Bodemvocht sensoren maken droogte in Nederland inzichtelijk

Het is deze periode historisch droog in Nederland. Een logische gedachte is dan om bomen en planten meer water te gaan geven. Dit blijkt echter niet altijd even effectief, vooral als groeiplaatsen al uitgedroogd zijn. Sinds begin dit jaar meet ConnectedGreen het bodemvochtpercentage in meer dan 40 projecten verspreid door het land. In de meetgegevens zijn duidelijke patronen zichtbaar, de conclusies hiervan zijn op zich niet zo verrassend:

  • Zanderige groeiplaatsen drogen sneller uit

  • Groeiplaatsen met klei en veen houden vocht veel beter vast

Wat wel verrassend is om te zien, is hoe klein het effect van (grote) watergiften is. Het is duidelijk waarneembaar hoe zanderige groeiplaatsen uitdrogen en daardoor hun vermogen verliezen om water op te nemen. Ondanks regelmatige watergiften, daalt het bodemvocht in deze groeiplaatsen continu. Het is duidelijk te zien dat het vochtpercentage in 3 tot 5 dagen na een watergift al lager staat dan voor de watergift. Het water zakt steeds sneller weg naarmate het zand droger is. Bij groeiplaatsen met meer klei of veen is duidelijk te zien dat de lange termijn trend minder steil naar beneden loopt. Het effect van de watergiften blijft langer zichtbaar.

Onderstaande grafieken geven vochtpercentages weer die op alle plaatsen gemeten zijn op 30cm diepte net buiten de kluit. De pieken die zichtbaar zijn in de grafieken, zijn watergiften tussen 100 liter en 200 liter per keer.

Grafieken (Bomen)zand

Groeiplaats in Ermelo, bomenzand op zanderige ondergrond. Ondanks de watergiften, blijft de trend sterk dalend. In ruim een maand tijd is het bodemvocht gehalte met meer dan 60% gedaald.

 

Groeiplaats in het centrum van Roermond, bomenzand. Nu de grond is uitgedroogd hebben de watergiften maar 1 tot 2 dagen effect. Hier is het bodemvochtpercentage in 3 weken met meer dan 50% gedaald

Grafieken klei/veen

De vochtgrafiek van een andere boom in hetzelfde project in Ermelo (zie boven), op een locatie met meer klei in de ondergrond

Groeiplaats in Loosdrecht, waar een combinatie van klei en veen in de ondergrond zit. Het is zichtbaar dat het veen zich ‘volzuigt’ na de watergift, om het water vervolgens langzaam af te geven.

Zelfs als de bomen er momenteel nog goed bij staan, teren zij nu enkel op vochtreserves in de kluit. Als dit vocht opgebruikt is zal de boom snel verwelken. Een reëel scenario, aangezien de komende periode nog steeds geen regen van betekenis verwacht wordt.

Er zijn verschillende oplossingen denkbaar om dit tegen te gaan. Op de korte termijn zal gezorgd moeten worden dat de groeiplaatsen weer vochtiger worden door vaker water te geven in kleinere hoeveelheden. Hierdoor spoelt niet het merendeel van het water ‘door’ het plantgat. Een andere optie is uiteraard het verbeteren van de grond met meer organisch materiaal, klei of granulaat – of een groeiplaats systeem.

0
No tags