemvochtsensoren als oplossing

Een veelbelovende oplossing voor het monitoren en beheren van bodemvocht is het gebruik van bodemvochtsensoren. Deze technologie stelt gemeentes, hoveniers en groenwerkers in staat om real-time gegevens te verzamelen over de vochtigheidsniveaus in de bodem. Door deze informatie te analyseren, kunnen ze anticiperen op de behoeften van planten, efficiënter watergebruik plannen en de algehele gezondheid van groene gebieden verbeteren. Dit is van essentieel belang in situaties van neerslagtekort. Wanneer de bodem te droog is, bieden bodemvochtsensoren de mogelijkheid voor gemeentes, hoveniers en groenwerkers om direct passende maatregelen te nemen en zo de impact van droogte op groene gebieden te minimaliseren.

Voordelen van ConnectedGreen bodemvochtsensoren

Naast dat deze sensoren helpen bij neerslagtekort en de tijdelijke signalering hiervan, kunnen gemeenten, hoveniers en groenwerkers profiteren van deze technologie op verschillende manieren. 

Weinig tot geen inboet

Bodemvochtsensoren dragen bij aan het minimaliseren van inboet doordat ze vroegtijdig problemen zoals droogtestress of ongunstige groeiomstandigheden detecteren. Deze tijdige waarschuwingen stellen beheerders in staat om gerichte maatregelen te nemen, waardoor het risico van uitval bij nieuwe aanplant wordt geminimaliseerd en de gezondheid van de vegetatie wordt bevorderd.

Op tijd water geven

Bodemvochtsensoren bieden een nauwkeurige meting van de vochtigheid op diverse diepten in de bodem, waardoor overbewatering of onderbewatering wordt voorkomen. Het afstemmen van de watergift op de behoeften van bomen en planten, mogelijk door real-time meetdata, is essentieel om schade te vermijden en resulteert in gezondere planten, bevorderde groei en optimale ontwikkeling. Lees in deze blog hoe de bodemvochtsensoren van ConnectedGreen het Haagse gemeentelijke Groencentrum helpen.

Meer tijdbesparing

Doordat je precies overzicht hebt van wanneer je water moet geven, heb je meer tijd voor andere prioriteiten. Dit wordt gerealiseerd doordat beheerders, met een nauwkeurig overzicht van optimale bewateringstijdstippen, alleen noodzakelijke groenprojecten hoeven te bezoeken. Dit resulteert in een beheerproces waarbij tijd en middelen gericht worden ingezet voor effectief onderhoud en zorg voor groene gebieden.

Alert blijven met ConnectedGreen bodemvochtsensoren

Terwijl we opgelucht ademhalen dat het structurele neerslagtekort eindelijk is verholpen, mogen we niet verslappen in onze waakzaamheid. Het recente herstel van grondwaterpeil en verzadigde bodems biedt zeker verlichting, maar het KNMI waarschuwt ons terecht voor mogelijke droogteperiodes in de toekomst. Om goed voorbereid te zijn op deze droogteperiodes zijn bodemvochtsensoren een effectieve oplossing. Voor meer informatie over de bodemvochtsensoren van ConnectedGreen kan je hier onze whitepaper aanvragen. Hierin lees je alle voordelen van data gedreven werken en het belang hiervan.

Lees alles over de voordelen van datagedreven werken

Whitepaper aanvragen

Meer weten

Wilt u meer informatie over ConnectedGreen?

Maak gebruik van het formulier hiernaast en ontvang onze whitepaper. In de whitepaper vind je informatie over wat wij doen en hoe wij verschillende oplossingen aanbieden voor verschillende situaties.

Download onze whitepaper

Op zoek naar meer informatie over ons platform en draadloze sensoren?

Ontvang nu onze whitepaper en leer alles over de voordelen van datagedreven werken en het belang van goed ‘sensor management’.